Vytvorenie triedy

 1. Vyberte z ponuky systém , v ktorom chcete vytvoriť triedu.
 2. Otvorte záložku „Učiteľ“ a vyberte možnosť „Správa tried“.
 3. Zvoľte heslo triedy.
  Pomocou hesla sa budú študenti do triedy hlásiť. Zvoľte skôr špecifický názov, napr. „zš-krasneho-6A-2020“, ako všeobecný, napr. „matika“. Pri zadaní všeobecného hesla sa môže stať, že už heslo použil niekto pred vami a budete musieť zvoliť iné heslo.
 4. Zvoľte názov triedy.
  Názov triedy sa vám aj študentom zobrazovať vo výpisoch v systéme.
 5. Zvoľte ročník.
 6. Kliknite na tlačidlo „Vytvoriť“.

  Ďalšie triedy vytvoríte rovnakým spôsobom. Triedy môžete kedykoľvek upraviť (vrátane zmeny hesiel, názvov, odoberania žiakov, zmazaní) kliknutím tlačidla „Upraviť“ (pozri návod „Správa tried“). Vytvorené triedy uvidíte kliknutím na záložku „Učiteľ“ a možnosť „Prehľad tried“.