Zmluvné podmienky Vieme.
Platné od 19. 5. 2023
5. 3. 2024: Pribudla sekcia: Podnety, pripomienky a sťažnosti
Staršia verzia

Podmienky používania Vieme

Ďakujeme, že používate Vieme. Sme radi, že s nami precvičujete učivo.

Používaním našich služieb Vieme umiestnených na internetových stránkach viemeto.org, viemeposlovensky.sk, viemematiku.sk, viemefakty.sk, viemeinformatiku.sk, viemepoanglicky.sk, viemeponemecky.sk (ďalej iba Vieme), vyjadrujete svoj súhlas s týmito zmluvnými podmienkami. Dôkladne si ich, prosím, prečítajte.

Využívanie služieb

Pri používaní našich služieb sa musíte riadiť všetkými zásadami, ktoré sú v rámci jednotlivých služieb Vieme k dispozícii. Poskytovateľom služieb Vieme je spoločnosť Umíme to, s.r.o., IČO 09181920, so sídlom Cyrilská 508/7, Trnitá, 602 00 Brno, ktorá je poskytovateľom Vieme.

Poskytovateľ je majiteľom autorských práv k Vieme, teda predovšetkým ku všetkým textom, cvičeniam a príkladom použitým vo Vieme, ktoré podliehajú ochrane autorského práva.

V súvislosti s používaním služieb Vám môžeme posielať oznámenia, administratívne správy a ďalšie informácie. Posielanie vybraných oznámení môžete zrušiť.

Naše služby je zakázané zneužívať

Nesmiete kopírovať náš obsah bez nášho zvolenia.
Používaním služieb nenadobúdate žiadne práva duševného vlastníctva k našim službám ani k obsahu, ku ktorému pristupujete. Žiadnu časť našich služieb nesmiete kopírovať, pozmeňovať, distribuovať, predávať ani prenajímať. Nesmiete systém Vieme, ani jeho akúkoľvek časť, využívať na tvorbu obdobných systémov, bez ohľadu na to, či by taký systém podliehal ochrane autorského práva, alebo nie.

Je zakázané podvádzať
Podvádzanie pri používaní systému Vieme je zakázané. Nie je napríklad povolené odpisovať správne riešenia od iných používateľov, deliť sa o správne riešenia s ďalšími osobami, upravovať kód stránok či iným podvodným spôsobom interagovať so službami Vieme za účelom vyriešenia úloh.

Podvádzanie môže viesť k zrušeniu účtu.
Vieme si vyhradzuje právo potrestať podvádzanie odobratím všetkých výsledkov daného používateľa prípadne zrušením jeho účtu. Taktiež môžeme podvádzanie nahlásiť učiteľovi či raditeľovi danej triedy alebo školy.

Váš účet Vieme

Na použitie niektorých služieb budete potrebovať účet Vieme. Môžete si vytvoriť vlastný účet Vieme, alebo Vám môže byť účet pridelený administrátorom, napríklad učiteľom vo vzdelávacej inštitúcii.

Účet Vieme môže byť používaný iba jednou osobou. Používanie jedného účtu viac osobami je zakázané. Učiteľský mód môže používať iba skutočný učiteľ vybranej školy. Strojové zakladanie účtov Vieme je zakázané. Tiež je zakázaná interakcia s Vieme na báze automatizovaných nástrojov.

Aby bola zaručená bezpečnosť Vášho účtu Vieme, nikomu neprezdrádzajte svoje heslo. Za aktivitu prebiehajúcu na Vašom účte alebo prostredníctvom Vášho účtu Vieme nesiete plnú zodpovednosť.

Používanie našich služieb bez registrácie je obmedzené na základné funkcie a je limitované maximálnym počtom odpovedí za deň. Bezplatná verzia účtu Vieme je obmedzená na základné funkcie s maximálnym počtom odpovedí pri precvičovaní za jeden deň.

Verzia účtu s plnou funkcionalitou a neobmedzenými možnosťami precvičovania je spoplatnená podľa aktuálne platného cenníka.

Bezplatnú skúšobnú verziu učiteľského módu Vieme môžete využívať po obmedzenú dobu (ak nebudete poskytovateľom informovaní inak, po dobu 60 dní), po uplynutí tejto doby už nebudete bezplatnú skúšobnú verziu a neobmedzené funkcie Vieme využívať.

Ochrana osobných údajov a autorských práv

Zásady spracovania a ochrany osobných údajov v rámci Vieme popisujú, ako pri používaní služieb nakladáme s Vašími osobnými údajmi a ako chránime Vaše súkromie.

Vaša stopa a výsledky v našich službách

Svojou aktivitou v našich službách vytvárate stopu zodpovedajúcu Vašej interakcii so systémom. Ide hlavne o odpovede v rámci Vieme a získané štíty a iné odmeny.

Aby sme Vám mohli ponúknuť funkcie služieb relevantné priamo pre Vás, napríklad personalizované odporúčania a vylepšené cvičenia, sú Vaše dáta analyzované našími automatizovanými systémami. Anonymizované, súhrnné dáta takisto používame k vedeckému výskumu a úpravám obsahu Vieme.

Zmeny služieb a ich ukončenie

Služby neustále upravujeme a vylepšujeme. Môžeme priebežne pridávať či odoberať nové funkcie systémov, nové cvičenia a nový obsah. Tiež môžeme vybrané časti systémov pozastaviť či ukončiť celú službu.

Používanie našich služieb môžete kedykoľvek ukončiť a požiadať o likvidáciu Vášho účtu.

Zodpovednosť za naše služby

Naše služby poskytujeme na úrovni vedomosti a starostlivosti, ktoré sú primerané v danom obchodnom odvetví, a dúfame, že ich budete radi používať.

V súvislosti s obsahom v rámci služieb, s ich konkrétnymi funkciami, s ich spoľahlivosťou, dostupnosťou ani s ich schopnosťou uspokojiť Vaše potreby sa k ničomu nezaväzujeme. Služby poskytujeme „tak, ako sú“.

V rozsahu, ktorý právne predpisy umožňujú, bude celková zodpovednosť systémov Vieme za akýkoľvek nárok vznesený na základe týchto podmienok, vrátane všetkých záruk vyplývajúcich zo zákona, obmedzená výškou čiastky, ktorú ste za použitie služieb zaplatili (alebo na opätovné poskytovanie služieb, ak sa pre túto možnosť rozhodneme).

Vo všetkých prípadoch platí, že systémy Vieme neponesú zodpovednosť za žiadne straty alebo škody, ktoré nie je možné primeraným spôsobom predvídať.

Podnety, pripomienky a sťažnosti

Vieme sa neustále snaží zlepšovať a skvalitňovať ponúkaný obsah a služby. Preto vítame akékoľvek konštruktívne pripomienky alebo sťažnosti (súhrnne podnety), ktoré používatelia zašlú. Pre podávanie podnetov slúži tlačidlo "Napíšte nám", ktoré je stále k dispozícii v hornej časti všetkých stránok systému Vieme vpravo na boku. Pri podávaní podnetov je vhodné popísať vecne o čo ide, tiež je vhodné uviesť kontaktný email, aby bolo možné v komunikácii pokračovať a podnet vyjasniť.

Ak podnet obsahuje urážlivý, vulgárny alebo hanlivý text, alebo je zjavne nevhodný, môže sa Vieme cielene rozhodnúť taký podnte neriešiť. V prípade opakovaného zasielania nevhodných podnetov môže byť účet daného používateľa zrušený bez náhrady.

Informácie o týchto podmienkach

Tieto podmienky alebo akékoľvek dodatočné podmienky týkajúce sa určitej služby môžeme príležitostne meniť, napríklad z dôvodu zmien platných zákonov alebo zmien našich služieb.

Znenie podmienok by ste mali pravidelne kontrolovať. Správu o zmenách podmienok zverejníme na tejto stránke. Zmeny nebudú uplatňované spätne a nebudú nadobúdať účinnosť skôr než 14 dní po uverejnení. Ak so zmenenými podmienkami určitej služby nesúhlasíte, mali by ste službu prestať používať.

Tieto podmienky riadia zmluvný vzťah medzi Vami a systémami Vieme. Neudeľujú práva žiadnym tretím stranám.

Ak tieto podmienky nebudete spĺňať a my nebudeme okamžite konať, neznamená to, že by sme sa vzdávali akýchkoľvek práv, ktoré nám prípadne náležia (ako napríklad právo ďalej v budúcnosti konať).

NAPÍŠTE NÁM

Ďakujeme za vašu správu, bola úspešne odoslaná.

Napíšte nám

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia