Vieme: zhrnutie pre učiteľov

Pomocník učiteľa, nie náhrada

Cieľom nie je učiteľa nahradiť, ale doplniť (pozri tiež Pedagogické východiská). Niektoré veci je efektívnejšie precvičovať individuálne na počítači. Vďaka tomu potom môže mať učiteľ so žiakmi viac času na spoločné aktivity, ktoré idú nad rámec základných zručností.

sa sústreďuje na to, aby mali učitelia k dispozícii predpripravené kvalitné materiály na precvičovanie, nie aby si chystali vlastné materiály. Veríme, že hlavná úloha učiteľa má byť vo vysvetľovaní učiva, v práci s triedou, v projektoch a ďalších aktivitách priamo so žiakmi, nie v príprave materiálov na precvičovanie základov.

Rozsiahly, kvalitný a pestrý obsah

má veľmi široký záber predmetov aj mieru pokrytia v rámci jednotlivých predmetov (častokrát od 1. triedy až po maturity). Na prípravu, revízie a rozširovanie obsahu sú používané systematické analýzy, pozri Techniky použité vo Vieme.

ponúka pestré formy precvičovania, pozri Prehľad typov cvičení – to má pozitívny dopad ako na motiváciu (pestrejšie precvičovanie je záživnejšie), tak na efektivitu precvičovania (iné cvičenia sú vhodné pre začiatočníka a pokročilého).

Veľa spôsobov využitia

je možné využiť mnohými rôznymi spôsobmi: samostatná príprava žiakov doma, práca priamo na hodine, domáce úlohy, bonusové úlohy pre zvedavých študentov, študijná pomôcka individuálnej výuky. Stránka Spôsoby využitia Vieme uvádza detailnejší rozpis.

ponúka funkcionalitu podporujúcu jednotlivé spôsoby využitia:

  • evidencie žiakov podľa tried
  • prehľadné štatistiky aktivity žiakov
  • domáce úlohy so zadaným termínom a automatickým vyhodnotením splnenia
  • nástenka poskytujúca žiakom rýchly prehľad, čo majú práve riešiť

Systém tiež ponúka rad užitočných drobností, ktoré uľahčujú použitie v triede, napr. QR-kódy a trojpísmenové skratky, prostredníctvom ktorých sa žiaci ľahko rýchlo dostanú na určité témy.

Efektívne učenie

Návrh systému stojí na pevných pedagogických základoch. Zameriavame sa na využitie princípov, ktoré sú dôkladne výskumne prebádané a preverené, napr. aktívne precvičovanie, precvičovanie s oneskorením, práca so spätnou väzbou a využitie dočasnej podpory. Pre viac pozri Pedagogické východiská.

Systém využíva Umelú inteligenciu vo vzdelávaní a prispôsobuje sa individuálnym žiakom, napr. dĺžka precvičovania témy závisí od toho, ako sa žiakovi darí. Precvičovanie je tak výrazne efektívnejšie, než pri použití štandardných prístupov (pracovné listy alebo typické precvičovacie systémy), v ktorých všetci žiaci postupujú jednotne.

Na podporu učenia systém využíva rôzne Spôsoby hodnotenia vo Vieme.

Dostupné licencie, možnosť vyskúšania

Cena licencie závisí od počtu študentov a predmetov, je možné ju nastaviť flexibilne podľa potrieb školy. Licencia sa kupuje na rok. Pri prepočte na žiaka a mesiac ide o čiastku v desiatkach centov, pričom žiaci často počas mesiaca strávia precvičovaním v systéme veľa hodín, pre viac pozri cenník.

Každá škola má možnosť jeden krát čerpať skúšobnú licenciu na 2 mesiace zadarmo. V tejto dobe je možné si vyskúšať plnú funkcionalitu systému a overiť si, či systém naplňuje očakávania školy.

Návody

Detailnejšie informácie k ovládaniu ponúkajú návody pre učiteľov.

NAPÍŠTE NÁM

Ďakujeme za vašu správu, bola úspešne odoslaná.

Napíšte nám

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia