Cvičenia na Vieme po anglicky a nemecky

Slovná zásoba

Pexeso

 • Atraktívne cvičenie na precvičovanie slovíčok.
 • Párovanie dvojíc slov. Nejde o klasické pamäťové pexeso, kartičky sa neskrývajú.
 • Jednoduché ovládanie myšou aj dotykom.
 • Pri riešení sa odkrýva obrázok, čo je vďačné predovšetkým pre mladšie deti.
 • Ukážka

Slovíčka: výber z možností

 • Klasické precvičovanie slovíčok zo štyroch možností.
 • Vhodné ako úvodné cvičenie pre novú slovnú zásobu.
 • Ukážka

Prekladateľ

 • Precvičovanie slovíčok vrátane presného zápisu.
 • Vhodné na dôkladné zvládnutie slovnej zásoby.
 • Dynamické nápovedy –⁠ na začiatku precvičovania stačí napísať niekoľko písmen a zobrazí sa „našepkávanie“. Postupne sú tieto nápovedy eliminované.
 • Ukážka

Posluch slovíčok

 • Cvičenie zamerané na posluch.
 • Zaznie správna výslovnosť slovíčka a úlohou je vybrať správnu možnosť z výberu.
 • Vhodné ako úvodné cvičenie pre novú slovnú zásobu.
 • Ukážka

Slová vo vetách

 • Pokročilejšie cvičenie na slovnú zásobu: schopnosť používať slová vo vetách.
 • Dopĺňanie slov do viet, jednoduché ovládanie pretiahnutím.
 • Po zodpovedaní sa zobrazí preklad viet.
 • Ukážka

Odkrývačka

 • Atraktívna hra pre viacerých hráčov, určené na spestrenie výuky.
 • Postupne sa odkrývajú obrázky, hráči majú za úlohu napísať správne ich názov (v cudzom jazyku).
 • Hra je na rýchlosť, bod získava vždy prvý hráč, ktorý odpoveď zapíše.


Gramatika

Rozhodovačka

 • Základné precvičovanie gramatických javov.
 • Jasné a jednoduché ovládanie: výber z dvoch možností. Vhodné pre dotykové zariadenia, na klávesnici je možné použiť šípky.
 • K zadaniu je vždy dostupný preklad, často aj vysvetlenie špeciálne pre konkrétne zadanie.
 • Ukážka

Vpisovanie

 • Vhodné ako domáca úloha.
 • Písanie odpovede na klávesnici.
 • Dôkladnejšie precvičenie ako Rozhodovačka, pretože je potrebné písať celé slovo.
 • Ukážka

Stavba viet

 • Zo zadaných slov je úlohou poskladať kompletnú vetu.
 • Jednoduché ovládanie preťahovaním.
 • Vďačná úloha –⁠ zadania sú vo všeobecnosti relatívne ľahké (a riešitelia majú dobrý pocit), ale odpovede sa nedajú náhodne tipovať.
 • Ukážka

Hry na rýchlosť (Strieľačka, Roboti, Tetris, Príšerky)

 • Slúžia predovšetkým na spestrenie výuky.
 • Tetris spočíva v zaradzovaní slov do kategórií, ostatné cvičenia používajú rovnaký typ otázok ako Rozhodovačka (výber z možností), je pri nich však dôležitá rýchlosť odpovede.
 • Dôraz na rýchlosť má však aj pedagogický zmysel –⁠ vedie k zautomatizovaniu a plynulejšiemu použitiu znalostí.

Hry pre viacerých hráčov (Preteky, Územíčka, Tímovka)

 • Slúžia predovšetkým na spestrenie výuky.
 • Opäť rovnaký typ otázok ako Rozhodovačka (výber z možností) s dôrazom na rýchlosť odpovede.
 • Hrá viac hráčov proti sebe a vidia vzájomné porovnanie.


Práca s textom

Čítanie s porozumením a Posluch s porozumením

 • Vhodné ako domáca úloha.
 • Na základe ukážky (textovej či zvukovej) je úlohou odpovedať na sériu otázok (výber z možností).
 • Ukázka 1, Ukážka 2
NAPÍŠTE NÁM

Ďakujeme za vašu správu, bola úspešne odoslaná.

Napíšte nám

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia