Vieme na osobné využitie

Pre základnú stručnú predstavu o slúži základný prehľad projektu. Táto stránka uvádza informácie špecifické pre osobné využitie – väčšinou ide o využitie žiakmi, ktorým licenciu kúpia rodičia, osobná licencia avšak má aj mnoho ďalších využití, napr. medzi dospelými, ktorí sa chcú zlepšiť v angličtine alebo sa naučiť základy programovania.

Spôsoby použitia

je možné využiť veľa rôznymi spôsobmi:

 • príprava na písomnú skúšku
 • lepšie pochopenie učiva práve preberaného v škole
 • upevnenie vedomostí, opakovanie skôr prebraných tém
 • samoštúdium, rozširovanie obzorov
 • kamarátske rodinné vedomostné súťaženie, napr. formou hry pre viac hráčov

Pre prípravu na skúšky alebo ujasnenie si učiva je najlepšie použiť textové vyhľadávanie a cez neho nájsť príslušnú tému. Pre upevnenie vedomostí a rozširovanie obzorov dobre poslúži odporúčací algoritmus , ktorý riešiteľovi odporúča cvičenia vhodne nadväzujúce na skoršiu aktivitu. Na súťaženie je možné využiť hry pre viac hráčov.

Funkcia rodinného režimu

Pre rodiny sú dostupné funkcie, ktoré sú analogické učiteľskému režimu:

 • štatistiky postupu
 • domáce úlohy
 • nástenka

Tieto funkcie je možné používať aj pri zakúpení licencie pre 1 dieťa. Rodič môže figurovať v role správcu rodiny aj keď sám pre seba nemá aktívnu licenciu. Rodič potom nemá voľne dostupný prístup k precvičovaniu, ale môže naplno používať funkcionalitu rodinného módu na sledovanie postupu dieťaťa a zadávanie úloh.

Licencia

je prínosné predovšetkým v prípade dlhodobého, pravidelného precvičovania, okrem iného vďaka využitiu princípov ako je precvičovanie s odstupom času (pozri pedagogické východiská). Základná licencia sa predáva na obdobie 1 roku. Je však možné zakúpiť aj kratšie obdobie.

Kompletný obsah systému je možné vyskúšať aj bez registrácie alebo zakúpenia licencie, nekupujete teda mačku vo vreci. Bez platnej licencie je však počet odpovedí denne obmedzený.

So zakúpenou licenciou už máte v rámci zakúpeného predmetu neobmedzený prístup.

Pre viac pozrite cenník a objednávka, návody na nastavenie.

Príprava na prijímacie skúšky

je systém určený predovšetkým na priebežné precvičovanie a dôkladné zvládnutie učiva, je ho ale rozhodne možné využiť aj na prípravu na prijímacie skúšky na stredné školy a gymnáziá. Precvičovanie pokrýva všetky oblasti, ktoré sa na skúškach vyskytujú.

Hlavné rozdiely oproti iným produktom

Precvičovanie je kľúčová súčasť vzdelávania. Možnosti precvičovania ponúkajú napríklad fyzické pracovné listy, alebo rôzne webové stránky ponúkajúce precvičovanie v konkrétnej oblasti. Oproti týmto alternatívam ponúka rad výhod:

 • Veľmi široký záber precvičovania (9 predmetov) na jednom mieste, s jednotným ovládaním.
 • Okamžitá a automatická spätná väzba (na rozdiel od pracovných listov, kde je treba náročne vykonávať kontrolu).
 • Vysoká kvalita zadaní (na rozdiel od webov, ktoré sú síce zadarmo, ale používajú zadania pozbierané od užívateľov).
 • Premyslený návrh systému postavený na pevných pedagogických základoch, metódach umelej inteligencie vo vzdelávaní a vlastnom výskume.
 • Pestrá ponuka rôznych foriem precvičovania, čo pomáha udržať motiváciu.
 • Rozsiahla škála náročnosti precvičovania – dôraz na dostatok ľahkých zadaní, čo dáva možnosť zažiť úspech a postupne sa zlepšovať, súčasne tiež dostatok náročných cvičení, ktoré je výzva zvládnuť.
NAPÍŠTE NÁM

Ďakujeme za vašu správu, bola úspešne odoslaná.

Napíšte nám

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia