Podložené výskumom

Výukový systém Vieme je postavený a neustále vylepšovaný na základe skúseností z vedeckého výskumu, ktorý je vedený v spolupráci s Fakultou informatiky MU v Brne. Výsledky tohto výskumu sú publikované v popredných medzinárodných časopisoch a konferenciách zameriavajúcich sa na oblasť umelej inteligencie vo vzdelávaní.

Nižšie uvádzame niektoré vybrané publikácie, ktoré s projektom bezprostredne súvisia. Ďalšie súvisiace publikácie sa dajú nájsť na webe výskumnej skupiny Adaptive Learning.

Metodické články

  • Improving Learning Environments: Avoiding Stupidity Perspective. R. Pelánek, T. Effenberger. IEEE Transactions on Learning Technologies, 2022.
    Vývoj adaptabilného výukového systému je náročnejší, než si mnohí uvedomujú. Tento článok systematicky rozoberá, čo všetko sa môže pokaziť, a popisuje techniky, ktoré pomáhajú problémom predchádzať.
  • Complexity and Difficulty of Items in Learning Systems. R. Pelánek, T. Effenberger, J. Čechák, International Journal of Artificial Intelligence in Education, 2021.
    Článok rozoberá, prečo je užitočné rozlišovať medzi „obtiažnosťou“ a „zložitosťou“ úloh, ako tieto dve charakteristiky merať a na čo to vlastne pri vývoji výučbových systémov sú.
  • Bayesian Knowledge Tracing, Logistic Models, and Beyond: An Overview of Learner Modeling Techniques. R. Pelánek. User Modeling and User-Adapted Interaction – The Journal of Personalization Research, 2017
    Prehľadový článok popisujúci techniky analýzy dát a modelovania študentov, ktoré sú relevantné pre vývoj výukových systémov.

Informatika

Miera zvládnutia

Veľkú pozornosť vo výskume venujeme analýze kritérií „miery zvládnutia“. Tú používame v mnohých cvičeniach v systémoch Vieme: ovplyvňujú zisk „štítov“ a splnenie domácich úloh.

Analýzy dát

NAPÍŠTE NÁM

Ďakujeme za vašu správu, bola úspešne odoslaná.

Napíšte nám

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia