Novinky

30 dní 90 dní 365 dní

Slovenčina

Interpunkčné znamienka

Diktáty • stredné

Vybrané slová: mix

Diktáty • stredné

Literárne žánre

Pexeso • stredné

Literárne žánre

Pexeso • ťažké

Literárne žánre

Otázky • ťažké

Literárne žánre

Otázky • stredné

Rodinní príslušníci

Otázky • ľahké

Rodinní príslušníci

Pexeso • ľahké

Jazykové prostriedky

Otázky • ťažké

Jazykové prostriedky

Pexeso • ťažké

Matematika

Obvod rovnobežníka

Rozhodovačka • ťažké

Kružnice: středová rovnice

Presúvanie • stredné

Nákladiaky

Presúvanie • ťažké

Povrch kocky a kvádra

Vpisovanie • ľahké

Stred úsečky v rovine

Presúvanie • stredné

Vzájomná poloha úsečiek v rovine

Pexeso • stredné

Angličtina

Onomatopoie

Hláskovanie • stredné

Denné rutiny

Hláskovanie • ťažké

Jazyk, gramatika, sloh

Hláskovanie • stredné

Abstraktné slovesá

Hláskovanie • stredné

Vtáky

Hláskovanie • stredné

Exotické zvieratá

Hláskovanie • ťažké

Exotické zvieratá

Hláskovanie • stredné

Informatika

Vyhodnocení strojového učení

Presúvanie • stredné

Metody strojového učení

Presúvanie • stredné

Rekurzia

Staviteľ

Zákerné

Staviteľ

Funkcie

Staviteľ

Nemčina

Privlastňovacie zámená

Diktáty • stredné

Spôsobové (modálne) slovesá – prítomný čas

Rozhodovačka • ľahké

Osobné zámená

Diktáty • stredné

Životné udalosti, rodina

Prekladateľ • ľahké

Životné udalosti, rodina

Prekladateľ • stredné

Životné udalosti, rodina

Prekladateľ • ťažké

Životné udalosti, rodina

Pexeso • ľahké

Životné udalosti, rodina

Pexeso • stredné

Životné udalosti, rodina

Pexeso • ťažké

Životné udalosti, rodina

Hláskovanie • stredné

Životné udalosti, rodina

Hláskovanie • ťažké

Sviatky

Prekladateľ • ľahké

Sviatky

Pexeso • ľahké

Sviatky

Pexeso • stredné

Sviatky

Pexeso • ťažké

Sviatky

Hláskovanie • ľahké

Biológia

Obrany proti emocím

Rozhodovačka • stredné

Nervová soustava: mix

Diktáty • stredné

Čeľade jednoklíčnolistových rastlín

Prekladateľ • ľahké

Čeľade jednoklíčnolistových rastlín

Pexeso • ľahké

Čeľade jednoklíčnolistových rastlín

Otázky • ľahké

Laboratórne vybavenie

Rozhodovačka • stredné

Baktérie a vírusy: mix

Diktáty • stredné

Baktérie a vírusy: mix

Rozhodovačka • stredné

Baktérie a vírusy: mix

Rozhodovačka • ťažké

Paryby

Rozhodovačka • stredné

Základné jednotky s exponentmi

Rozhodovačka • ťažké

Základné jednotky s exponentmi

Rozhodovačka • stredné

Základné jednotky s exponentmi

Rozhodovačka • ľahké

Kombinované jednotky s exponentmi

Rozhodovačka • ťažké

Kombinované jednotky s exponentmi

Rozhodovačka • stredné

Zemepis

Obrany proti emocím

Rozhodovačka • stredné

Nervová soustava: mix

Diktáty • stredné

Čeľade jednoklíčnolistových rastlín

Prekladateľ • ľahké

Čeľade jednoklíčnolistových rastlín

Pexeso • ľahké

Čeľade jednoklíčnolistových rastlín

Otázky • ľahké

Laboratórne vybavenie

Rozhodovačka • stredné

Baktérie a vírusy: mix

Diktáty • stredné

Baktérie a vírusy: mix

Rozhodovačka • stredné

Baktérie a vírusy: mix

Rozhodovačka • ťažké

Paryby

Rozhodovačka • stredné

Základné jednotky s exponentmi

Rozhodovačka • ťažké

Základné jednotky s exponentmi

Rozhodovačka • stredné

Základné jednotky s exponentmi

Rozhodovačka • ľahké

Kombinované jednotky s exponentmi

Rozhodovačka • ťažké

Kombinované jednotky s exponentmi

Rozhodovačka • stredné

Chémia

Obrany proti emocím

Rozhodovačka • stredné

Nervová soustava: mix

Diktáty • stredné

Čeľade jednoklíčnolistových rastlín

Prekladateľ • ľahké

Čeľade jednoklíčnolistových rastlín

Pexeso • ľahké

Čeľade jednoklíčnolistových rastlín

Otázky • ľahké

Laboratórne vybavenie

Rozhodovačka • stredné

Baktérie a vírusy: mix

Diktáty • stredné

Baktérie a vírusy: mix

Rozhodovačka • stredné

Baktérie a vírusy: mix

Rozhodovačka • ťažké

Paryby

Rozhodovačka • stredné

Základné jednotky s exponentmi

Rozhodovačka • ťažké

Základné jednotky s exponentmi

Rozhodovačka • stredné

Základné jednotky s exponentmi

Rozhodovačka • ľahké

Kombinované jednotky s exponentmi

Rozhodovačka • ťažké

Kombinované jednotky s exponentmi

Rozhodovačka • stredné

NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia