Zmluvné podmienky systémov Vieme.
Platné od 10. 6. 2020

Výučbové systémy Vieme Vás vítajú

Ďakujeme Vám za používanie našich aplikácií a služieb. Sme radi, že s nami precvičujete učivo.

Užívaním našich služieb systému Vieme umiestnených na internetových stránkach www.viemeto.org, www.viemeposlovensky.sk, www.viemematiku.sk, www.viemeprogramovat.sk, www.viemepoanglicky.sk, www.viemeponemecky.sk, vyjadrujete svoj súhlas s týmito zmluvnými podmienkami. Starostlivo si ich, prosím, prečítajte.

Využívanie služieb

Pri používaní služieb sa musíte riadiť všetkými zásadami, ktoré sú v rámci služieb k dispozícii.

Poskytovateľom služieb systému Vieme je spoločnosť Umíme to, s.r.o., IČO 09181920, so sídlom Cyrilská 508/7, Trnitá, 602 00 Brno, ktorá je zároveň prevádzkovateľom webov www.viemeto.org, www.viemeposlovensky.sk, www.viemematiku.sk, www.viemeprogramovat.sk, www.viemepoanglicky.sk, www.viemeponemecky.sk.

Poskytovateľ je majiteľom autorských práv k systému Vieme, t. j. predovšetkým ku všetkým textom, cvičeniam a príkladom použitých v systéme „Vieme“, ktoré podliehajú ochrane autorského práva.

Naše služby nesmiete zneužívať. Napr. nesmiete kopírovať náš obsah bez nášho povolenia. Používaním služieb nenadobúdate žiadne práva duševného vlastníctva k našim službám ani k obsahu, ku ktorému pristupujete. Žiadnu časť našich služieb nesmiete kopírovať, meniť, distribuovať, predávať ani prenajímať a taktiež nesmiete podvádzať. Nesmiete systém Vieme, ani jeho akúkoľvek časť, využívať na tvorbu obdobných systémov, bez ohľadu na to, či by takýto systém podliehal ochrane autorského práva, alebo nie.

V súvislosti s používaním služieb Vám môžeme zasielať oznámenia, administratívne správy a ďalšie informácie. Zasielanie niektorých informácií môžete zrušiť.

Váš účet Vieme

Na použitie niektorých našich služieb budete potrebovať účet Vieme. Môžete si vytvoriť vlastný účet Vieme, alebo Vám môže byť účet pridelený administrátorom, napríklad učiteľom vo vzdelávacej inštitúcii.

Aby bola zaručená bezpečnosť Vášho účtu Vieme, svoje heslo nikomu neprezrádzajte. Za aktivitu prebiehajúcu na Vašom účte alebo prostredníctvom Vášho účtu Vieme nesiete plnú zodpovednosť.

Užívanie našich služieb bez účtu je obmedzené na základné funkcie a je limitovaný maximálny počet odpovedí za deň. Bezplatná verzia účtu Vieme rovnako obmedzuje počet odpovedí pri precvičovaní za jeden deň. Pokiaľ máte záujem o účet s neobmedzenými možnosťami precvičovania Vašich znalostí so systémami Vieme (neobmedzený účet Vieme), musíte za neobmedzené funkcie zaplatiť podľa cenníka.

Bezplatnú skúšobnú verziu učiteľského režimu systému Vieme môžete využívať počas obmedzeného časového obdobia (pokiaľ nebudete poskytovateľom informovaný inak, po dobu 60 dní), po uplynutí tejto doby už nemôžete bezplatnú skúšobnú verziu neobmedzenej funkcie systému Vieme využívať. Po uplynutí tejto doby sa môžete rozhodnúť pre získanie plnej multilicencie.

Ochrana osobných údajov a autorských práv

Zásady spracovania a ochrany osobných údajov systému Vieme popisujú, ako pri používaní služieb zaobchádzame s Vašimi osobnými údajmi a ako chránime Vaše súkromie.

Vaša stopa a výsledky v našich službách

Svojou aktivitou v našich službách vytvárate stopu zodpovedajúcu Vašej interakcii so systémom. Ide predovšetkým o samotné odpovede v rámci systému a získané štíty a iné odmeny.

Aby sme Vám mohli ponúknuť funkcie služieb relevantné priamo pre Vás, napríklad personalizované odporúčanie a vylepšené cvičenia, analyzujú Vaše dáta naše automatizované systémy. Anonymizované, súhrnné dáta rovnako používame na vedecký výskum a úpravy samotného obsahu systémov.

Zmeny služieb a ich ukončenie

Služby neustále upravujeme a vylepšujeme. Môžeme priebežne pridávať či preberať nové funkcie systémov, nové cvičenia a nový obsah. Tiež môžeme vybrané časti systémov pozastaviť či ukončiť celú službu.

Používanie našich služieb môžete kedykoľvek ukončiť a požiadať o likvidáciu Vášho účtu.

Zodpovednosť za naše služby

Naše služby poskytujeme na úrovni znalostí a starostlivosti, ktoré sú primerané v danom obchodnom odvetví, a dúfame, že ich budete radi používať.

V súvislosti s obsahom v rámci služieb, s ich konkrétnymi funkciami, s ich spoľahlivosťou, dostupnosťou ani s ich schopnosťou uspokojiť Vaše potreby sa k ničomu nezaväzujeme. Služby poskytujeme „tak, ako sú“. V rozsahu, ktorý právne predpisy umožňujú, bude celková zodpovednosť systémov Vieme za akýkoľvek nárok vznesený na základe týchto podmienok, vrátane všetkých záruk vyplývajúcich zo zákona, obmedzená výška čiastky, ktorú ste za použitie služieb zaplatili (alebo na opätovné poskytovanie služieb, pokiaľ sa pre túto možnosť rozhodneme).

Vo všetkých prípadoch platí, že systémy Vieme neponesú zodpovednosť za žiadne straty či škody, ktoré sa nedajú primeraným spôsobom predvídať.

Informácie o týchto podmienkach

Tieto podmienky alebo akékoľvek dodatočné podmienky týkajúce sa určitej služby môžeme príležitostne meniť, napríklad z dôvodu zmien platných zákonov alebo zmien našich služieb.

Znenie podmienok by ste mali pravidelne kontrolovať. Správu o zmenách podmienok zverejníme na tejto stránke. Zmeny nebudú uplatňované spätne a nebudú nadobúdať účinnosť skôr ako 14 dní po uverejnení. Ak so zmenenými podmienkami určitej služby nesúhlasíte, mali by ste službu prestať používať.

Tieto podmienky riadia zmluvný vzťah medzi Vami a systémami Vieme. Neudeľujú práva žiadnym tretím stranám.

Ak tieto podmienky nebudete spĺňať a my nebudeme okamžite konať, neznamená to, že by sme sa vzdávali akýchkoľvek práv, ktoré nám prípadne patria (ako napríklad právo ďalej v budúcnosti konať).

NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia