Prehľadajte časté otázky

Prehľad všetkých otázok

[Účet] Zadaný e-mail již je registrovaný. Co mám dělat?

 • Pokud Vám nejde registrovat zadaný e-mail či uživatelské jméno, znamená to, že již je v systému využíváno.
 • Pokud se jedná o Váš účet, můžete si zaslat nové heslo.
 • V opačném případě si registrujte jiné uživatelské jméno.
Obsazený e-mail Uživatelské jméno je již obsazeno

Účet: zadaný e-mail už je registrovaný

 • Ak vám nejde registrovať zadaný e-mail alebo užívateľské meno, znamená to, že už je v systéme využívané.
 • Ak ide o váš účet, môžete si zaslať nové heslo.
 • V opačnom prípade si registrujte iné používateľské meno.
Obsadený e-mail Používateľské meno je už obsadené

[Účet] Jak můžu změnit e-mail na svém účtu?

 • E-mail změníte ve správě Vašeho účtu.
 • Pokud již je nový e-mail zabraný, přihlaste se nejprve na tento účet a změňte e-mail tam.
 • Poté se vraťte a upravte i e-mail původního účtu.
Změna e-mailu

[Účet] Ako môžem zmeniť e-mail na svojom účte?

 • E-mail zmeníte v správe vášho účtu.
 • Ak už je nový e-mail obsadený, prihláste sa najprv na tento účet a zmeňte e-mail tam.
 • Potom sa vráťte a upravte aj e-mail pôvodného účtu.
Zmena e-mailu

[Účet] Přihlašuji se skrze Google nebo Facebook. Jak můžu změnit e-mail?

 • Pokud se přihlašujete skrze Google nebo Facebook, e-mail nejde změnit v systémech Umíme.
 • Je třeba jej upravit přímo v těchto službách.
Změna e-mailu Google Změna e-mailu Facebook

[Účet] Prihlasujem sa pomocou Googlu alebo Facebooku. Ako môžem zmeniť e-mail?

 • Ak sa prihlasujete pomocou Googlu alebo Facebooku, e-mail sa nedá zmeniť v systémoch Vieme..
 • Je potrebné ho upraviť priamo v týchto službách.
Zmena e-mailu Google Zmena e-mailu Facebook

[Účet] Nemůžu se přihlásit. Co mám dělat?

 • Pokud se Vám nejde přihlásit s daným loginem a heslem, je možné, že jste zapomněli heslo nebo dokonce samotné přihlašovací jméno.
 • Při zapomenutém heslu si zašlete si nové heslo.
 • Pokud nemáte jako přihlašovací jméno e-mail, požádejte paní učitelku, ta Vám může heslo resetovat.
 • Pokud jste zapomněli přihlašovací jméno, opět požádejte paní učitelku, vidí celou třídu a všechny účty v ní včetně přihlašovacího jména.
Zapomenuté heslo Zapomenuté uživatelské jméno Špatné jméno nebo heslo Nepamatuji si uživatelské jméno

[Účet] Nemôžem sa prihlásiť. Čo mám robiť?

 • Ak vám nejde prihlásiť sa s daným loginom a heslom, je možné, že ste zabudli heslo alebo dokonca samotné prihlasovacie meno.
 • Pri zabudnutom hesle si zašlite si nové heslo.
 • Ak nemáte ako prihlasovacie meno e-mail, požiadajte pane učiteľku, tá vám môže heslo resetovať.
 • Ak ste zabudli prihlasovacie meno, opäť požiadajte pani učiteľku, vidí celú triedu a všetky účty v nej vrátane prihlasovacieho mena.
Zabudnuté heslo Zabudnuté používateľské meno Nesprávne meno alebo heslo Nepamätám si používateľské meno

[Účet] Zapomněl jsem heslo. Co teď?

Zapomenuté heslo

[Účet] Zabudol som heslo. Čo teraz?

Zabudnuté heslo

[Účet] Používám přihlášení přes Google účet. Jak zjistím heslo?

 • Pokud se přihlašujete skrze Google, nemáte v systému uložené žádné heslo.
 • Proto si jej ani nezasílejte.
 • Stačí, když při přihlášení kliknete na tlačítko Google.
Zapomenuté heslo Google účet

[Účet] Používam prihlásenie pomocou účtu Google. Ako zistím heslo?

 • Ak sa prihlasujete pomocou Googlu, nemáte v systéme uložené žiadne heslo.
 • Preto si ho ani nezasielajte.
 • Stačí, keď pri prihlásení kliknete na tlačidlo Google.
Zabudnuté heslo účet Google

[Účet] Jak zruším účet Umíme?

Smazání účtu Zrušení účtu

[Účet] Ako zruším účet Vieme?

Zmazanie účtu Zrušenie účtu

[Účet] Jak skrýt moje výsledky?

 • Pokud chcete, aby Váš profil nebyl veřejně vidět, nastavte si neveřejný profil na stránce Vašeho účtu.
 • Pokud nechcete zobrazit pořadí ve třídě a třídní statistiky, požádejte učitele, aby v nastavení třídy tyto informace skryl.
Soukromý profil Neveřejné statistiky třídy Neveřejný žebříček třídy

[Účet] Ako skryť moje výsledky?

 • Ak chcete, aby váš profil nebol verejne vidieť, nastavte si neverejný profil na stránke vášho účtu.
 • Ak nechcete zobraziť poradie v triede a triedne štatistiky, požiadajte učiteľa, aby v nastavení triedy tieto informácie skryl.
Súkromný profil Neverejné štatistiky triedy Neverejný rebríček triedy

[Účet] Jak sloučit dva účty?

 • Sloučení dvou účtů není možné.
 • Pokud máte dva účty, můžete jeden nechat zrušit ve správě Vašeho účtu.
Sloučení dvou účtů

[Účet] Ako zlúčiť dva účty?

 • Zlúčenie dvoch účtov nie je možné.
 • Ak máte dva účty, môžete jeden nechať zrušiť v správe vášho účtu.
Zlúčenie dvoch účtov

[Účet] Jak se zaregistruji?

Registrovat se můžete pomocí jména a hesla nebo přes Google účet.

Registrace

[Účet] Ako sa zaregistrujem?

Registrovať sa môžete pomocou mena a hesla alebo cez účet Google.

Registrácia

[Hodnocení] Co jsou to štíty?

 • Základní způsob procvičování v Umíme jsou cvičení „na štíty“, např. Pexeso, Rozhodovačka, Vpisování, Rozřazovačka.
 • V těchto cvičeních řešitel řeší sérii zadání, v průběhu řešení nahoře na stránce narůstá „indikátor postupu“.
 • Postupně tak získává řešitel štít stupně 1 až 4. Pokud úlohu znovu vypracuje s časovým odstupem, může získat hvězdný štít.
 • Štít 3 značí dostatečné zvládnutí tématu, používá se jako kritérium pro domácí úlohy.
 • Štít 4 slouží jako výzva a značí mistrovské zvládnutí tématu.
 • Detailnější popis toho, jak funguje znázornění postupu, najdete na stránce s vysvětlením štítů.
Štíty Štíty vysvětlení

[Hodnotenie] Čo sú to štíty

 • Základný spôsob precvičovania na Vieme sú cvičenia „na štíty“, napr. Pexeso, Rozhodovačka, Vpisovanie, Rozraďovačka.
 • V týchto cvičeniach riešiteľ rieši sériu zadaní, v priebehu riešenia hore na stránke narastá „indikátor postupu“.
 • Postupne tak získava riešiteľ štít stupňa 1 až 4. Ak úlohu znovu vypracuje s časovým odstupom, môže získať hviezdny štít.
 • Štít 3 znamená dostatočné zvládnutie témy, používa sa ako kritérium pre domáce úlohy.
 • Štít 4 slúži ako výzva a znamená majstrovské zvládnutie témy.
 • Detailnejší popis toho, ako funguje znázornenie postupu, nájdete na stránke s vysvetlením štítov.
Štíty Štíty vysvetlenie

[Hodnocení] Co to jsou krystaly?

 • Krystaly používáme tam, kde jsou jednotlivá zadání rozsáhlejší, přistupují řešitelé k úlohám jednotlivě.
 • Jde typicky o programátorské úlohy, logické úlohy na Umíme matiku, u jazyků pak například čtení a poslech s porozuměním.
 • Žluté krystaly – Úlohy, které lze splnit různě kvalitně.
 • Modré krystaly – Úlohy, které z principu nelze splnit špatně, mohou být pouze „zatím nevyřešené“ .
Krystaly Modré krystaly Žluté krystaly

[Hodnotenie] Čo sú to kryštály?

 • Kryštály používame tam, kde sú jednotlivé zadania rozsiahlejšie, pristupujú riešitelia k úlohám jednotlivo.
 • Ide typicky o programátorské úlohy, logické úlohy na Vieme matiku, pri jazykoch napríklad čítanie a posluch s porozumením.
 • Žlté kryštály – Úlohy, ktoré sa dajú splniť rôzne kvalitne.
 • Modré kryštály – Úlohy, ktoré sa z princípu nedajú splniť zle, môžu byť iba „zatiaľ nevyriešené“ .
Kryštály Modré kryštály Žlté kryštály

[Hodnocení] Co jsou to hvězdné štíty?

 • Štít s hvězdičkou značí zopakování tématu po časové prodlevě. Takové opakování je velice užitečné, protože přispívá k udržení znalostí v dlouhodobé paměti.
 • Je možné je získat pouze s časovým odstupem od prvního zvládnutí po 14, 30, 60 a 120 dnech.
 • Detailnější popis toho, jak funguje znázornění postupu, najdete na stránce s vysvětlením štítů.
Hvězdné štíty Štíty s hvězdičkou

[Hodnotenie] Čo sú to hviezdne štíty?

 • Štít s hviezdičkou znamená zopakovanie témy po časovom oneskorení. Takéto opakovanie je veľmi užitočné, pretože prispieva k udržaniu znalostí v dlhodobej pamäti.
 • Je možné ich získať iba s časovým odstupom od prvého zvládnutia po 14, 30, 60 a 120 dňoch.
 • Detailnejší popis toho, ako funguje znázornenie postupu, nájdete na stránke s vysvetlením štítov.
Hviezdne štíty Štíty s hviezdičkou

[Hodnocení] Co jsou to poháry?

 • Poháry získáte za hry jako Tetris, Střílečka a Roboti, které se hrají na levely.
 • Pohár ukazuje maximální dosažený level.
Poháry Hry na levely

[Hodnotenie] Čo sú to poháre?

 • Poháre získate za hry ako Tetris, Strieľačka a Roboti, ktoré sa hrajú na levely.
 • Pohár ukazuje maximálny dosiahnutý level.
Poháre Hry na levely

[Hodnocení] Když odpovím špatně, tak míra zvládnutí klesne. Proč?

Cílem systému je, aby vysokou míru zvládnutí dosáhli jen ti, kdo tématu opravdu rozumí. Nemůže být tedy možné dosáhnout vysoké míry zvládnutí jen vytrvalým náhodným zkoušením. Pro dosažení vysoké míry zvládnutí musíte podávat vyrovnaný výkon. Propad je typicky výraznější než posun při správné odpovědi. To je záměr, špatnou odpověď musíte opravit několika správnými odpověďmi.

Detailnější popis toho, jak funguje znázornění postupu, najdete na stránce s vysvětlením štítů.[Hodnotenie] Keď odpoviem nesprávne, tak miera zvládnutia klesne. Prečo?

Cieľom systému je, aby vysokú mieru zvládnutia dosiahli len tí, ktorí téme naozaj rozumejú. Nemôže byť teda možné dosiahnuť vysokú mieru zvládnutia len vytrvalým náhodným skúšaním. Pre dosiahnutie vysokej miery zvládnutia musíte podávať vyrovnaný výkon. Pokles je typicky výraznejší ako posun pri správnej odpovedi. To je zámer, nesprávnu odpoveď musíte opraviť niekoľkými správnymi odpoveďami.

Detailnejší popis toho, ako funguje znázornenie postupu, nájdete na stránke s vysvetlením štítov.[Rodina] Jak přidám dalšího člena rodiny?

 • Pokud máte licenci pro více uživatelů, stačí, když se nový člen zaregistruje.
 • Poté zadá kód Vaší rodiny na stránce aktivace.
 • To je vše, tímto se stal členem Vaši rodiny.
Přidání člena Nový člen rodiny

[Rodina] Ako pridám ďalšieho člena rodiny?

 • Ak máte licenciu pre viac používateľov, stačí, keď sa nový člen zaregistruje.
 • Potom zadá kód Vašej rodiny na stránke aktivácie.
 • To je všetko, týmto sa stal členom Vašej rodiny.
Pridanie člena Nový člen rodiny

[Rodina] Jak mohu sledovat postup svého dítěte?

 • Na vybraném systému využijte menu Rodina.
 • V sekci Moje rodina naleznete souhrnné informace o členech rodiny.
 • V sekci statistiky naleznete přehled aktivity žáků.
 • Můžete zde rovněž zadávat domácí úlohy svým dětem.
 • Detailnější popis najdete v návodech pro rodiče.
Kontrola

[Rodina] Ako môžem sledovať postup svojho dieťaťa?

 • Na vybranom systéme využite menu Rodina.
 • V sekcii Moja rodina nájdete súhrnné informácie o členoch rodiny.
 • V sekcii štatistiky nájdete prehľad aktivity žiakov.
 • Môžete tu tiež zadávať domáce úlohy svojim deťom.
 • Detailnejší popis nájdete v návodoch pre rodičov.
Kontrola

[Rodina] Jak najdu vhodné cvičení pro mé dítě?

 • Na začátku se vyplatí vyzkoušet namátkově různé typy cvičení (výběr přímo v hlavním menu), abyste vyzkoušeli, jaký styl cvičení vašemu dítěti nejlépe vyhovuje.
 • Pokud víte, jaké konkrétní téma chcete s dítětem procvičovat, využijte vyhledávání na vršku stránky.
 • Pokud chcete obecné procvičení, zkuste rozcestník podle třídy.
Jak začít?

[Rodina] Ako nájdem vhodné cvičenie pre moje dieťa?

 • Na začiatku sa oplatí vyskúšať námatkovo rôzne typy cvičení (výber priamo v hlavnom menu), aby ste vyskúšali, aký štýl cvičení vášmu dieťaťu najviac vyhovuje..
 • Ak viete, akú konkrétnu tému chcete s dieťaťom precvičovať, využite vyhľadávanie v hornej časti stránky.
 • Ak chcete všeobecné precvičovanie, skúste rázcestník podľa triedy.
Ako začať?

[Licence] Je licence vázaná na jedno zařízení? Mohou žáci systém využívat ve škole i doma?

Licence je vázaná na uživatelské jméno, nikoliv na zařízení. Žáci tak mohou systém využívat střídavě na školním počítači, na domácím počítači, na tabletu, na telefonu, ...

Tablet Telefon Mobil

[Licencia] Je licencia viazaná na jedno zariadenie? Môžu žiaci systém využívať v škole aj doma?

Licencia je viazaná na používateľské meno, nie na zariadenie. Žiaci môžu systém využívať striedavo na školskom počítači, na domácom počítači, na tablete, na telefóne,...

Tablet Telefón Mobil

[Licence] Je systém dostupný zdarma, nebo je nutné platit?

 • Systém je dostupný zdarma pro individuální použití s omezeným počtem odpovědí na den.
 • Pro neomezený individuální přístup je nutné mít platnou licenci.
 • Rodina si může zakoupit rodinnou licenci.
 • Pro použití ve školách je nutné zakoupit školní multilicenci.
 • Pro vyzkoušení systému má škola provoz první dva měsíce zdarma.
Licence zdarma

[Licencia] Je systém dostupný zdarma, alebo je potrebné platiť?

 • Systém je dostupný zdarma pre individuálne použitie s obmedzeným počtom odpovedí na deň.
 • Pre neobmedzený individuálny prístup je nutné mať platnú licenciu.
 • Rodina si môže zakúpiť rodinnú licenciu.
 • Pre použitie v školách je potrebné zakúpiť školskú multilicenciu.
 • Pre vyskúšanie systému má škola prevádzku prvé dva mesiace zdarma.
Licencia zdarma

[Licence] Kolik učitelských účtů zahrnuje školní multilicence?

Omezený je celkový počet účtů v rámci školy (podle velikosti zakoupené licence), na počet učitelských účtů žádné speciální omezení není.

Počet učitelů

[Licencia] Koľko učiteľských účtov zahŕňa školská multilicencia?

Obmedzený je celkový počet účtov v rámci školy (podľa veľkosti zakúpenej licencie), na počet učiteľských účtov žiadne špeciálne obmedzenie nie je.

Počet učiteľov

[Licencia] Ako aktivujem skúšobnú licenciu pre školu?

Aktivácia skúšobnej licencie Učiteľský režim Skúšobná licencia zdarma

[Licence] Jak aktivuji zkušební licenci pro školu?

 • Pokud nemáte účet, nejprve se zaregistrujte.
 • Poté si aktivuje učitelský režim zadáním názvu školy.
 • Po aktivaci se rovněž spustí zkušební licence (pokud ji ještě žádný kolega nevyužil).
Aktivace zkušební licence Učitelský mód Zkušební licence zdarma

[Licencia] Ako rozšírim licenciu pre našu školu?

 • Licenciu na nové obdobie objednáte na stránke cenníka pre školy.
 • Ak chcete licenciu iba rozšíriť v rámci aktuálneho obdobia, napíšte na na licence(zavináč)umimeto.org.
Rozšírenie licencie Licencie pre školy

[Licence] Jak rozšířím licenci pro naši školu?

 • Licenci na nové období objednáte na stránce ceníku pro školy.
 • Pokud chcete licenci pouze rozšířit v rámci aktuálního období, napište na licence(zavinac)umimeto.org.
Rozšíření licence Licence pro školy

[Licence] Je systém dostupný zdarma v době uzavření škol?

V aktuální situaci zachováváme stejný režim licencí, jaký byl platný dříve – domníváme se, že je vůči školám otevřený a spravedlivý. Konkrétně to znamená:

 • Školy, které systém doposud nevyužívaly, si mohou aktivovat zkušební licenci a systém si vyzkoušet (v plné míře).
 • Školy, které již dříve systém využívaly, si nyní nemohou znova systém „zkoušet“. Systém se sice stále rozšiřuje, pro základní rozhodnutí o tom, zda je systém pro účely školy vhodný, by však již škola měla mít dostatek informací.
 • Výjimku tvoří případy, kdy škola měla v minulosti aktivovanou zkušební licenci, ale prakticky ji téměř vůbec nevyužila (např. aktivoval ji jen jeden učitel a nikdo jiný na škole o tom ani nevěděl). V takovém případě je možné požádat o výjimku.

Školy mohou k financování licence využít mimořádné prostředky na ICT, nákup licence výukového softwaru je typickým účelem, na který jsou tyto prostředky určeny.

Epidemie Licence zdarma

[Licencia] Je systém dostupný zdarma v dobe uzavretia škôl?

V aktuálnej situácii zachovávame rovnaký režim licencií, aký bol platný skôr – domnievame sa, že je voči školám otvorený a spravodlivý. Konkrétne to znamená: :

 • Školy, ktoré systém doteraz nevyužívali, si môžu aktivovať skúšobnú licenciu a systém si vyskúšať (v plnej miere).
 • Školy, ktoré už skôr systém využívali, s ňou nemôžu znova systém „skúšať“. Systém sa síce stále rozširuje, pre základné rozhodnutie o tom, či je systém pre účely školy vhodný, by však už škola mala mať dostatok informácií.
 • Výnimku tvoria prípady, kedy škola mala v minulosti aktivovanú skúšobnú licenciu, ale prakticky ju takmer vôbec nevyužila (napr. aktivoval ju len jeden učiteľ a nikto iný na škole o tom ani nevedel). V takom prípade je možné požiadať o výnimku. Epidémia Licencia zdarma

[Licencia] Mám zaplatenú licenciu, ale systém mi zobrazuje limit. Ako to?

 • Skontrolujte, či ste naozaj prihlásení.
 • Skontrolujte, či máte licenciu platnú pre daný systém (predmet), na ktorom sa limit objavil.
 • Pre členov rodiny:
  • Aktivovali ste si naozaj kód rodiny? Kód rodiny by vám mal doraziť e-mailom ihneď po zaplatení.
  • Prehľad členov vašej rodiny nájdete v správe členov rodiny.
  • Ak vidíte limit na počet odpovedí, skontrolujte, či ste prihlásení pod účtom, ktorý má platné členstvo vo vašej rodine. Teda nie ste len správcom, ale tiež členom rodiny.
 • Pre členov školy: Ste spárovaný s vašou triedou?
  • Váš učiteľ by vám mal poskytnúť heslo triedy alebo kód školy.
  • Heslo triedy zadáte v menu Moja trieda na vybranom systéme.
  • Kód školy vložíte v menu Aktivácia licencie.
Limit licencie Zaplatená licencia, limit

[Licence] Mám zaplacenou licenci, ale systém mi zobrazuje limit. Jak to?

 • Zkontrolujte, že jste opravdu přihlášen.
 • Zkontrolujte, že máte licenci platnou pro daný systém (předmět), na kterém se limit objevil.
 • Pro členy rodiny:
  • Aktivoval jste si opravdu kód rodiny? Kód rodiny by Vám měl dorazit e-mailem ihned po zaplacení.
  • Přehled členů Vaší rodiny najdete ve správě členů rodiny.
  • Pokud vidíte limit na počet odpovědí, zkontrolujte, že jste přihlášeni pod účtem, který má platné členství ve Vaší rodině. Tedy nejste jen správce, ale také člen rodiny.
 • Pro členy školy: Jste spárovaný s Vaší třídou?
  • Váš učitel by Vám měl poskytnou heslo třídy nebo kód školy.
  • Heslo třídy zadáte v menu Moje třída na vybraném systému.
  • Kód školy vložíte v menu Aktivace licence.
Limit licence Zaplacená licence, limit

[Licence] Proč si musím kupovat licenci, když jiné weby jsou zdarma?

 • Vývoj kvalitního výukového webu je opravdu náročný.
 • Jiné dostupné online systémy pro procvičování mají výrazně menší nabídku aktivit i obsah a jsou financovány z reklamy.
 • Reklamu ve výukovém systému však považujeme za rušivou a zcela nevhodnou.
 • Učebnice a pracovní listy také nejsou zadarmo. Licence Umíme vyjde výrazně levněji než nákup učebnic.


[Licencia] Prečo si musím kupovať licenciu, keď iné weby sú zdarma?

 • Vývoj kvalitného výukového webu je naozaj náročný.
 • Iné dostupné online systémy na precvičovanie majú výrazne menšiu ponuku aktivít aj obsah a sú financované z reklamy.
 • Reklamu vo výukovom systéme však považujeme za rušivú a úplne nevhodnú.
 • Učebnice a pracovné zošity tiež nie sú zadarmo. Licencia Vieme vyjde výrazne lacnejšie ako nákup učebníc.


[Student] Jak to, že tu není učivo, které bereme?

 • Umíme není a nechce být úplné. Soustředí se pouze na partie k procvičení.
 • Každopádně: zkuste nejprve vyhledávání a přehled témat pro konkrétní systém. Třeba ho najdete.
 • Obsah Umíme neustále roste, takže je možné, že něco z toho, co Vám nyní chybí, bude doplněno v budoucnosti.
Chybí učivo Nemohu najít učivo

[Študent] Ako to, že tu nie je učivo, ktoré berieme

 • Vieme nie je a nechce byť úplné. Sústredí sa iba na partie na precvičovanie.
 • Každopádne: skúste najprv vyhľadávanie a prehľad tém pre konkrétny systém. Možno ho nájdete.
 • Obsah Vieme neustále rastie, takže je možné, že niečo z toho, čo vám teraz chýba, bude doplnené v budúcnosti.
Chýba učivo Nemôžem nájsť učivo

[O projektu] Co systémy Umíme vlastně nabízí?

 • Systémy Umíme nabízí procvičování učiva v mnoha oblastech (čeština, matematika, angličtina, programování a mnohé další).
 • Systémy Umíme nabízí také bohatou funkcionalitu: statistiky postupu, správu tříd, zadávání domácích úloh, inteligentní doporučování obsahu, ...
 • Rychlou představu si uděláte z tohoto videa.
Obsah

[O projekte] Čo systéme Vieme vlastne ponúkajú?

 • Systémy Vieme ponúkajú precvičovanie učiva v mnohých oblastiach (slovenčina, matematika, angličtina, programovanie a veľa ďalších).
 • Systémy Vieme ponúkajú aj bohatú funkcionalitu: štatistiky postupu, správu tried, zadávanie domácich úloh, inteligentné odporúčanie obsahu, ...
 • Rýchlu predstavu si spravíte z tohto videa.
Obsah

[O projektu] Kdo systémy Umíme vyvíjí?

 • Systémy Umíme vyvíjí rozsáhlý tým informatiků, pedagogů a dalších odborníků.
 • Vývoj probíhá ve spolupráci s výzkumnou skupinou Adaptive Learning na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity.
 • Na obsahové náplni se podílejí zkušení učitelé.
 • Více si o nás můžete přečíst zde.
Autoři projektu

[O projekte] Kto systémy Vieme vyvíja?

 • Systémy Vieme vyvíja rozsiahly tím informatikov, pedagógov a ďalších odborníkov.
 • Vývoj prebieha v spolupráci s výskumnou skupinou Adaptive Learning na Fakulte informatiky Masarykovej univerzity.
 • Na obsahovej náplni sa podieľajú skúsení učitelia.
 • Viac si o nás môžete prečítať tu.
Autori projektu

[Student] Jak se mám připojit do třídy?

 • Do třídy se připojit skrze správu tříd.
 • Pokud Vám to nejde, vyžádejte si od učitele znovu heslo třídy.
Připojení do třídy

[Študent] Ako sa mám pripojiť do triedy?

 • Do triedy sa pripojíte pomocou správy tried.
 • Ak vám to nejde, vyžiadajte si od učiteľa znovu heslo triedy.
Pripojenie do triedy

[Student] Kde najdu řešení úloh?

 • Nenajdete. Systémy nezobrazují řešení pro jednotlivá zadání.
 • Máme ovšem řadu vysvětlení pro jednotlivé úlohy, ty se zobrazují při chybné odpovědi.
 • Rovněž v záložce témata najdete vysvětlující texty pro jednotlivá témata.
Řešení úloh Správný postup řešení Výsledky úloh

[Študent] Kde nájdem riešenia úloh?

 • Nenájdete. Systémy nezobrazujú riešenia pre jednotlivé zadania.
 • Máme však veľa vysvetlení pre jednotlivé úlohy, tie sa zobrazujú pri chybnej odpovedi.
 • Rovnako v záložke témy nájdete vysvetľujúce texty pre jednotlivé témy.
Riešenia úloh Správny postup riešení Výsledky úloh

[Učitel] Jak aktivuji učitelský mód?

 • Pokud nemáte účet, nejprve se zaregistrujte.
 • Poté si aktivuje učitelský režim zadáním názvu školy.
 • Po aktivaci se rovněž spustí zkušební licence zdarma (pokud ji ještě žádný kolega nevyužil).
Aktivace učitelského módu Učitelský mód Licence zdarma

[Učiteľ] Ako aktivujem učiteľský režim?

Aktivácia učiteľského režimu Učiteľský režim Licencia zdarma

[Učitel] Nepřišla nám faktura k uhrazení. Jak to?

 • Pokud jste objednali školní licenci, přijde Vám na e-mail, který jste uvedli proforma faktura v PDF k uhrazení.
 • Po uhrazení Vám zašleme finální fakturu.
Faktura Výzva k platbě

[Učiteľ] Neprišla nám faktúra na úhradu. Ako to?

 • Ak ste objednali školskú licenciu, príde vám na e-mail, ktorý ste uviedli proforma faktúra v PDF na úhradu.
 • Po uhradení vám pošleme finálnu faktúru.
Faktúra Výzva na zaplatenie

[Učitel] Nemohu najít školu v seznamu. Co mám dělat?

 • Pokud při aktivaci učitelského režimu nemůžete najít Vaši školu, tak:
 • Zkuste zadat pouze jedno či dvě slova, například město či ulici Vaší školy.
Nemohu najít školu Učitelský mód

[Učiteľ] Nemôžem nájsť školu v zozname. Čo mám robiť?

Nemôžem nájsť školu Učiteľský režim

[Učitel] Kde najdu chyby jednotlivých studentů?

 • Chyby jednotlivých žáků v systému nenajdete, vidí je pouze sám student.
 • Důvod je tento: systémy slouží k procvičování učiva (nikoliv testování) a chybování je jeho přirozenou a nezbytnou součástí, která je žádoucí.
 • Učitel však vidí agregátní chyby pro celou třídu a může se tak zaměřit na dovysvětlení problematických jevů.
Chyby žáků Chyby studentů Nevidím chyby žáků

[Učiteľ] Kde nájdem chyby jednotlivých študentov?

 • Chyby jednotlivých žiakov v systéme nenájdete, vidí ich iba sám študent.
 • Dôvod je tento: systémy slúžia na precvičovanie učiva (nie testovanie) a robenie chýb je jeho prirodzenou a nevyhnutnou súčasťou, ktorá je žiadúca.
 • Učiteľ však vidí agregátne chyby pre celú triedu a môže sa tak zamerať na dovysvetlenie problematických javov.
Chyby žiakov Chyby študentov Nevidím chyby žiakov

[Učitel] Můžu nahrát studenty v excelu nebo csv formátu?

 • Nikoliv, toto není možné.
 • Můžete však všechny studenty přidat na stránce správy studentů školy.
 • Zde také nastavíte třídu, do které mají být přidání.
Hromadné přidání studentů Excel přidání studentů CSV přidání studentů

[Učiteľ] Môžem nahrať študentov v exceli alebo formáte cvs?

 • Nie, toto nie je možné.
 • Môžete však všetkých študentov pridať na stránke správy študentov školy.
 • Tu nastavíte aj triedu, do ktorej majú byť pridaní.
Hromadné pridanie študentov Excel pridanie študentov CSV pridanie študentov

Učiteľ: ako aktivujem skúšobnú licenciu

Aktivácia skúšobnej licencie Učiteľský režim Skúšobná licencia zdarma

[Učitel] Jak přidám kolegyni do školy?

Přidání učitele Přidání kolegyně Učitelský mód

[Učiteľ] Ako pridám kolegyňu do školy?

Pridanie učiteľa Pridanie kolegyne Učiteľský režim

[Učitel] Jak přidám studenty do třídy (školy)?

 • Založte třídu a heslo pošlete studentům.
 • Studenti se připojí zadáním hesla třídy ve správě třídy.
 • Jako autorizovaný učitel můžete studenty přidávat skrze správu studentů školy.
Vložení studentů Připojení studentů do třídy

[Učiteľ] Ako pridám študentov do triedy (školy)?

 • Vytvorte triedu a heslo pošlite študentom.
 • Študenti sa pripoja zadaním hesla triedy v správe triedy.
 • Ako autorizovaný učiteľ môžete študentov pridávať pomocou správy študentov školy.
Vloženie študentov Pripojenie študentov do triedy

[Učitel] Jak autorizuji učitelský účet?

 • Pokud chcete autorizovat Váš účet, napište na podpora(zavinac)umimeto.org.
 • Pokud chcete autorizovat účet kolegy, učiňte tak skrze správu učitelů školy.
Autorizace učitelského účtu Autorizace účtu kolegyně

[Učiteľ] Ako autorizujem učiteľský účet?

 • Ak chcete autorizovať váš účet, napíšte na podpora(zavináč)umimeto.org.
 • Ak chcete autorizovať účet kolegu, spravte tak pomocou správy učiteľov školy.
Autorizácia učiteľského účtu Autorizácia účtu kolegyne

[Učitel] Jak změním vlastníka třídy?

Změna vlastníka třídy Správa tříd

[Učiteľ] Ako zmením vlastníka triedy?

 • Vlastníka triedy zmeníte v správe tried.
 • Kliknite na upraviť a zmeňte vlastníka.
 • Ako autorizovaný učiteľ môžete vlastníka zmeniť aj v správe tried školy.
Zmena vlastníka triedy Správa tried

[Učitel] Jak založím třídu na Umíme?

Založení třídy

[Učiteľ] Ako vytvorím triedu na Vieme?

Vytvorenie triedy

[Učitel] Jak smazat štíty žákům v novém roce?

 • Mazání štítu žákům není možné.
 • Je ale možné v rámci učitelského módu si filtrovat štity za dané období a taký získané úlohy za daný den. (záložka statistiky a denní náhled).
 • Je možné ale zadat žákům získání štítů s hvězdou (za opakování cvičení s časovým odstupem).
 • Rovněž je možné zadat domácí úlohu, která je hodnocena zvlášť a získané štíty se nepočítají.
Odebrání štítů žákům Smazání štítů Vymazat štíty

[Učiteľ] Ako vymazať štíty žiakom v novom roku?

 • Mazanie štítov žiakom nie je možné.
 • Je ale možné v rámci učiteľského režimu filtrovať štíty za dané obdobie a tiež získané úlohy za daný deň (záložka štatistiky a denný náhľad).
 • Je možné ale zadať žiakom získanie štítov s hviezdou (za opakovanie cvičení s časovým odstupom).
 • Tiež je možné zadať domácu úlohu, ktorá je hodnotená zvlášť a získané štíty sa nepočítajú.
Odobratie štítov žiakom Vymazanie štítov Vymazať štíty

[Učitel] Jak zadám domácí úkol?

 • Agendu domácích úkolů najdete vždy na vybraném konkrétním systému jako Umíme česky.
 • Zde vyberete třídu, cvičení, termín vypracování a obsah konkrétní úlohy.

Co se týče typů úloh:

 • U cvičení se štíty se jako splněný bere úkol se štítem alespoň 3.
 • Pro cvičení s krystaly si můžete vybrat, zda chcete hodnotit na počet splněných úkolů nebo počet krystalů. U těchto úloh není možné zadat individuální zadání, pouze celou sadu.
 • Cvičení s levely nejdou zadat jako domácí úloha.
Domácí úlohy

[Učiteľ] Ako zadám domácu úlohu?

 • Agendu domácich úloh nájdete vždy na vybranom konkrétnom systéme ako Vieme po slovensky.
 • Tu vyberiete triedu, cvičenie, termín vypracovania a obsah konkrétnej úlohy.

Čo sa týka typu úloh:

 • Pri cvičeniach so štítmi sa ako splnená berie úloha so štítom aspoň 3.
 • Pre cvičenie s kryštálmi si môžete vybrať, či chcete hodnotiť na počet splnených úloh alebo počet kryštálov. Pri týchto úlohách nie je možné zadať individuálne zadanie, iba celý súbor.
 • Cvičenia s levelmi nejdú zadať ako domáca úloha.
Domáce úlohyáce úlohy

[Učitel] Jak mohu sdílet třídu s kolegyní?

 • Třídu s kolegyní nasdílíte ve správě tříd.
 • Klikněte na upravit a nastavte kolegyně, které třídu uvidí.
 • Jako autorizovaný učitel nastavíte sdíletní tříd také v přehledu tříd.
Sdílení tříd Sdílení třídy s kolegyní

[Učiteľ] Ako môžem zdieľať triedu s kolegyňou?

 • Triedu s kolegyňou môžete zdieľať v správe tried.
 • Kliknite na upraviť a nastavte kolegyne, ktoré triedu uvidia.
 • Ako autorizovaný učiteľ nastavíte zdieľanie tried aj v prehľade tried.
Zdieľanie tried Zdieľanie triedy s kolegyňou

[Učitel] Jak odeberu studenty ze školy?

 • Pozor, studenta můžete pouze odebrat ze školy. Jeho účet ale nezrušíte.
 • Studenta odeberete ze školy ve správě tříd.
 • Jako autorizovaný učitel jej můžete také odebrat ve správě studentů školy.
Zrušení účtu studenta Odebrání studenta

[Učiteľ] Ako odoberiem študenta zo školy?

 • Pozor, študenta môžete iba odobrať zo školy. Jeho účet ale nezrušíte.
 • Študenta odoberiete zo školy v správe tried.
 • Ako autorizovaný učiteľ ho môžete odobrať aj v správe študentov školy.
Zrušenie účtu študenta Odobratie študenta

[Učitel] Jak odstraním více účtu jednoho studenta?

 • Pozor, studenta můžete pouze odebrat ze školy. Jeho účet ale nezrušíte.
 • Pokud student používá více účtů ve škole, odeberte nadbytečný úkol ve správě tříd.
 • Můžete je také odebrat jako autorizovaný učitel ve správě studentů školy.
Zrušení účtů studenta Odebrání ze školy

[Učiteľ] Ako odstránim viac účtov jedného študenta?

 • Pozor, študenta môžete iba odobrať zo školy. Jeho účet ale nezrušíte.
 • Ak študent používa viac účtov v škole, odoberte nadbytočnú úlohu v správe tried.
 • Môžete ich odobrať aj ako autorizovaný učiteľ v správe študentov školy.
Zrušenie účtov študenta Odobratie zo školy

[Učitel] Kde najdu domácí úkoly studentů?

 • Agendu domácích úkolů najdete vždy na vybraném konkrétním systému jako Umíme česky.
Domácí úlohy studentů

[Učiteľ] Dde nájdem domáce úlohy študentov?

 • Agendu domácich úloh nájdete vždy na vybranom konkrétnom systéme ako Vieme po slovensky.
Domáce úlohy študentov

[Učitel] Kde najdu statistiky studentů?

 • Statistiky najdete na vybraném konkrétním systému jako Umíme česky.
Statistiky studentů

[Učitel] Kde nájdem štatistiky študentov?

Štatistiky študentov

[Učitel] Kdo je to autorizovaný učitel?

Autorizovaný učitel je ověřený učitel školy. V systému pak může provádět řadu operací. Například:

 • Generovat a spravovat kódy školy.
 • Přidávat a odebírat studenty školy.
 • Resetovat zapomenutá hesla studentům.
 • Prohlížet seznam tříd a seznam učitelů školy.
 • Udílet a odebírat autorizaci ostatním učitelům.
Autorizace

[Učiteľ] Kto je to autorizovaný učiteľ?

Autorizovaný učiteľ je overený učiteľ školy. V systéme potom môže vykonávať rôzne operácie. Napríklad:

 • Generovať a spravovať kódy školy.
 • Přidávať a odoberať študentov školy.
 • Resetovať zabudnuté heslá študentom.
 • Prezerať zoznam tried a zoznam učiteľov školy.
 • Udeľovať a odoberať autorizáciu ostatným učiteľom.
Autorizácia

NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia