Miera zvládnutia, štíty a znázornenie postupu – často kladené otázky

Čo je to „miera zvládnutia“?

Miera zvládnutia ukazuje, ako dobre tému zvládate. Kombinuje snahu (počet odpovedí) a úspešnosť. Dáva väčšiu váhu nedávnym pokusom, takže aj keď Vám to na začiatku nejde, vždy máte možnosť dostať sa na maximálnu mieru zvládnutia.

Čo označujú farebné štíty?

Štít vyjadruje najvyššiu dosiahnutú mieru zvládnutia na stupnici od 0 do 4. V priebehu riešenia úlohy sa miera zvládnutia zobrazuje pomocou postupne sa plniaceho obdĺžnika, ktorý je sprevádzaný slovným komentárom a „štítom“. Po ukončení riešení sa v prehľadových štatistikách už zobrazujú iba štíty.

Prečo sú v systéme dva typy zelených štítov?

Zelené štíty (vyjadrujúce mieru zvládnutia 3 a 4) znamenajú dobrý výkon. Štít 3 znamená dostatočné zvládnutie témy, používa sa ako kritérium pre domáce úlohy. Štít 4 slúži ako výzva a znamená majstrovské zvládnutie témy.

Hviezdne štíty

  • Hviezdne štíty najviac prispievajú k udržaniu znalostí v dlhodobej pamäti.
  • Ak svoju znalosť potvrdíte po 14 dňoch od jej prvého zvládnutia, získate hviezdny štít.
  • Ak svoju znalosť potvrdíte po 30 dňoch od druhého zvládnutia, získate dvojitý hviezdny štít.

Miera zvládnutia sa niekedy posúva rýchlejšie a niekedy pomalšie. Prečo?

Rýchlosť posunu závisí od náročnosti zadania a tiež od toho, či je možné riešenie uhádnuť. Napríklad: Ak riešite matematickú slovnú úlohu s dlhým zadaním, miera znalosti narastie po správnej odpovedi rýchlo. Ak riešite doplňovačku na vybrané slová, ktorá má krátke zadanie a vyberáte pri nej iba z dvoch možností, miera znalosti rastie pomalšie.

Keď odpoviem nesprávne, miera zvládnutia klesne. Prečo?

Cieľom systému je, aby vysokú mieru zvládnutia dosiahli iba tí, ktorí vybranej téme naozaj rozumejú. Vysokú mieru zvládnutia teda nie je možné dosiahnuť iba vytrvalým náhodným skúšaním. Pre dosiahnutie vysokej miery zvládnutia musíte podávať vyrovnaný výkon.

NAPÍŠTE NÁM

Ďakujeme za vašu správu, bola úspešne odoslaná.

Napíšte nám

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia