Prehľad typov cvičení vo Vieme

ponúka veľa spôsobov precvičovania. Tu uvádzame ich základný prehľad a typické spôsoby využitia.

Základné formy precvičovania

Základné formy precvičovania sa ovládajú veľmi jednoducho: výber z niekoľkých možností alebo písanie krátkej textovej odpovede. Odpoveď v týchto prípadoch trvá iba pár sekúnd, ihneď po odpovedi sa zobrazí spätná väzba o správnosti. Tieto cvičenia sú dobre použiteľné aj na mobilných telefónoch. Na hodnotenie postupu sa pri nich používajú štíty (pozri spôsoby hodnotenia vo Vieme).

Základná forma interakcie v prípade týchto cvičení nie je nijako prekvapivá a je podobná formátom prítomným napr. v bežných pracovných listoch. Použitie vo je však zamerané na precvičovanie, nie testovanie, a využíva výhody počítačového spracovania – to sa prejavuje v rade dôležitých detailov, napr. bezprostrednej spätnej väzbe, zobrazení vysvetlení, znázornení postupu k cieli alebo dostatočne rozsiahlom počte zadaní umožňujúcom postupné zvládnutie témy aj pre žiakov so slabou počiatočnou znalosťou témy.

Cvičenia zamerané na dočasnú podporu

Jeden z dôležitých pedagogických princípov je dočasná podpora. Tento princíp je využívaný všeobecne vo , niektoré cvičenia sú naň ale špeciálne zamerané.

Krok po kroku

Cvičenie Krok po kroku ponúka riešené príklady, v ktorých žiak iba odpovedá na čiastkové kontrolné otázky. Typické využitie je napríklad v prípade rovníc. Krok po kroku je vhodné ako úvod do témy – postup riešenia rovnice je rozkrokovaný, žiak sa sústredí na rozmýšľanie iba nad čiastkovými krokmi. Keď toto zvládne, môže sa pustiť do samostatného kompletného riešenia rovníc (napr. formou cvičení s písanou odpoveďou).

Presúvanie

V tomto cvičení sa dopĺňajú chýbajúce kocky do diagramu. Zadanie tejto úlohy ponúka pozvoľné odstupňovanie náročnosti: ľahké zadania ponúkajú iba málo možností a sú návodne spracované (napr. s využitím ilustračných obrázkov), zložitejšie zadania už nútia riešiteľov viac o probléme rozmýšľať.

Práca s textom a zvukom

Ďalšia skupina cvičení sa zameriava na prácu s textom a zvukom. Tieto formy cvičení majú relatívne jednoduchý spôsob interakcie, ktorý je však šitý na mieru daným potrebám. Napríklad v posluchu viet sa skladá obsah zvukových nahrávok z jednotlivých slov, po každej vete nasleduje automatická kontrola. Ďalšie cvičenie slúži na tréning hľadania chýb v texte (vtipy) alebo na ďalší tréning stavby viet. Medzi najpoužívanejšie cvičenie z tejto kategórie potom patrí čítanie s porozumením. Cvičenia na prácu s textom a zvukom sa využívajú predovšetkým na výučbu jazykov (slovenčina, angličtina, nemčina), majú ale uplatnenie aj v prírodovedných odboroch.

Riešenie problémov

Ďalšie cvičenia umožňujú interaktívne riešenie problémov, kde riešiteľ zostavuje riešenie sériou krokov a riešenie sa automaticky vyhodnocuje. Tieto cvičenia sú často inovatívne a vymyslené špeciálne pre . Týkajú sa predovšetkým informatiky – tam ide o logické úlohy na precvičenie myslenia a programátorské úlohy zamerané na blokové programovanie a programovanie v Pythone. Ďalej sa tento typ úloh vyskytuje na matematike, kde slúži k netradičnému precvičeniu aritmetiky a geometrie. Tieto cvičenia využívajú hodnotenie modrými kryštálmi (pozri spôsoby hodnotenia vo Vieme).

Hry na čas a pre viac hráčov

Záverečná skupina cvičení slúži na spestrenie a posilnenie plynulého zvládnutia učiva. Ide o hry na čas a pre viac hráčov. V iných cvičeniach nie je riešiteľ pod časovým tlakom, môže si odpoveď vždy dôkladne premyslieť a za pomalší postup nie je nijako trestaný.

V hrách je tlak na rýchlu odpoveď. To síce môže byť stresujúce, ale má to aj pedagogický význam. Veľa základných vedomostí a schopností je užitočné mať zautomatizované. Precvičovanie na rýchlosť tomu pomáha.

Hry majú napospol jednoduché ovládanie, používajú rovnaké alebo podobné príklady ako základné precvičovanie, hlavný rozdiel je práve v časovom tlaku a súťaživosti. K dispozícii sú hry pre jedného hráča hodnotené pohármi (pozri spôsoby hodnotenia vo Vieme) a tiež hry pre viac hráčov.

NAPÍŠTE NÁM

Ďakujeme za vašu správu, bola úspešne odoslaná.

Napíšte nám

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia