Podložené výskumom

Výukový systém je postavený a neustále vylepšovaný na základe skúseností z vedeckého výskumu, ktorý je vedený v spolupráci s výskumnou skupinou Adaptive Learning na Fakulte informatiky MU v Brne. Výsledky tohto výskumu sú publikované v popredných medzinárodných časopisoch a konferenciách zameriavajúcich sa na oblasť umelej inteligencie vo vzdelávaní.

Nižšie uvádzame niektoré vybrané publikácie, ktoré s projektom bezprostredne súvisia. Môžete sa tiež pozrieť na konkrétne príklady techník použitých vo Vieme.

Metodické články

  • Improving Learning Environments: Avoiding Stupidity Perspective. R. Pelánek, T. Effenberger. IEEE Transactions on Learning Technologies, 2022.
    Vývoj adaptabilného výučbového systému je náročnejší, než si mnohí uvedomujú. Tento článok systematicky rozoberá, čo všetko sa môže pokaziť, a popisuje techniky, ktoré pomáhajú pokazeniu predchádzať.
  • Complexity and Difficulty of Items in Learning Systems. R. Pelánek, T. Effenberger, J. Čechák. International Journal of Artificial Intelligence in Education, 2021.
    Článok rozoberá, prečo je užitočné rozlišovať medzi "náročnosťou“ a „zložitosťou“ úloh, ako tieto dve charakteristiky merať a k čomu to vlastne pri vývoji výučbových systémov je.
  • Bayesian Knowledge Tracing, Logistic Models, and Beyond: An Overview of Learner Modeling Techniques. R. Pelánek. User Modeling and User-Adapted Interaction – The Journal of Personalization Research, 2017
    Prehľadový článok popisujúci techniky analýzy dát a modelovania študentov, ktoré sú relevantné pre vývoj výukových systémov.

Informatika

Miera zvládnutia

Veľkú pozornosť vo výskume venujeme analýze kritérií „miery zvládnutia“. Tú používame v mnohých cvičeniach v systémoch Vieme: ovplyvňujú zisk „štítov“ a splnenia domácich úloh.

Analýzy dát

NAPÍŠTE NÁM

Ďakujeme za vašu správu, bola úspešne odoslaná.

Napíšte nám

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia