Domáce úlohy

Základné princípy

Domáca úloha vo zahŕňa:

 • zoznam cvičení
 • termín odovzdania
 • komentár

Domáce úlohy sa typicky využívajú na zadanie samostatnej práce na doma. Na zadanie práce priamo na hodine slúži nástroj nástenka. Oproti nástenke umožňuje DÚ učiteľovi zadať termín vypracovania a následnú kontrolu splnenia. Na úspešné splnenie domácej úlohy musí žiak získať štít aspoň 3. úrovne („zelený“). V prípade cvičení, ktoré obsahujú samostatné väčšie úlohy (napr. čítanie s porozumením, programovanie) učiteľ určuje, koľko úloh majú žiaci vyriešiť.

Vytvorenie domácej úlohy

 1. V menu konkrétneho predmetu (napr. Vieme matiku) vyberte: Učiteľ → Domáce úlohy.
 2. Úlohu môžete zadať buď podľa témy, alebo podľa formy precvičovania.
 3. Vyplňte hlavičku úlohy a vyberte konkrétne cvičenie.
 4. Potvrďte tlačidlom „Založiť domácu úlohu“.

Pri vytváraní úlohy môžete zvoliť, či bude domáca úloha hodnotená zvlášť alebo sa žiakom budú započítavať už získané štíty a či chcete odoslať žiakom o novej úlohe e-mail.

Typy domácich úloh a hodnotení

Pre detailnejší rozpis venujte pozornosť samostatnej stránke o spôsoboch hodnotenia vo Vieme.

 • Precvičovanie so štítmi (napr. rozhodovačka, písaná odpoveď, pexeso) – pri týchto úlohách sa za „splnené“ považuje dosiahnutie zeleného štítu (3).
 • Precvičovanie s modrými kryštálmi (úlohy „na zvládnutie vyriešenia“, napr. korytnačia grafika, mriežkovaná) – tu môžete zadať, koľko úloh z danej sady majú žiaci vyriešiť. Nemôžete zadávať konkrétne úlohy (sady sú však pripravené tak, aby obsahovali úlohy podobného typu a náročnosti).
 • Precvičovanie so žltými kryštálmi (úlohy „na kvalitu riešenia“, napr. čítanie s porozumením, programovanie) – tu zase zadávate, koľko úloh z danej sady majú žiaci vyriešiť. Za vyriešenie sa považuje splnenie zadania na 3 kryštály (bez chýb). Tu je dôležité myslieť na to, že získanie 3 kryštálov často nie je ľahké a že žiaci sa o to nemôžu počas jedného dňa pokúšať opakovane (z dôvodu zabránenia podvádzaniu – riešeniu úlohy opakovaným priechodom bez rozmýšľania).
 • Hry na levely a hry pre viac hráčov nie je možné zadať ako domácu úlohu.

Vyhodnotenie domácej úlohy

 1. V menu vyberte: Učiteľ → Domáce úlohy.
 2. Vyberte triedu, ktorej ste zadali domácu úlohu.
 3. Kliknite na tlačidlo „Podrobnosti“.

Domáce úlohy z pohľadu žiakov

Žiaci nájdu domáce úlohy nasledovne:

 1. Kliknite na záložku „Trieda“.
 2. Vyberte možnosť „Domáce úlohy“.
 3. Vyberte úlohu.

Žiakom sa tiež informácie o aktuálnych úlohách zobrazujú na ďalších miestach v systéme (napr. na úvodnej stránke alebo ako odporúčanie po dokončení precvičovania).

Spät na prehľad návodov pre učiteľov

NAPÍŠTE NÁM

Ďakujeme za vašu správu, bola úspešne odoslaná.

Napíšte nám

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia