Prehľadajte časté otázky

Prehľad všetkých otázok

[Účet] Zadaný e-mail je už registrovaný. Čo mám robiť?

 • Ak vám nejde registrovať zadaný e-mail alebo užívateľské meno, znamená to, že už je v systéme využívané.
 • Ak ide o váš účet, môžete si zaslať nové heslo.
 • V opačnom prípade si registrujte iné používateľské meno.
Obsadený e-mail Používateľské meno je už obsadené

[Účet] Ako môžem zmeniť e-mail na svojom účte?

 • E-mail zmeníte v správe svojho účtu.
 • Ak už je nový e-mail obsadený, prihláste sa najprv na tento účet a zmeňte e-mail tam.
 • Potom sa vráťte a upravte aj e-mail pôvodného účtu.
Zmena e-mailu

[Účet] Prihlasujem sa pomocou Googlu alebo Facebooku. Ako môžem zmeniť e-mail?

 • Ak sa prihlasujete pomocou Googlu alebo Facebooku, e-mail sa nedá zmeniť v systémoch Vieme..
 • Je potrebné ho upraviť priamo v týchto službách.
Zmena e-mailu Google Zmena e-mailu Facebook

[Účet] Nemôžem sa prihlásiť. Čo mám robiť?

 • Ak Vám nejde prihlásiť sa s daným loginom a heslom, je možné, že ste zabudli heslo alebo dokonca samotné prihlasovacie meno.
 • Pri zabudnutom hesle si zašlite si nové heslo.
 • Ak nemáte ako prihlasovacie meno e-mail, požiadajte učiteľa o obnovenie hesla.
 • Ak ste zabudli prihlasovacie meno, opäť požiadajte učiteľa, vidí celú triedu a všetky účty v nej vrátane prihlasovacieho mena.
Zabudnuté heslo Zabudnuté používateľské meno Nesprávne meno alebo heslo Nepamätám si používateľské meno

[Účet] Zabudol som heslo. Čo teraz?

Zabudnuté heslo

[Účet] Používam prihlásenie pomocou účtu Google. Ako zistím heslo?

 • Ak sa prihlasujete pomocou Googlu, nemáte v systéme uložené žiadne heslo.
 • Preto si ho ani nezasielajte.
 • Stačí, keď pri prihlásení kliknete na tlačidlo Google.
Zabudnuté heslo účet Google

[Účet] Ako zruším účet Vieme?

Zmazanie účtu Zrušenie účtu

[Účet] Ako skryť moje výsledky?

 • Ak chcete, aby váš profil nebol verejne vidieť, nastavte si neverejný profil na stránke vášho účtu.
 • Ak nechcete zobraziť poradie v triede a triedne štatistiky, požiadajte učiteľa, aby v nastavení triedy tieto informácie skryl.
Súkromný profil Neverejné štatistiky triedy Neverejný rebríček triedy

[Účet] Ako zlúčiť dva účty?

 • Zlúčenie dvoch účtov nie je možné.
 • Ak máte dva účty, môžete jeden nechať zrušiť v správe svojho účtu.
Zlúčenie dvoch účtov

[Účet] Ako sa zaregistrujem?

Registrovať sa môžete pomocou mena a hesla alebo cez účet Google.

Registrácia

[Hodnotenie] Čo sú to štíty

 • Základný spôsob precvičovania na Vieme sú cvičenia „na štíty“, napr. Pexeso, Rozhodovačka, Vpisovanie, Rozraďovačka.
 • V týchto cvičeniach riešiteľ rieši sériu zadaní, v priebehu riešenia hore na stránke narastá „indikátor postupu“.
 • Postupne tak získava riešiteľ štít stupňa 1 až 4. Ak úlohu znovu vypracuje s časovým odstupom, môže získať hviezdny štít.
 • Štít 3 znamená dostatočné zvládnutie témy, používa sa ako kritérium pre domáce úlohy.
 • Štít 4 slúži ako výzva a znamená majstrovské zvládnutie témy.
 • Detailnejší popis toho, ako funguje znázornenie postupu, nájdete na stránke s vysvetlením spôsobov hodnotení.
Štíty Štíty vysvetlenie

[Hodnotenie] Čo sú to kryštály?

 • Kryštály používame tam, kde sú jednotlivé zadania rozsiahlejšie a riešitelia pristupujú k úlohám jednotlivo.
 • Ide typicky o programátorské úlohy, logické úlohy na Vieme matiku, pri jazykoch napríklad čítanie a posluch s porozumením.
 • Žlté kryštály – Úlohy, ktoré sa dajú splniť rôzne kvalitne.
 • Modré kryštály – Úlohy, ktoré sa z princípu nedajú splniť zle, môžu byť iba „zatiaľ nevyriešené“ .
Kryštály Modré kryštály Žlté kryštály

[Hodnotenie] Čo sú to hviezdne štíty?

 • Štít s hviezdičkou znamená zopakovanie témy po časovom oneskorení. Takéto opakovanie je veľmi užitočné, pretože prispieva k udržaniu znalostí v dlhodobej pamäti.
 • Je možné ich získať iba s časovým odstupom od prvého zvládnutia po 14, 30, 60 a 120 dňoch.
 • Detailnejší popis toho, ako funguje znázornenie postupu, nájdete na stránke s vysvetlením spôsobov hodnotenia.
Hviezdne štíty Štíty s hviezdičkou

[Hodnotenie] Čo sú to poháre?

 • Poháre získate za hry ako Tetris, Strieľačka a Roboti, ktoré sa hrajú na levely.
 • Pohár ukazuje maximálny dosiahnutý level.
Poháre Hry na levely

[Hodnotenie] Keď odpoviem nesprávne, tak miera zvládnutia klesne. Prečo?

Cieľom systému je, aby vysokú mieru zvládnutia dosiahli len tí, ktorí téme naozaj rozumejú. Nemôže byť teda možné dosiahnuť vysokú mieru zvládnutia len vytrvalým náhodným skúšaním. Pre dosiahnutie vysokej miery zvládnutia musíte podávať vyrovnaný výkon. Pokles je typicky výraznejší ako posun pri správnej odpovedi. To je zámer, nesprávnu odpoveď musíte opraviť niekoľkými správnymi odpoveďami.

Detailnejší popis toho, ako funguje znázornenie postupu, nájdete na stránke s vysvetlením spôsobov hodnotenia.[Rodina] Ako pridám ďalšieho člena rodiny?

 • Ak máte licenciu pre viac používateľov, stačí, keď sa nový člen zaregistruje.
 • Potom zadá kód Vašej rodiny na stránke aktivácie.
 • To je všetko, týmto sa stal členom Vašej rodiny.
Pridanie člena Nový člen rodiny

[Rodina] Ako môžem sledovať postup svojho dieťaťa?

 • Na vybranom systéme využite menu Rodina.
 • V sekcii Moja rodina nájdete súhrnné informácie o členoch rodiny.
 • V sekcii štatistiky nájdete prehľad aktivity žiakov.
 • Môžete tu tiež zadávať domáce úlohy svojim deťom.
Kontrola

[Rodina] Ako nájdem vhodné cvičenie pre svoje dieťa?

 • Na začiatku sa oplatí vyskúšať námatkovo rôzne typy cvičení (výber priamo v hlavnom menu), aby ste vyskúšali, aký štýl cvičení vášmu dieťaťu najviac vyhovuje..
 • Ak viete, akú konkrétnu tému chcete s dieťaťom precvičovať, využite vyhľadávanie v hornej časti stránky.
 • Ak chcete všeobecné precvičovanie, skúste rázcestník podľa triedy.
Ako začať?

[Licencia] Je licencia viazaná na jedno zariadenie? Môžu žiaci systém využívať v škole aj doma?

Licencia je viazaná na používateľské meno, nie na zariadenie. Žiaci môžu systém využívať striedavo na školskom počítači, na domácom počítači, na tablete, na telefóne,...

Tablet Telefón Mobil

[Licencia] Je systém dostupný zdarma, alebo je potrebné platiť?

 • Systém je dostupný zdarma pre individuálne použitie s obmedzeným počtom odpovedí na deň.
 • Pre neobmedzený individuálny prístup je nutné mať platnú licenciu.
 • Rodina si môže zakúpiť osobnú licenciu.
 • Pre použitie v školách je potrebné zakúpiť školskú multilicenciu.
 • Pre vyskúšanie systému má škola prevádzku prvé dva mesiace zdarma.
Licencia zdarma

[Licencia] Koľko učiteľských účtov zahŕňa školská multilicencia?

Obmedzený je celkový počet účtov v rámci školy (podľa veľkosti zakúpenej licencie), na počet učiteľských účtov žiadne špeciálne obmedzenie nie je.

Počet učiteľov

[Licencia] Ako aktivujem skúšobnú licenciu pre školu?

 • Ak nemáte účet, najprv sa zaregistrujte.
 • Potom si aktivuje učiteľský režim zadaním názvu školy.
 • Po aktivácii sa tiež spustí skúšobná licencia (ak ju ešte neaktivoval niekto iný zo školy).
Aktivácia skúšobnej licencie Učiteľský režim Skúšobná licencia zadarmo

[Licencia] Ako rozšírim licenciu pre našu školu?

 • Licenciu na nové obdobie objednáte na stránke cenníka pre školy.
 • Ak chcete licenciu iba rozšíriť v rámci aktuálneho obdobia, napíšte na na licence(zavináč)umimeto.org.
Rozšírenie licencie Licencie pre školy

[Licencia] Je systém dostupný zdarma v dobe uzavretia škôl?

V aktuálnej situácii zachovávame rovnaký režim licencií, aký bol platný skôr – domnievame sa, že je voči školám otvorený a spravodlivý. Konkrétne to znamená: :

 • Školy, ktoré systém doteraz nevyužívali, si môžu aktivovať skúšobnú licenciu a systém si vyskúšať (v plnej miere).
 • Školy, ktoré už skôr systém využívali, s ňou nemôžu znova systém „skúšať“. Systém sa síce stále rozširuje, pre základné rozhodnutie o tom, či je systém pre účely školy vhodný, by však už škola mala mať dostatok informácií.
 • Výnimku tvoria prípady, kedy škola mala v minulosti aktivovanú skúšobnú licenciu, ale prakticky ju takmer vôbec nevyužila (napr. aktivoval ju len jeden učiteľ a nikto iný na škole o tom ani nevedel). V takom prípade je možné požiadať o výnimku. Epidémia Licencia zdarma

[Licencia] Mám zaplatenú licenciu, ale systém mi zobrazuje limit. Ako to?

 • Skontrolujte, či ste naozaj prihlásení.
 • Skontrolujte, či máte licenciu platnú pre daný systém (predmet), na ktorom sa limit objavil.
 • Pre členov rodiny:
  • Aktivovali ste si naozaj kód rodiny? Kód rodiny by Vám mal doraziť e-mailom ihneď po zaplatení.
  • Prehľad členov Vašej rodiny nájdete v správe členov rodiny.
  • Ak vidíte limit na počet odpovedí, skontrolujte, či ste prihlásení pod účtom, ktorý má platné členstvo vo Vašej rodine. Teda nie ste len správcom, ale tiež členom rodiny.
 • Pre členov školy: Ste spárovaní so svojou triedou?
  • Váš učiteľ by vám mal poskytnúť heslo triedy alebo kód školy.
  • Heslo triedy zadáte v menu Pripojenie do triedy na vybranom predmete či viemeto.org.
  • Kód školy vložíte v menu Aktivácia licencie.
Limit licencie Zaplatená licencia, limit

[Licencia] Prečo si musím kupovať licenciu, keď iné weby sú zdarma?

 • Vývoj kvalitného výukového webu je naozaj náročný.
 • Iné dostupné online systémy na precvičovanie majú výrazne menšiu ponuku aktivít aj obsah a sú financované z reklamy.
 • Reklamu vo výukovom systéme však považujeme za rušivú a úplne nevhodnú.
 • Učebnice a pracovné zošity tiež nie sú zadarmo. Licencia Vieme vyjde výrazne lacnejšie ako nákup učebníc.


[Žiak] Ako to, že tu nie je učivo, ktoré berieme

 • Vieme nie je a nechce byť úplné. Sústredí sa iba na partie na precvičovanie.
 • Každopádne: skúste najprv vyhľadávanie a prehľad tém pre konkrétny predmet. Možno ho nájdete.
 • Obsah Vieme neustále rastie, takže je možné, že niečo z toho, čo vám teraz chýba, bude doplnené v budúcnosti.
Chýba učivo Nemôžem nájsť učivo

[O projekte] Čo systéme Vieme vlastne ponúkajú?

 • Systémy Vieme ponúkajú precvičovanie učiva v mnohých oblastiach (slovenčina, matematika, angličtina, informatika, biológia a veľa ďalších).
 • Systémy Vieme ponúkajú aj bohatú funkcionalitu: štatistiky postupu, správu tried, zadávanie domácich úloh, inteligentné odporúčanie obsahu...
 • Rýchlu predstavu si spravíte z tohto videa.
Obsah

[O projekte] Kto systémy Vieme vyvíja?

 • Systémy Vieme vyvíja rozsiahly tím informatikov, pedagógov a ďalších odborníkov.
 • Vývoj prebieha v spolupráci s výskumnou skupinou Adaptive Learning na Fakulte informatiky Masarykovej univerzity.
 • Na obsahovej náplni sa podieľajú skúsení učitelia.
 • Viac si o nás môžete prečítať tu.
Autori projektu

[Žiak] Ako sa mám pripojiť do triedy?

 • Do triedy sa pripojíte pomocou správy tried.
 • Ak vám to nejde, vyžiadajte si od učiteľa znovu heslo triedy.
Pripojenie do triedy

[Žiak] Kde nájdem riešenia úloh?

 • Nenájdete. Systémy nezobrazujú riešenia pre jednotlivé zadania.
 • Máme však veľa vysvetlení pre jednotlivé úlohy, tie sa zobrazujú pri chybnej odpovedi.
 • Rovnako v záložke témy nájdete vysvetľujúce texty pre jednotlivé témy.
Riešenia úloh Správny postup riešení Výsledky úloh

[Učiteľ] Ako aktivujem učiteľský režim?

Aktivácia učiteľského režimu Učiteľský režim Licencia zdarma

[Učiteľ] Neprišla nám faktúra na úhradu. Ako to?

 • Ak ste objednali školskú licenciu, príde vám na e-mail, ktorý ste uviedli proforma faktúra v PDF na úhradu.
 • Po uhradení vám pošleme finálnu faktúru.
Faktúra Výzva na zaplatenie

[Učiteľ] Nemôžem nájsť školu v zozname. Čo mám robiť?

Nemôžem nájsť školu Učiteľský režim

[Učiteľ] Kde nájdem chyby jednotlivých žiakov?

 • Chyby jednotlivých žiakov v systéme nenájdete, vidí ich iba sám žiak.
 • Dôvod je tento: systémy slúžia na precvičovanie učiva (nie testovanie) a robenie chýb je jeho prirodzenou a nevyhnutnou súčasťou, ktorá je žiadúca.
 • Učiteľ však vidí agregátne chyby pre celú triedu a môže sa tak zamerať na dovysvetlenie problematických javov.
Chyby žiakov Chyby žiakov Nevidím chyby žiakov

[Učiteľ] Môžem nahrať žiakov v csv formáte alebo Exceli?

 • Áno, ak ste autorizovaný učiteľ školy, môžete k tomu využiť Hromadný import.
 • Informácie o formáte súboru na import nájdete na stránke uvedenej vyššie.
Hromadné pridanie žiakov Excel pridanie žiakov CSV pridanie žiakov

Učiteľ: ako aktivujem skúšobnú licenciu

Aktivácia skúšobnej licencie Učiteľský režim Skúšobná licencia zdarma

[Učiteľ] Ako pridám kolegu/kolegyňu do školy?

Pridanie učiteľa Pridanie kolegov Učiteľský režim

[Učiteľ] Ako pridám žiakov do triedy (školy)?

 • Vytvorte triedu a heslo pošlite žiakom.
 • Žiaci sa pripoja zadaním hesla triedy v správe triedy.
 • Ako autorizovaný učiteľ môžete žiakov pridávať pomocou správy žiakov školy.
Vloženie žiakov Pripojenie žiakov do triedy

[Učiteľ] Ako autorizujem učiteľský účet?

 • Ak chcete autorizovať Váš účet, napíšte na podpora(zavináč)umimeto.org.
 • Ak chcete autorizovať účet kolegu, spravte tak pomocou správy učiteľov školy.
Autorizácia učiteľského účtu Autorizácia účtu kolegyne

[Učiteľ] Ako zmením vlastníka triedy?

 • Vlastníka triedy zmeníte v správe tried.
 • Kliknite na upraviť a zmeňte vlastníka.
 • Ako autorizovaný učiteľ môžete vlastníka zmeniť aj v správe tried školy.
Zmena vlastníka triedy Správa tried

[Učiteľ] Ako vytvorím triedu na Vieme?

Vytvorenie triedy

[Učiteľ] Ako vymazať štíty žiakom v novom roku?

 • Mazanie štítov žiakom nie je možné.
 • Je ale možné v rámci učiteľského režimu filtrovať štíty za dané obdobie a tiež získané úlohy za daný deň (záložka štatistiky a denný náhľad).
 • Je možné ale zadať žiakom získanie štítov s hviezdou (za opakovanie cvičení s časovým odstupom).
 • Tiež je možné zadať domácu úlohu, ktorá je hodnotená zvlášť a získané štíty sa nepočítajú.
Odobratie štítov žiakom Vymazanie štítov Vymazať štíty

[Učiteľ] Ako zadám domácu úlohu?

 • Agendu domácich úloh nájdete vždy na vybranom konkrétnom systéme ako Vieme po slovensky.
 • Tu vyberiete triedu, cvičenie, termín vypracovania a obsah konkrétnej úlohy.

Čo sa týka typu úloh:

 • Pri cvičeniach so štítmi sa ako splnená berie úloha so štítom aspoň 3.
 • Pre cvičenie s kryštálmi si môžete vybrať, či chcete hodnotiť na počet splnených úloh alebo počet kryštálov. Pri týchto úlohách nie je možné zadať individuálne zadanie, iba celý súbor.
 • Cvičenia s pohármi nie je možné zadať ako domácu úloha.
Domáce úlohy

[Učiteľ] Ako môžem zdieľať triedu s kolegyňou?

 • Triedu s kolegyňou môžete zdieľať v správe tried.
 • Kliknite na upraviť a nastavte kolegyne, ktoré triedu uvidia.
 • Ako autorizovaný učiteľ nastavíte zdieľanie tried aj v prehľade tried.
Zdieľanie tried Zdieľanie triedy s kolegami

[Učiteľ] Ako odoberiem žiakovzo školy?

 • Pozor, žiaka môžete iba odobrať zo školy. Jeho účet ale nezrušíte.
 • Žiaka odoberiete zo školy v správe tried.
 • Ako autorizovaný učiteľ ho môžete odobrať aj v správe žiakov školy.
Zrušenie účtu žiaka Odobratie žiaka

[Učiteľ] Ako odstránim viac účtov jedného žiaka?

 • Pozor, žiaka môžete iba odobrať zo školy. Jeho účet ale nezrušíte.
 • Ak žiak používa viac účtov v škole, odoberte nadbytočnú úlohu v správe tried.
 • Môžete ich odobrať aj ako autorizovaný učiteľ v správe žiakov školy.
Zrušenie účtov žiaka Odobratie zo školy

[Učiteľ] Kde nájdem domáce úlohy žiakov?

 • Agendu domácich úloh nájdete vždy na vybranom konkrétnom systéme ako Vieme po slovensky.
Domáce úlohy žiakov

[Učitel] Kde nájdem štatistiky žiakov?

Štatistiky žiakov

[Učiteľ] Kto je to autorizovaný učiteľ?

Autorizovaný učiteľ je overený učiteľ školy. V systéme potom môže vykonávať rôzne operácie. Napríklad:

 • Generovať a spravovať kódy školy.
 • Přidávať a odoberať žiakov školy.
 • Resetovať zabudnuté heslá žiakom.
 • Prezerať zoznam tried a zoznam učiteľov školy.
 • Udeľovať a odoberať autorizáciu ostatným učiteľom.
Autorizácia

NAPÍŠTE NÁM

Ďakujeme za vašu správu, bola úspešne odoslaná.

Napíšte nám

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia