Autori projektu

Časť tímu na spoločnom jarnom výlete 10. 4. 2022.

Vedenie

Petr Jarušek

Riaditeľ, programátor

Baví ma tvoriť a prototypovať. Som autorom implementácie systémov a venujem sa v rôznej miere všetkým oblastiam projektu

V rámci doktorátu sme spolu s Radkom vyvíjali projekt Tutor na precvičovanie logických úloh a takto to dopadlo. Som vegetarián a rád chodím do prírody.

Radek Pelánek

Analytika, metodika a dáta

Práca na projekte Vieme pekne spája moje dlhodobé záujmy: výučbu, vedu a hry. Učím na Fakulte informatiky Masarykovej univerzity. Tam tiež vediem výskumnú skupinu Adaptive Learning, ktorá s Vieme intenzívne spolupracuje. Organizoval som tiež množstvo táborov, zážitkových akcií a šifrovačiek a napísal o tom niekoľko kníh.

V rámci Vieme predovšetkým vymýšľam formu a obsah cvičení, analyzujem dáta a riešim rozvoj obsahovej náplne. Tiež rád tvorím zadania, predovšetkým z programovania a matematiky. Mám doma dve dcéry, ktoré sú často prvými testerkami noviniek Vieme. Začínajú ma porážať v stolových hrách. Vo futbale sa zatiaľ držím.

Slovensko

Pepina Artimová

Koordinácia a príprava zadaní pre slovenčinu

Hoci som sa mnoho rokov profesne venovala medicínskej grécko-latinskej terminológii a tomu, ako ju učiť lepšie a z krajších kníh (a niekoľko som ich pomáhala písať), teraz ma živia predovšetkým preklady a lokalizácie softvéru do slovenčiny.

Popritom vždy rada kývnem na projekty, ktorých cieľom je počítačové spracovanie slovenčiny, lokalizácia čohokoľvek iného do slovenčiny, editovanie slovenského obsahu, vlastne na čokoľvek, čo súvisí so slovenčinou, ktorú som vyštudovala a mám ju čoraz radšej. Možno aj preto, že žijeme už pár rokov v Nemecku a trochu mi chýba.

Fanúšikom a spolupracovníkom portálu Umíme/Vieme som sa stala aj kvôli mojej dcére, ktorá do slovenskej školy chodí iba máličko, slovenčinu sa učí so mnou doma a chce, aby ju to „extra“ učenie aj trochu bavilo. A baví!

Ja som v poslednej dobe úplne prepadla podcastom a počúvam, a počúvam, a počúvam…

Eja (Mária) Valent Ščigulinská

Príprava zadaní pre slovenčinu

Som kreatívny typ človeka, ktorý sa rád učí a skúša nové veci. Mám rada výzvy, ak mám na to práve náladu.

Rada čítam, milujem hudbu, klavír, prírodu, more, leto a cestovanie. Som mamou dvoch detí, pri ktorých sa mojou vášňou stala literatúra pre najmenších a postupne i väčších :).

Vyštudovala som učiteľstvo primárneho vzdelávania na UK v Bratislave. Momentálne sa učiteľstvu venujem len okrajovo, preto sa veľmi teším z možnosti pracovať v tíme pre portál Vieme, kde môžem využívať svoje vedomosti a zároveň ich kreatívne aplikovať.

Teší ma, že sa môžem podieľať na tomto skvelom a pre vzdelávanie prínosnom projekte.

Simona Tarageľová

Príprava zadaní pre slovenčinu

Pracujem ako prekladateľka, korektorka. Okrem jazykov mám veľmi rada cestovanie, čítanie kníh, fotografovanie, písanie a maľovanie. Rada objavujem nové veci, učím sa a trávim čas v prírode.

Baví ma pozorovať, ako sa tento projekt rozrastá aj o jeho slovenskú verziu Vieme a teší ma, že sa na ňom môžem podieľať.

Helena Veselá Himičová

Príprava zadaní pre slovenčinu

Dá sa povedať, že literatúra a divadlo ma sprevádzajú od najútlejšieho detstva. Preto bolo úplne priprodzené, že som sa po vysokoškolských štúdiách slovenskému jazyku, literatúre a umeniu venovala aj profesionálne. Ako učiteľka na gymnáziách a neskôr ako literárna redaktorka vo vtedajšom Slovenskom rozhlase.
Po odchode do zahraničia a založení rodiny sa živý kontakt s kultúrnym a literárnym životom na Slovensku prerušil, ale môj vzťah k jazyku a tradíciám sa nezmenil. Zintenzívnil sa. Aj keď za moje najlepšie “projekty” považujem mojich štyroch synov, ktorí ma zamestnávajú na plný úväzok, som nesmierne rada, že som dostala príležitosť byť súčasťou tímu Vieme/Umíme, tímu ľudí, ktorí dokazujú, že nič nie je nemožné, keď je vôľa a že aj učenie môže byť pútavé a zábavné.

Simona Pracná

Slovenčina

Mojou hlavnou náplňou pre Vieme je podpora slovenských používateľou a potom drobnosti ako preklady a korektúry. On-line podpora ma vážne baví – je trochu ako tenis s emailami, kde najväčšou odmenou je rychlá a čistá výmena. Ale často hraje človek proti stene a inokedy sa na vás valia otázky ako z dela :).
Komunikáciu a asistenciu si užívam aj vo svojej ďalšej práci, kde pomáham ľuďom so zariaďovaním a zútulňovaním ich bývania. A podporujúcou jednotkou sa snažím byť aj pre svoje deti a muža, ktorí sú bez debát tí najlepší učitelia empatie a poruzumenia.

Sven Dražan

Rozvoj obsahu, dátová analýza, programovanie

Všetko dôležité som pochytil pri usporadúvaní zážitkových akcií občianskeho združenia Instruktoři Brno. Na FI MU som zistil, koľko toho neviem o svete paralelných a distribuovaných výpočtov. V centre VIDA! science som spoznal veľa úžasných ľudí nadšených zo spoznávania sveta okolo nás. Skaut ma naučil jesť všetko, čo sa predo mňa postaví. Šifrovačky mi ukázali nočné krásy našej zeme. Moji synovia mi pomáhajú hľadať hranice trpezlivosti a žena ma učí, že nie je iba práca. Mám blízko k biológii, chémii, fyzike a matike. Vo Umíme to pomáham tvorcom obsahu.

Programovanie, analýza dát

Jan Papoušek

Správa dát

Vyštudoval som doktorát na Fakulte informatiky Masarykovej univerzity, kde som bol členom skupiny Adaptive Learning. Vytvoril som a spravoval systém na precvičovanie zemepisu, analyzoval dáta z neho a snažil sa tak precvičovanie vylepšiť. Teraz sa pracovne venujem spracovaniu prirodzeného jazyka.

V rámci tohoto projektu nadväzujem na svoju skúsenosť z doktorátu a pokúšam sa použiť dátovú analýzu na úpravu súčasných príkladov na precvičovaní faktografických znalostí a vytváraní príkladov nových.

Baví ma riešiť problémy, hrám stolové hry a chodím na šifrovačky.

Tomáš Effenberger

Vieme programovať, analýzy

Vyštudoval som umelú inteligenciu na Fakulte informatiky Masarykovej univerzity a pomocou získaných znalostí sa teraz v rámci výskumnej skupiny Adaptive Learning snažím prispieť k zlepšeniu výuky. Vzdelávanie súvisí aj s mojimi ďalšími záujmami: príprava súťaží pre stredoškolákov, výuka programovania pre vysokoškolákov a organizovanie zážitkových akcií pre dospelých. Vo Vieme sa venujem vytváraniu programátorských úloh obsahujúcich dostatok vitamínov, minerálov a vlákniny.

Tomáš Vejpustek

Vývoj cvičení

Na programovaní ma baví hrať sa: skúšať, ako s dostupnými nástrojmi vytvoriť niečo, čo bude dobre vyzerať a bude sa to dobre používať.

V rámci Vieme sa podieľam na implementácii cvičení. To, čo sa mi na nich páči, je, že sú interaktívne a každé z nich niečím zaujímavé. Nie sú to nudné formuláre a tabuľky.

Inak hrám na gitaru, chodím po horách, venujem sa stredovekým remeslám a usporadúvam zážitkové akcie pre mladých dospelých.

Autori obsahu

Alena Schindlerová

Čeština

Odmala som žila príbehmi. Hltala som jednu knihu za druhou. V hlave som si vytvárala vlastné svety a splietala osudy fiktívnych postáv.

Ohromovalo ma, že je na svete toľko jazykov a všetky fungujú. Zaujímalo ma, ako funguje komunikácia naprieč národmi, a preto som sa neskôr začala zaoberať medzikultúrnou komunikáciou.

Dodnes ma baví vymýšľať si príbehy alebo sa vnárať do hlbín jazyka a práve to na Vieme robím.

Jana Dražanová

Ilustrácie, matematika, programovanie

Vyštudovala som matematiku a informatiku na MU v Brne. Život si najviac užívam vo chvíli, kedy sa učím niečo nové alebo keď kreslím. Najzaujímavejšie objekty, ktoré som nakreslila, sú moje deti, a najprekvapivejšie asi baktérie. Mám radosť, že sa moje obrázky môžu objaviť pri vtipných zadaniach na Vieme to.

Matěj Klusáček

Čeština, matematika, zemepis

Baví ma vymýšľať zaujímavé úlohy. Svet nie je o suchých číslach, tak prečo by škola mala byť. V rámci Vieme sa podieľam na obsahu matematiky a čiastočne aj češtiny a zemepisu. Inšpiráciu čerpám z behu a z hôr. Okrem toho vediem programátorské krúžky, moderujem, tvorím mapy, hry a šifry.

Kristína Melišová

Angličtina, Slovenčina

K štúdiu anglistiky, ktoré definuje moje dni, ma priviedla láska k literatúre a ostatným odvetviam umenia. A keďže knihy niečo stoja, venujem svoj čas aj tvorbe podkladov pre Vieme.

Mám veľké šťastie, že mojou prácou je práve tento zmysluplný projekt, vďaka ktorému môžem zužitkovať svoje vedomosti a rozšíriť ich ďalej medzi ľudí, ktorí sa chcú učiť novým veciam.

Tomáš Kebert

Biológia a chémia

Učím prírodopis a chémiu na základnej škole. Baví ma približovať deťom i dospelým, ako funguje príroda a ako v rámci nej mnohé veci súvisia a nadväzujú. Zároveň ma zaujíma využitie technológií vo výuke. Na Vieme to sa toto všetko spája. Vyštudoval som Pedagogickú fakultu Univerzity Karlovej, okrem učenia sa venujem aj webdesignu, rád sa zdržiavam v prírode alebo hrám na klavír. S obľubou pracujem s vektorovou grafikou, takže tu odo mňa nájdete mnoho kreslených schém.

Lenka Jedličková

Čeština

Vždy som vedela, že chcem byť učiteľkou a prečo. Fascinuje ma, akými rôznymi spôsobmi sa ľudia učia, a som rada, že ma Petr a Radek prizvali k spolupráci na webe Vieme, pre ktorý vytváram práve oddiel s rozbormi.

Okrem toho, že stále niečo čítam, učím na strednej škole, venujem sa popularizácii latinčiny, vediem výukový web (www.latina-zdarma.cz), spolupracujem pri tvorbe nových učebníc a vytváram výukové videá na Youtube. Učenie ma jednoducho baví.

Lucie Zrůstová

Matematika

Učím matematiku a deskriptívnu geometriu na Fakultě stavební VUT.

Dušou som viac geometer ako matematik.

Zároveň som mama na plný úväzok. Vo voľnom čase si rada prečítam napínavú knižku alebo ušijem topánky.

Jana Bulantová

Matematika

Učím matematiku a deskriptívnu geometriu na Stavebnej fakulte VUT.

Baví ma skúšať nové veci a staré veci robiť novo – presne to umožňuje projekt Vieme.

Okrem matematiky milujem svoje deti, hory a dobré víno.

Obľúbený citát: Život je ako bonboniéra, nikdy nevieš, čo ochutnáš.

Eliška Kutná

Dejepis

Autorka podkladov pre dejepis.
Svoj čas delím medzi dva konce republiky, na jednom občas sprevádzam v múzeu a na tom druhom sa snažím získať Ph.D. z českých dejín. Keď práve necestujem a nevenujem sa histórii, trávim čas so svojím psom v prírode alebo vo fiktívnych svetoch prostredníctvom knižiek alebo seriálov. A dúfam, že sa z nenávideného dejepisu čoskoro stane zaujímavý predmet o živote v minulosti.

Monika Stančíková

Matematika

Matematika mi bola blízka od malička. Učí nás premýšľať a kriticky uvažovať. Z toho dôvodu ju mám veľmi rada. Som rada, že môžem byť súčasťou projektu Vieme a približovať ho aj ostatným. Okrem matematiky sa rada venujem rodine, prírode a príprave dobrého jedla. Mojou inšpiráciou života sú: Marshall B. Rosenberg, Veronika Hurdová, Margit Slimáková, Zdeněk Svěrák a Jan Werich. „Pesimista vidí problém v každej príležitosti, zatiaľ čo optimista vidí príležitosť v každom probléme.“ Winston Churchill

Ilona Obršlíková

Nemčina

K spolupráci na projekte Vieme ma priviedla náhoda, ako to už s mnohými dôležitými vecami v živote býva... Po štúdiu nemčiny som sa jej roky profesionálne venovala a našla som si cestu aj k iným jazykom, ale nemčina je taká moja stálica.

V rámci projektu sa podieľam na tvorbe zadaní pre nemčinu a robím korektúry. Som rada, že sa môžem na projekte podieľať a tvorivým spôsobom podporiť tých, ktorým sa nemčina zapáčila. Dúfam, že vo svojom úsilí vytrvajú a nájdu si záľubu napríklad aj v nemeckých zloženinách. Investíciu do osvojenia si cudzieho jazyka považujem za jednu z najlepších. Veľkým prínosom je precvičovanie cudzieho jazyka rôznymi spôsobmi, čo práve projekt Vieme umožňuje.

Veľa pre mňa znamenajú knihy a rada spoznávam cudzie krajiny. Prináša mi to relax a spomienky na celý život. Tiež rada fotím, najradšej bežný život v cudzích krajinách a prírodu.

Veľmi fandím všetkým, ktorí prišli s myšlienkou vytvoriť projekt Vieme a dotiahli to až sem.

Adéla Štěpková

Tvorba zadaní pre informatiku

Som študentka informatiky na Masarykovej univerzite. Rada sa učím a rada učím ostatných. Baví ma premýšľať o svete a vysvetľovať zaujímavé témy ľuďom, čo je presne to, čo môžem robiť v Umíme.

Keď práve neplním školské alebo pracovné povinnosti, v zime ma pravdepodobne nájdete na lyžiach, v lete niekde na výlete v prírode, celoročne prípadne ponorenú do nejakej knižky alebo seriálu.

Jak Faltýnek

Fyzika

Honza pripravuje zadania do fyziky.

Dáta, korektúry, testovanie, podpora

Petra Hutařová

Podpora používateľov

Som dobrodruh, tanečnica, cestovateľka, ale aj systematik, pragmatik a optimalizátor. Zenovému majstrovstvu ma učia prechádzky v prírode, larpy, joga a moje dve deti. Najradšej zo všetkého pomáham druhým a robím veci, v ktorých vidím zmysel. Preto som sa pripojila do tímu Vieme, kde chcem používateľov podporovať v hladkom preplávaní systémom.

Richard Černý

Tester, korektor

Som obyčajný človek, referent v certifikačnej spoločnosti TÜV NORD Czech a rodič. Mojimi záľubami sú angličtina, nemčina, excel, word. Fascinujú ma niektoré záhady sveta každodenného, predovšetkým školského a partnerského. Svet by sa mi asi viac páčil čiernobiely, ale aj ten pestrofarebný je ok. Páčia sa mi západy slnka a jeseň. Moje obľúbené diela naprieč žánrami sú: Anna Karenina, Psychická teória relativity, Prebudím sa včera a Mentalista. Obľúbený citát: Aby zlo zvíťazilo, stačí, aby slušní ľudia nerobili nič.

Adéla Kolková

Korektor

Volám sa Adéla a robím tu korektúry.

Študujem bohemistiku a históriu na FF MU, v budúcnosti by som chcela byť učiteľkou, a preto je mi projekt Vieme to veľmi sympatický.

Mám rada literatúru, hudbu, mačky a hľadanie slov v etymologickom slovníku. A tematický sa píše s krátkym e!

Mirek Mráz

Podpora škôl

Učím informatiku na základnej škole, zaujímam sa o informačnú a dátovú gramotnosť, vediem brnenské DIGI centrum a Lego inovační studio, v ktorých s učiteľmi zdieľame inšpiráciu pre zmysluplnú a pútavú výuku. Vo Vieme to sa venujem podpore škôl a testovaní na škole, kde učím. Na spolupráci s tímom Vieme to si najviac vážim ohromnú pracovitosť, neustále vylepšovanie systémov a osobné nadšenie, ktoré potom motivuje aj mňa.

Barunka

Podpora Kristíny M.

Ak práve nespí v skrini alebo nebráni priebehu hrania stolných hier, Barča prihadzuje labku k tvorbe obsahu pre Vieme, keď chodí tam a späť po klávesnici. Ak máte pocit, že narobila už dosť problémov, rada sa ukladá na kolená Kristíne, kde však nikdy nevydrží dlho, pretože je jej zápal pre záškodnícke činnosti silnejší ako jej, uctyhodným vekom podmienená, túžba spať.

Poľština

Dominika Ciach

Tvorba poľského obsahu

I study polish philology because I have always read a lot. During my studies I discovered that my passion was teaching, which is why I decided to specialize in teaching and teach Polish as a second language. I spend my free time on studying Italian and the history of Gdańsk.

Katarzyna Myšáková Szwed

Preklady do poľštiny

Narodila som sa a vyrastala v Poľsku, ale prakticky celý svoj dospelý život žijem v Česku. V Poľsku som vyštudovala češtinu, v Česku zas poľštinu pre prekladateľov. Vo Vieme mám na starosti preklady cvičení do poľštiny, tvorbu cvičení z poľštiny pre poľských žiakov a korektúru obsahu, čím spájam svoju vášeň pre jazyky s vrodenou schopnosťou vychytávať chyby – čo ale neznamená, že ich sama nerobím :).
Bývam v malom dome s veľkou rodinou – manželom, troma deťmi, kocúrom a psom. V poslednej dobe k nám začala chodiť jedna mačička a asi už s nami zostane...

Błażej Szymankiewicz

Preklady do poľštiny a korektúry

Absolvoval som stredoeurópske štúdiá na Univerzite Adama Mickiewicza v Poznani a končím doktorské štúdium na rovnakej univerzite. Žil som dlhodobo v Česku, kde som zlepšoval svoje jazykové schopnosti a pracoval ako prekladateľ a tlmočník. V rámci projektu Umíme sa zaoberám hlavne prekladmi a korektúrou obsahu. Zaujímam sa o široko chápané humanitné odbory, predovšetkým o literatúru, dejiny a kultúru Strednej Európy.

Natalia Węgrecka

Tvorba polského obsahu

I am student of polish philology. Teaching gives me a great you. Besides, I easily establish contact with children and teenagers. For the reasons, I would like to work in school in the future. In project Umiem I create language tasks.
Thanks to this, I can use the knowledge and share it with others. When I am not read or write, I run or walk. Contact with nature calms me and down and gives me energy for further activities.

Kamila Adamcová

Poľština

Študujem polonistiku na Masarykovej univerzite, kde tiež učím poľštinu pre nepoliakov. Zaujímam sa o politiku, literatúru a rada cestujem. Mojím najväčším koníčkom je poľština.

Sven Dražan

Rozvoj obsahu, dátová analýza, programovanie

Všetko dôležité som pochytil pri usporadúvaní zážitkových akcií občianskeho združenia Instruktoři Brno. Na FI MU som zistil, koľko toho neviem o svete paralelných a distribuovaných výpočtov. V centre VIDA! science som spoznal veľa úžasných ľudí nadšených zo spoznávania sveta okolo nás. Skaut ma naučil jesť všetko, čo sa predo mňa postaví. Šifrovačky mi ukázali nočné krásy našej zeme. Moji synovia mi pomáhajú hľadať hranice trpezlivosti a žena ma učí, že nie je iba práca. Mám blízko k biológii, chémii, fyzike a matike. Vo Umíme to pomáham tvorcom obsahu.

Ďalšia výpomoc a skôr aktívni tvorcovia

 • Pavel Hamřík: UX design a normálny design, spätná väzba.
 • Členovia výskumnej skupiny Adaptive Learning na FI MU: Testovanie, pripomienky, skúsenosti, konzultácie analýz dát.
 • Vít Stanislav: autor projektu slepemapy.cz, z ktorého vychádza realizácia cvičenia „Slepé mapy“ na Vieme fakty.
 • Kika Klasová: príprava zadaní pre slovenčinu.
 • Hana Žižková: konzultácie k obsahu a spracovanie Umíme česky.
 • Marcela Macková: autorka sprievodných ilustrácií (čítanie s porozumením).
 • Jana Zuntychová: autorka sprievodných ilustrácií (slovné úlohy, diktáty).
 • Adéla Miklíková: autorka vybraných ilustrácii na webe.
 • Erik Gliwitzky: autor podkladov pre nemčinu.
 • Kristina Medalová: príprava obsahu pre češtinu a angličtinu, autorka zadaní diktátov, vtipov a vetných členov.
 • Jiří Plesník: autor podkladov pre chémiu.
 • Petr Kuběnský: autor prvej dávky cvičení pre češtinu (doplňovačka, diktáty, čiarky).
 • Hana Komínková: autorka zadaní pre češtinu (doplňovačka, čiarky).
 • Jesika Mlčochová, Lucie Blažková: autorky niektorých vysvetlení pravopisných javov.
 • Radka (Rissie) Janská: autorka podkladov pre nemčinu.
 • Jan Drábek: autor projektu poznavackaprirody.cz, z ktorého vychádzajú poznávačky zvierat a rastlín na Vieme fakty.
 • Martina Duničková, David Končák: analýza dát z Umíme česky.
NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia