Spôsoby hodnotenia vo Vieme

Vo Vieme je dostupný celý rad rôznych typov cvičení ( Prehľad typov cvičení ). Tie využívajú rôzne spôsoby hodnotenia.

Štíty: riešenie série kratších zadaní

Základný spôsob precvičovania vo Vieme sú cvičenia „na štíty“, napr. pexeso, rozhodovačka, vpisovanie, rozraďovačka. V týchto cvičeniach riešiteľ rieši sériu zadaní, v priebehu riešenia hore na stránke narastá „indikátor postupu“. Postupne tak získáva riešiteľ štít stupňa 1 až 4.

Riešiteľ tému riešil, ale zatiaľ nepreukázal dostatočnú znalosť.
Riešiteľ preukázal znalosť témy, štít úrovne 3 sa vo Vieme považuje za „splnený“ (napr. na hodnotenie domácich úloh).
„Bonusová“ úroveň, riešiteľ preukázal dôkladnú znalosť témy.
Ako funguje indikátor postupu?

V priebehu riešení sa ukazuje indikátor postupu – miera zvládnutia. Tá ukazuje, ako dobre tému zvládate. Správanie tohto indikátora sa riadi nasledujúcimi princípami:

  • Zohľadňuje správnosť odpovedí.
  • Zohľadňuje kvalitu odpovede (napr. preklep nehodnotí tak prísne).
  • Zohľadňuje žiakovu snahu (počet odpovedí).
  • Podporuje poučenie sa z chýb, keďže dáva väčšiu váhu nedávnym pokusom, takže aj ak to žiakovi na začiatku nejde, má možnosť dostať sa na maximálny štít.
  • Penalizuje náhodné tipovanie bez rozmýšľania, aby nebolo možné dostať sa na úroveň splnené iba vytrvalým klikaním.

Rýchlosť posunu závisí od náročnosti zadania a na tom, či je možné riešenie uhádnúť. Príklady: Ak riešite matematickú slovnú úlohu s dlhým zadaním, vyrastie miera znalosti po správnej odpovedi veľa. Ak riešite doplňovačku na vymenované slová, kde je zadanie krátke a vyberáte iba z dvoch možností, rastie miera znalosti iba pomaly.

Prečo indikátor postupu klesá pri chybe?

Pri zlej odpovedi miera postupu klesne. Cieľom systému je, aby vysokú mieru zvládnutia dosiahli iba tí, ktorí tému skutočne chápu. Keby miera neklesala, bolo by možné dosiahnuť vysokú mieru zvládnutia iba vytrvalým náhodným skúšaním, čo by pre mnohých riešiteľov bolo odrádzujúce od riešenia poctivou snahou. Na dosiahnutie vysokej miery zvládnutia je teda nutné podávať vyrovnaný výkon.

Ak úlohu znovu vypracuje s časovým odstupom, môže získať hviezdny štít. Hviezdne štíty slúžia ako motivácia k opakovaniu s oneskorením (pozri Pedagogické východiská ) a prispievajú k udržaniu vedomostí v dlhodobej pamäti. Hviezdnych štítov je niekoľko, na získanie viac hviezdičiek sa postupne zvyšujú časové rozostupy od posledného zvládnutia.

Kedy je presne možné získať hviezdny štít?
hviezdny štít minimálny časový odstup od predcházajúceho zvládnutia
10 dní
20 dní
40 dní
80 dní

Keď uplynie dostatočný čas, systém indikuje možnosť získať ďalšiu hviezdičku:

Kryštály: riešenie samostatných úloh

Tam, kde sú jednotlivé zadania rozsiahlejšie, pristupujú riešitelia k úlohám jednotlivo. Ide typicky o programátorské úlohy, logické úlohy na Vieme matiku, v prípade jazykov potom napríklad čítanie a posluch s porozumením. Tieto úlohy sú hodnotené „kryštálmi“, pričom rozlišujeme dva druhy.

Žlté kryštály

Týmto spôsobom sú hodnotené úlohy, ktoré je možné splniť rôzne kvalitne (napr. čítanie s porozumením alebo programovacie úlohy). Počet kryštálov zodpovedá hodnoteniu kvality odpovede. Úlohy tohto typu nie je možné zopakovať dvakrát v rovnaký deň, aby sa zabránilo podvádzaniu pri získavaní kryštálov.

perfektné riešenie
s chybou, ale celkom dobré
vyriešená celá úloha, ale s veľa chybami

Modré kryštály

Týmto spôsobom sú hodnotené úlohy, ktoré z princípu nie je možné splniť zle, môžu byť iba „zatiaľ nevyriešené“ (typicky logické alebo programátorské úlohy). Splnené úlohy sú označené modrým kryštálom, ktorého veľkosť je úmerná náročnosti úloh. Úlohy je možné riešiť opakovane, ale na štatistikách postupu sa to nijak neprejaví.

Poháry: hry na levely

Okrem cvičení nájdete v systémoch tiež hry pre jedného hráča: strieľačku, tetris a roboty. Tieto hry obsahujú zložku časového stresu, a vyžadujú tak rýchle reakcie. Okrem spestrenia základného precvičovania tak ponúkajú aj tréning plynulosti a slúžia k zautomatizovaniu základných vedomostí, čo je užitočné. Avšak precvičovanie na čas nevyhovuje každému a nie je dobré doň žiakov nútiť.

Podobne ako v bežných počítačových hrách, hráč tu postupuje sériou levelov, ktorých obtiažnosť sa postupne zvyšuje (ťažšie zadanie, kratší časový limit na splnenie). Hráč je hodnotený pohárom podľa maximálneho levelu, do ktorého sa dostal.

Hry pre viac hráčov

Systémy ponúkajú tiež hry pre viac hráčov: závody, územíčka, tímovku, tipovačku, odkrývačku a RoboArénu. Hodia sa typicky do vyučovania umožňujú viac hráčom riešiť súčasne rovnakú tému a súťažiť spolu.

V priebehu hry a po jej ukončení vidia hráči výsledkovú listinu. Výsledky týchto hier sa nijako dlhodobo nezaznamenávajú, krátkodobá súťaž je tu typicky dostatočnou motiváciou.

NAPÍŠTE NÁM

Ďakujeme za vašu správu, bola úspešne odoslaná.

Napíšte nám

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia