Novinky

30 dní 90 dní 365 dní

Slovenčina

Druhy viet

Rozhodovačka • ľahké

Druhy viet

Rozhodovačka • stredné

Druhy viet

Rozhodovačka • ťažké

Delenie slov na slabiky

Rozhodovačka • stredné

Svetová literatúra 20. storočia

Rozhodovačka • ľahké

Svetová literatúra 20. storočia

Rozhodovačka • stredné

Svetová literatúra 20. storočia

Rozhodovačka • ťažké

Vlastnosti a popisy ľudí

Otázky • stredné

Vlastnosti a popisy ľudí

Otázky • ťažké

Vlastnosti a popisy ľudí

Pexeso • stredné

Vlastnosti a popisy ľudí

Pexeso • ťažké

Jazykové a literárne pojmy

Otázky • stredné

Jazykové a literárne pojmy

Otázky • ťažké

Jazykové a literárne pojmy

Pexeso • stredné

Jazykové a literárne pojmy

Pexeso • ťažké

Pre najmenších: krátka alebo dlhá?

Rozhodovačka • ľahké

Pre najmenších: krátka alebo dlhá?

Rozhodovačka • stredné

Pre najmenších: krátka alebo dlhá?

Rozhodovačka • ťažké

Pre najmenších: veľké písmená

Rozhodovačka • ľahké

Pre najmenších: veľké písmená

Rozhodovačka • stredné

Pre najmenších: veľké písmená

Rozhodovačka • ťažké

Čítanie slov: dlhé slová, veľké písmená

Otázky • stredné

Čítanie slov: dlhé slová, veľké písmená

Pexeso • stredné

Čítanie slov: trojslabičné slová, veľké písmená

Pexeso • ľahké

Čítanie slov: trojslabičné slová, veľké písmená

Pexeso • stredné

Čítanie slov: trojslabičné slová, veľké písmená

Pexeso • ťažké

Čítanie slov: trojslabičné slová, veľké písmená

Otázky • ľahké

Čítanie slov: trojslabičné slová, veľké písmená

Otázky • stredné

Čítanie slov: trojslabičné slová, veľké písmená

Otázky • ťažké

Čítanie slov: jednoslabičné slová, veľké písmená

Pexeso • ľahké

Čítanie slov: jednoslabičné slová, veľké písmená

Otázky • ľahké

Čítanie slov: dvojslabičné slová, veľké písmená

Pexeso • ľahké

Čítanie slov: dvojslabičné slová, veľké písmená

Pexeso • stredné

Čítanie slov: dvojslabičné slová, veľké písmená

Pexeso • ťažké

Čítanie slov: dvojslabičné slová, veľké písmená

Otázky • ľahké

Čítanie slov: dvojslabičné slová, veľké písmená

Otázky • stredné

Čítanie slov: dvojslabičné slová, veľké písmená

Otázky • ťažké

Svetová literatúra 19. storočia

Rozhodovačka • ľahké

Svetová literatúra 19. storočia

Rozhodovačka • stredné

Svetová literatúra 19. storočia

Rozhodovačka • ťažké

Gramatika: pojmy

Otázky • stredné

Gramatika: pojmy

Otázky • ťažké

Gramatika: pojmy

Pexeso • stredné

Gramatika: pojmy

Pexeso • ťažké

Matematika

Doplňování řad: sčítání a odčítání

Vpisovanie • stredné

Mocniny

Vpisovanie • ľahké

Povrch valca

Vpisovanie • ťažké

Priama a nepriama úmernosť

Krok po kroku • ťažké

Odchýlka dvoch priamok

Krok po kroku • ťažké

Odmocniny

Rozhodovačka • ľahké

Zlomky a percentá

Rozhodovačka • ľahké

Podmienky lomených výrazov

Rozhodovačka • stredné

Počítanie so zápornými číslami

Pexeso • ťažké

Odmocniny

Vpisovanie • ľahké

Body: mix

Vpisovanie • ľahké

Angličtina

Adverbs: superlative

Rozhodovačka • ťažké

Exotické zvieratá

Posluch slovíčok • stredné

Exotické zvieratá

Posluch slovíčok • ťažké

Adverbs: comparative and superlative mix

Rozhodovačka • ľahké

Adverbs: comparative and superlative mix

Rozhodovačka • stredné

Adverbs: comparative and superlative mix

Rozhodovačka • ťažké

Adverbs: superlative

Rozhodovačka • stredné

Adverbs: comparative

Rozhodovačka • ľahké

Adverbs: comparative

Rozhodovačka • stredné

Adjectives: comparative and superlative mix

Rozhodovačka • ľahké

Adjectives: superlative

Rozhodovačka • stredné

Adjectives: comparative

Rozhodovačka • ľahké

Adjectives: comparative

Rozhodovačka • stredné

Definite article

Rozhodovačka • ľahké

Informatika

Doplňování řad: čísla

Presúvanie • ťažké

Nemčina

So spôsobovým slovesom – préteritum

Stavba viet • ťažké

Vtáci

Otázky • stredné

Vtáci

Prekladateľ • stredné

Vtáci

Pexeso • stredné

Vtáci

Posluch slovíčok • stredné

Vtáci

Hláskovanie • stredné

Silné slovesá – prítomný čas

Rozhodovačka • ťažké

Spojky als a wie

Rozhodovačka • stredné

Biológia

Klimatická zmena: mix

Pexeso • ľahké

Klimatická zmena: mix

Otázky • ľahké

Skleníkové plyny

Rozhodovačka • ľahké

Zemepis

Klimatická zmena: mix

Pexeso • ľahké

Klimatická zmena: mix

Otázky • ľahké

Skleníkové plyny

Rozhodovačka • ľahké

Chémia

Klimatická zmena: mix

Pexeso • ľahké

Klimatická zmena: mix

Otázky • ľahké

Skleníkové plyny

Rozhodovačka • ľahké

NAPÍŠTE NÁM

Ďakujeme za vašu správu, bola úspešne odoslaná.

Napíšte nám

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia