Novinky

30 dní 90 dní 365 dní

Slovenčina

Druhy viet

Rozhodovačka • ľahké

Druhy viet

Rozhodovačka • stredné

Druhy viet

Rozhodovačka • ťažké

Delenie slov na slabiky

Rozhodovačka • stredné

Svetová literatúra 20. storočia

Rozhodovačka • ľahké

Svetová literatúra 20. storočia

Rozhodovačka • stredné

Svetová literatúra 20. storočia

Rozhodovačka • ťažké

Vlastnosti a popisy ľudí

Otázky • stredné

Vlastnosti a popisy ľudí

Otázky • ťažké

Vlastnosti a popisy ľudí

Pexeso • stredné

Vlastnosti a popisy ľudí

Pexeso • ťažké

Jazykové a literárne pojmy

Otázky • stredné

Jazykové a literárne pojmy

Otázky • ťažké

Jazykové a literárne pojmy

Pexeso • stredné

Jazykové a literárne pojmy

Pexeso • ťažké

Pre najmenších: krátka alebo dlhá?

Rozhodovačka • ľahké

Pre najmenších: krátka alebo dlhá?

Rozhodovačka • stredné

Pre najmenších: krátka alebo dlhá?

Rozhodovačka • ťažké

Pre najmenších: veľké písmená

Rozhodovačka • ľahké

Pre najmenších: veľké písmená

Rozhodovačka • stredné

Pre najmenších: veľké písmená

Rozhodovačka • ťažké

Čítanie slov: dlhé slová, veľké písmená

Otázky • stredné

Čítanie slov: dlhé slová, veľké písmená

Pexeso • stredné

Čítanie slov: trojslabičné slová, veľké písmená

Pexeso • ľahké

Čítanie slov: trojslabičné slová, veľké písmená

Pexeso • stredné

Čítanie slov: trojslabičné slová, veľké písmená

Pexeso • ťažké

Čítanie slov: trojslabičné slová, veľké písmená

Otázky • ľahké

Čítanie slov: trojslabičné slová, veľké písmená

Otázky • stredné

Čítanie slov: trojslabičné slová, veľké písmená

Otázky • ťažké

Čítanie slov: jednoslabičné slová, veľké písmená

Pexeso • ľahké

Čítanie slov: jednoslabičné slová, veľké písmená

Otázky • ľahké

Čítanie slov: dvojslabičné slová, veľké písmená

Pexeso • ľahké

Čítanie slov: dvojslabičné slová, veľké písmená

Pexeso • stredné

Čítanie slov: dvojslabičné slová, veľké písmená

Pexeso • ťažké

Čítanie slov: dvojslabičné slová, veľké písmená

Otázky • ľahké

Čítanie slov: dvojslabičné slová, veľké písmená

Otázky • stredné

Čítanie slov: dvojslabičné slová, veľké písmená

Otázky • ťažké

Svetová literatúra 19. storočia

Rozhodovačka • ľahké

Svetová literatúra 19. storočia

Rozhodovačka • stredné

Svetová literatúra 19. storočia

Rozhodovačka • ťažké

Gramatika: pojmy

Otázky • stredné

Gramatika: pojmy

Otázky • ťažké

Gramatika: pojmy

Pexeso • stredné

Gramatika: pojmy

Pexeso • ťažké

Charakteristiky osôb

Otázky • ľahké

Charakteristiky osôb

Otázky • stredné

Charakteristiky osôb

Otázky • ťažké

Jazykovedné disciplíny

Otázky • ťažké

Svetová literatúra do 18. storočia

Rozhodovačka • ľahké

Svetová literatúra do 18. storočia

Rozhodovačka • stredné

Význam vybraných slov

Pexeso • ľahké

Význam vybraných slov

Pexeso • ľahké

Význam vybraných slov

Pexeso • ľahké

Význam vybraných slov

Pexeso • ľahké

Význam vybraných slov

Pexeso • ľahké

Čítanie slov: malé písmená

Presúvanie • ľahké

Čítanie slov: malé písmená

Presúvanie • stredné

Čítanie slov: malé písmená

Presúvanie • ťažké

Písanie i/y: mix

Diktáty • ťažké

Sloh: pojmy

Otázky • ťažké

Sloh: pojmy

Pexeso • ťažké

Podstatné mená: vzory ženského rodu

Rozraďovačka • ťažké

Podstatné mená: vzory mužského rodu

Rozraďovačka • ťažké

Podstatné mená: rod

Rozraďovačka • ľahké

Podstatné mená: rod

Rozraďovačka • ťažké

Interpunkčné znamienka

Diktáty • stredné

Vybrané slová: mix

Diktáty • stredné

Literárne žánre: pojmy

Pexeso • stredné

Literárne žánre: pojmy

Pexeso • ťažké

Literárne žánre: pojmy

Otázky • ťažké

Literárne žánre: pojmy

Otázky • stredné

Rodinní príslušníci

Otázky • ľahké

Rodinní príslušníci

Pexeso • ľahké

Jazykové prostriedky: pojmy

Otázky • ťažké

Jazykové prostriedky: pojmy

Pexeso • ťažké

Jednočlenné a dvojčlenné vety

Rozhodovačka • ľahké

Jednočlenné a dvojčlenné vety

Rozbory • stredné

Jednočlenné a dvojčlenné vety

Rozbory • ľahké

Ohybné a neohybné slovné druhy

Rozbory • ťažké

Ohybné a neohybné slovné druhy

Rozbory • stredné

Ohybné a neohybné slovné druhy

Rozbory • ľahké

Čítanie slov: veľké písmená

Presúvanie • ťažké

Čítanie slov: veľké písmená

Presúvanie • stredné

Čítanie slov: veľké písmená

Presúvanie • ľahké

Matematika

Doplňování řad: sčítání a odčítání

Vpisovanie • stredné

Mocniny

Vpisovanie • ľahké

Povrch valca

Vpisovanie • ťažké

Priama a nepriama úmernosť

Krok po kroku • ťažké

Odchýlka dvoch priamok

Krok po kroku • ťažké

Odmocniny

Rozhodovačka • ľahké

Zlomky a percentá

Rozhodovačka • ľahké

Podmienky lomených výrazov

Rozhodovačka • stredné

Počítanie so zápornými číslami

Pexeso • ťažké

Odmocniny

Vpisovanie • ľahké

Body: mix

Vpisovanie • ľahké

Priamky: pojmy

Rozhodovačka • stredné

Porovnávanie a zaokrúhlovanie: mix

Vpisovanie • ľahké

Porovnávanie a zaokrúhlovanie: mix

Vpisovanie • stredné

Zaokrúhlovanie veľkých čisel

Rozhodovačka • stredné

Parabola: rovnice

Presúvanie • stredné

Pokročilé rovnice: mix

Vpisovanie • ľahké

Pokročilé rovnice: mix

Vpisovanie • stredné

Pokročilé rovnice: mix

Vpisovanie • ťažké

Hyperbola: stredová rovnica

Presúvanie • stredné

Elipsa: stredová rovnica

Presúvanie • stredné

Hľadanie vrcholu paraboly: úprava na štvorec

Presúvanie • ťažké

Obvod rovnobežníka

Rozhodovačka • ťažké

Zápis zadaní pomocou rovnice

Rozhodovačka • ľahké

Kružnica: stredová rovnica

Presúvanie • stredné

Nákladiaky

Presúvanie • ťažké

Povrch kocky a kvádra

Vpisovanie • ľahké

Stred úsečky v rovine

Rozhodovačka • stredné

Vzájomná poloha úsečiek v rovine

Pexeso • stredné

Vzájomná poloha úsečiek v rovine

Rozhodovačka • ľahké

Všeobecná rovnica priamky v rovine

Presúvanie • stredné

Dĺžka úsečky v priestore

Presúvanie • stredné

Súradnice bodov v rovine

Rozhodovačka • stredné

Súradnice bodov v rovine

Rozhodovačka • ľahké

Dĺžka úsečky v rovine

Presúvanie • stredné

Dĺžka úsečky

Pexeso • stredné

Všeobecná rovnica priamky v rovine

Rozhodovačka • stredné

Parametrická rovnica priamky v rovine

Presúvanie • stredné

Vzdialenosť bodov v priestore

Presúvanie • stredné

Veľkosť vektora v rovine

Presúvanie • stredné

Súradnice vektorov

Presúvanie • stredné

Súradnice bodov v rovine

Pexeso • stredné

Vzdialenosť bodov v rovine

Presúvanie • stredné

Vektory: násobenie konštantou, súčet, rozdiel

Rozhodovačka • ťažké

Vektory: násobenie konštantou, súčet, rozdiel

Rozhodovačka • stredné

Súradnice bodov v priestore

Vpisovanie • stredné

Súradnice bodov v priestore

Presúvanie • stredné

Vektory: pojmy

Rozhodovačka • ťažké

Súradnice bodov v rovine

Vpisovanie • ľahké

Súradnice bodov v rovine

Presúvanie • stredné

Angličtina

Adverbs: superlative

Rozhodovačka • ťažké

Exotické zvieratá

Posluch slovíčok • stredné

Exotické zvieratá

Posluch slovíčok • ťažké

Adverbs: comparative and superlative mix

Rozhodovačka • ľahké

Adverbs: comparative and superlative mix

Rozhodovačka • stredné

Adverbs: comparative and superlative mix

Rozhodovačka • ťažké

Adverbs: superlative

Rozhodovačka • stredné

Adverbs: comparative

Rozhodovačka • ľahké

Adverbs: comparative

Rozhodovačka • stredné

Adjectives: comparative and superlative mix

Rozhodovačka • ľahké

Adjectives: superlative

Rozhodovačka • stredné

Adjectives: comparative

Rozhodovačka • ľahké

Adjectives: comparative

Rozhodovačka • stredné

Definite article

Rozhodovačka • ľahké

Present perfect: simple vs. continuous

Rozhodovačka • ľahké

Active vs passive

Rozhodovačka • stredné

To do, to have, to be in past simple

Rozhodovačka • ťažké

Onomatopoie

Hláskovanie • stredné

Denné rutiny

Hláskovanie • ťažké

Jazyk, gramatika, sloh

Hláskovanie • stredné

Abstraktné slovesá

Hláskovanie • stredné

Vtáky

Hláskovanie • stredné

Exotické zvieratá

Hláskovanie • ťažké

Exotické zvieratá

Hláskovanie • stredné

Hmyz a ďalšie bezstavovce

Pexeso • ťažké

Hmyz a ďalšie bezstavovce

Hláskovanie • ťažké

Hmyz a ďalšie bezstavovce

Prekladateľ • ťažké

Hmyz a ďalšie bezstavovce

Otázky • ťažké

Sports

Čítanie s porozumením

Exotic Animals

Čítanie s porozumením

Wh- questions

Rozhodovačka • ľahké

Past tense: questions

Rozhodovačka • ťažké

To do, to have, to be in present simple

Rozhodovačka • ťažké

Informatika

Doplňování řad: čísla

Presúvanie • ťažké

Využitie a schopnosti umelej inteligencie

Rozhodovačka • stredné

Opakovanie a podmienky: ťažšie

Staviteľ

Opakuj dokým: ťažšie

Staviteľ

Stavby s opakovaním: ťažšie

Staviteľ

Matematické funkcie v Pythone

Rozhodovačka • stredné

Emoji a Unicode symboly

Rozhodovačka • ľahké

Ergonómia

Rozhodovačka • stredné

Rekurzia

Staviteľ

Zákerné

Staviteľ

Funkcie

Staviteľ

Reťazce: tažšie

Programovanie v Pythone

Informácie, veľkosť dát

Rozhodovačka • ľahké

Vnorené cykly

Staviteľ

Opakuj dokým

Staviteľ

Opakovanie a podmienky

Staviteľ

Stavby s opakovaním

Staviteľ

Základy staviteľstva

Staviteľ

CSS: hlavné vlastnosti a ich využitie

Pexeso • stredné

Interpunkcia a špeciálne znaky

Pexeso • stredné

Typy písma

Pexeso • stredné

Rozlišovanie typov grafov

Pexeso • stredné

Logické spojky a pravdivostné tabuľky

Pexeso • stredné

Spoločná vlastnosť: znaky a čísla

Pexeso • stredné

Vektorová grafika

Presúvanie • ľahké

Premenné: základné princípy

Pexeso • stredné

Nemčina

So spôsobovým slovesom – préteritum

Stavba viet • ťažké

Vtáci

Otázky • stredné

Vtáci

Prekladateľ • stredné

Vtáci

Pexeso • stredné

Vtáci

Posluch slovíčok • stredné

Vtáci

Hláskovanie • stredné

Silné slovesá – prítomný čas

Rozhodovačka • ťažké

Spojky als a wie

Rozhodovačka • stredné

Opytovacie zámená

Diktáty • stredné

Privlastňovacie zámená

Diktáty • stredné

Predložky s 3. pádom

Diktáty • stredné

Osobné zámená

Diktáty • stredné

Privlastňovacie zámená

Rozhodovačka • stredné

Osobné zámená

Rozhodovačka • stredné

Životné udalosti, rodina

Prekladateľ • stredné

Životné udalosti, rodina

Prekladateľ • ťažké

Životné udalosti, rodina

Pexeso • stredné

Životné udalosti, rodina

Pexeso • ťažké

Životné udalosti, rodina

Hláskovanie • stredné

Životné udalosti, rodina

Hláskovanie • ťažké

Sviatky

Prekladateľ • ľahké

Sviatky

Pexeso • ľahké

Sviatky

Hláskovanie • ľahké

Životné udalosti, rodina

Otázky • ťažké

Životné udalosti, rodina

Otázky • stredné

Sviatky

Otázky • ľahké

Skloňovanie príd. m. po čl. urč.

Rozhodovačka • ťažké

Predložky s 3. a 4. pádom

Rozhodovačka • ťažké

Predložky so 4. pádom

Rozhodovačka • ťažké

Silné slovesá – prítomný čas

Diktáty • ťažké

Silné slovesá – prítomný čas

Diktáty • stredné

Nulový člen

Rozhodovačka • ťažké

Biológia

Klimatická zmena: mix

Pexeso • ľahké

Klimatická zmena: mix

Otázky • ľahké

Skleníkové plyny

Rozhodovačka • ľahké

Ako fungujú potreby

Rozhodovačka • ľahké

Ako fungujú emócie

Rozhodovačka • ľahké

Dávanie komplimentov

Krok po kroku • stredné

Rokovanie o klimatických zmenách, výskum

Rozhodovačka • stredné

Klimatická zmena: mix

Rozhodovačka • stredné

Dôsledky klimatických zmien, adaptácia

Rozhodovačka • stredné

Klimatická zmena: mix

Pexeso • stredné

Klimatická zmena: mix

Otázky • stredné

Skleníkové plyny

Rozhodovačka • stredné

Klimatický systém a jeho vývoj

Rozhodovačka • stredné

Látky ako súčasť výživy

Rozhodovačka • ťažké

Ochorenia spojené s výživou

Rozhodovačka • stredné

Údaje na obaloch potravín

Rozhodovačka • stredné

Výber a úprava potravín, stravovanie

Rozhodovačka • stredné

Spôsoby stravovania, výživové doplnky

Rozhodovačka • stredné

Látky ako súčasť výživy

Rozhodovačka • stredné

Výživa a metabolizmus všeobecne

Rozhodovačka • stredné

Látky ako súčasť výživy

Prekladateľ • stredné

Látky ako súčasť výživy

Pexeso • stredné

Látky ako súčasť výživy

Otázky • stredné

Výživa a metabolizmus všeobecne

Prekladateľ • stredné

Výživa a metabolizmus všeobecne

Pexeso • stredné

Výživa a metabolizmus všeobecne

Otázky • stredné

Geológia: mix

Prekladateľ • ťažké

Geológia: mix

Otázky • ťažké

Redoxné reakcie

Rozhodovačka • ťažké

Uhľovodíky: mix

Rozhodovačka • ľahké

Soli

Prekladateľ • ľahké

Soli

Pexeso • ľahké

Soli

Otázky • ľahké

Bernoulliho rovnica

Rozhodovačka • stredné

Obrany proti emóciam

Rozhodovačka • stredné

Vytekanie kvapaliny malým otvorom

Rozhodovačka • stredné

Regulácia smútku

Rozhodovačka • stredné

Regulácia hnevu

Rozhodovačka • stredné

Regulácia strachu

Rozhodovačka • stredné

Súčasti nervovej sústavy

Rozhodovačka • stredné

Súčasti nervovej sústavy

Rozhodovačka • ťažké

Nervová sústava všeobecne

Rozhodovačka • stredné

Nervová sústava všeobecne

Rozhodovačka • ťažké

Čeľade jednoklíčnolistových rastlín

Prekladateľ • ľahké

Čeľade jednoklíčnolistových rastlín

Pexeso • ľahké

Čeľade jednoklíčnolistových rastlín

Otázky • ľahké

Vyššie dvojklíčnolisté: mix

Prekladateľ • ľahké

Vyššie dvojklíčnolisté: mix

Prekladateľ • stredné

Vyššie dvojklíčnolisté: mix

Pexeso • ľahké

Vyššie dvojklíčnolisté: mix

Pexeso • stredné

Vyššie dvojklíčnolisté: mix

Otázky • ľahké

Vyššie dvojklíčnolisté: mix

Otázky • stredné

Laboratórne vybavenie

Rozhodovačka • stredné

Baktérie a vírusy: mix

Diktáty • stredné

Baktérie a vírusy: mix

Rozhodovačka • stredné

Baktérie a vírusy: mix

Rozhodovačka • ťažké

Drsnokožce

Rozhodovačka • stredné

Základné jednotky s exponentmi

Rozhodovačka • ťažké

Základné jednotky s exponentmi

Rozhodovačka • stredné

Základné jednotky s exponentmi

Rozhodovačka • ľahké

Rovnica kontinuity

Rozhodovačka • stredné

Rovnica kontinuity

Rozhodovačka • ľahké

Pentely (15. skupina)

Rozhodovačka • stredné

Kombinované jednotky s exponentmi

Rozhodovačka • ťažké

Kombinované jednotky s exponentmi

Rozhodovačka • stredné

Archimedov zákon

Rozhodovačka • ťažké

Archimedov zákon

Rozhodovačka • stredné

Archimedov zákon

Rozhodovačka • ľahké

Jednotky lineárne: dĺžky, času, hmotnosti...

Rozhodovačka • ľahké

Jednotky pokročilé

Rozhodovačka • ľahké

Jednotky základné

Rozhodovačka • ľahké

Jednotky v mechanike

Rozhodovačka • ťažké

Jednotky v mechanike

Rozhodovačka • stredné

Jednotky hmotnosti: pokročilé

Rozhodovačka • ťažké

Jednotky hmotnosti: pokročilé

Rozhodovačka • stredné

Jednotky hmotnosti: pokročilé

Rozhodovačka • ľahké

Jednotky hmotnosti: základné

Rozhodovačka • ťažké

Jednotky hmotnosti: základné

Rozhodovačka • stredné

Jednotky hmotnosti: základné

Rozhodovačka • ľahké

Jednotky dĺžky: exotické

Rozhodovačka • ťažké

Jednotky dĺžky: pokročilé

Rozhodovačka • ťažké

Jednotky dĺžky: pokročilé

Rozhodovačka • stredné

Jednotky dĺžky: pokročilé

Rozhodovačka • ľahké

Jednotky dĺžky: základné

Rozhodovačka • ťažké

Jednotky dĺžky: základné

Rozhodovačka • stredné

Jednotky dĺžky: základné

Rozhodovačka • ľahké

Chalkogény (16. skupina)

Rozhodovačka • ťažké

Chalkogény (16. skupina)

Rozhodovačka • stredné

Kyslík, vodík, vzduch a voda

Rozhodovačka • ťažké

Mikrobiológia: mix

Rozhodovačka • ťažké

Lekárnička

Rozhodovačka • ľahké

Mikrobiológia: mix

Rozhodovačka • stredné

Ochorenia, prevencia, liečba: mix

Rozhodovačka • stredné

Civilizačné a genetické choroby

Rozhodovačka • stredné

Infekčné ochorenia

Rozhodovačka • stredné

Ochorenia všeobecne, prevencia

Rozhodovačka • stredné

Geologické obdobia

Rozhodovačka • ťažké

Úvod do biológie človeka, tkanivá

Rozhodovačka • ťažké

Krv

Rozhodovačka • ťažké

Enzýmy

Rozhodovačka • ťažké

Kognitívne omyly

Rozhodovačka • ťažké

Vodný režim rastlín

Rozhodovačka • ťažké

Dráha zrýchleného pohybu

Rozhodovačka • ťažké

Dráha zrýchleného pohybu

Rozhodovačka • stredné

Dráha zrýchleného pohybu

Rozhodovačka • ľahké

Atmosférický tlak

Rozhodovačka • stredné

Anorganické zlúčeniny: mix

Prekladateľ • stredné

Anorganické zlúčeniny: mix

Prekladateľ • ťažké

Anorganické zlúčeniny: mix

Pexeso • stredné

Anorganické zlúčeniny: mix

Pexeso • ťažké

Anorganické zlúčeniny: mix

Otázky • stredné

Anorganické zlúčeniny: mix

Otázky • ťažké

Hydrostatický tlak: základy

Rozhodovačka • stredné

Hydrostatický tlak: základy

Rozhodovačka • ľahké

Elektrochémia

Rozhodovačka • ťažké

Hydrostatický tlak: dôsledky

Rozhodovačka • ťažké

Hydrostatický tlak: dôsledky

Rozhodovačka • stredné

Hydrostatický tlak: dôsledky

Rozhodovačka • ľahké

Skupiny prírodných látok: mix

Rozhodovačka • ťažké

Proteíny

Rozhodovačka • ťažké

Tlak v kvapalinách vyvolaný vonkajšou silou

Rozhodovačka • ťažké

Tlak v kvapalinách vyvolaný vonkajšou silou

Rozhodovačka • stredné

Tlak v kvapalinách vyvolaný vonkajšou silou

Rozhodovačka • ľahké

Rozpoznávanie potrieb

Rozhodovačka • ľahké

Rozpoznávanie emócií

Rozhodovačka • ľahké

Skupiny prírodných látok: mix

Rozhodovačka • stredné

Zemepis

Klimatická zmena: mix

Pexeso • ľahké

Klimatická zmena: mix

Otázky • ľahké

Skleníkové plyny

Rozhodovačka • ľahké

Ako fungujú potreby

Rozhodovačka • ľahké

Ako fungujú emócie

Rozhodovačka • ľahké

Dávanie komplimentov

Krok po kroku • stredné

Rokovanie o klimatických zmenách, výskum

Rozhodovačka • stredné

Klimatická zmena: mix

Rozhodovačka • stredné

Dôsledky klimatických zmien, adaptácia

Rozhodovačka • stredné

Klimatická zmena: mix

Pexeso • stredné

Klimatická zmena: mix

Otázky • stredné

Skleníkové plyny

Rozhodovačka • stredné

Klimatický systém a jeho vývoj

Rozhodovačka • stredné

Látky ako súčasť výživy

Rozhodovačka • ťažké

Ochorenia spojené s výživou

Rozhodovačka • stredné

Údaje na obaloch potravín

Rozhodovačka • stredné

Výber a úprava potravín, stravovanie

Rozhodovačka • stredné

Spôsoby stravovania, výživové doplnky

Rozhodovačka • stredné

Látky ako súčasť výživy

Rozhodovačka • stredné

Výživa a metabolizmus všeobecne

Rozhodovačka • stredné

Látky ako súčasť výživy

Prekladateľ • stredné

Látky ako súčasť výživy

Pexeso • stredné

Látky ako súčasť výživy

Otázky • stredné

Výživa a metabolizmus všeobecne

Prekladateľ • stredné

Výživa a metabolizmus všeobecne

Pexeso • stredné

Výživa a metabolizmus všeobecne

Otázky • stredné

Geológia: mix

Prekladateľ • ťažké

Geológia: mix

Otázky • ťažké

Redoxné reakcie

Rozhodovačka • ťažké

Uhľovodíky: mix

Rozhodovačka • ľahké

Soli

Prekladateľ • ľahké

Soli

Pexeso • ľahké

Soli

Otázky • ľahké

Bernoulliho rovnica

Rozhodovačka • stredné

Obrany proti emóciam

Rozhodovačka • stredné

Vytekanie kvapaliny malým otvorom

Rozhodovačka • stredné

Regulácia smútku

Rozhodovačka • stredné

Regulácia hnevu

Rozhodovačka • stredné

Regulácia strachu

Rozhodovačka • stredné

Súčasti nervovej sústavy

Rozhodovačka • stredné

Súčasti nervovej sústavy

Rozhodovačka • ťažké

Nervová sústava všeobecne

Rozhodovačka • stredné

Nervová sústava všeobecne

Rozhodovačka • ťažké

Čeľade jednoklíčnolistových rastlín

Prekladateľ • ľahké

Čeľade jednoklíčnolistových rastlín

Pexeso • ľahké

Čeľade jednoklíčnolistových rastlín

Otázky • ľahké

Vyššie dvojklíčnolisté: mix

Prekladateľ • ľahké

Vyššie dvojklíčnolisté: mix

Prekladateľ • stredné

Vyššie dvojklíčnolisté: mix

Pexeso • ľahké

Vyššie dvojklíčnolisté: mix

Pexeso • stredné

Vyššie dvojklíčnolisté: mix

Otázky • ľahké

Vyššie dvojklíčnolisté: mix

Otázky • stredné

Laboratórne vybavenie

Rozhodovačka • stredné

Baktérie a vírusy: mix

Diktáty • stredné

Baktérie a vírusy: mix

Rozhodovačka • stredné

Baktérie a vírusy: mix

Rozhodovačka • ťažké

Drsnokožce

Rozhodovačka • stredné

Základné jednotky s exponentmi

Rozhodovačka • ťažké

Základné jednotky s exponentmi

Rozhodovačka • stredné

Základné jednotky s exponentmi

Rozhodovačka • ľahké

Rovnica kontinuity

Rozhodovačka • stredné

Rovnica kontinuity

Rozhodovačka • ľahké

Pentely (15. skupina)

Rozhodovačka • stredné

Kombinované jednotky s exponentmi

Rozhodovačka • ťažké

Kombinované jednotky s exponentmi

Rozhodovačka • stredné

Archimedov zákon

Rozhodovačka • ťažké

Archimedov zákon

Rozhodovačka • stredné

Archimedov zákon

Rozhodovačka • ľahké

Jednotky lineárne: dĺžky, času, hmotnosti...

Rozhodovačka • ľahké

Jednotky pokročilé

Rozhodovačka • ľahké

Jednotky základné

Rozhodovačka • ľahké

Jednotky v mechanike

Rozhodovačka • ťažké

Jednotky v mechanike

Rozhodovačka • stredné

Jednotky hmotnosti: pokročilé

Rozhodovačka • ťažké

Jednotky hmotnosti: pokročilé

Rozhodovačka • stredné

Jednotky hmotnosti: pokročilé

Rozhodovačka • ľahké

Jednotky hmotnosti: základné

Rozhodovačka • ťažké

Jednotky hmotnosti: základné

Rozhodovačka • stredné

Jednotky hmotnosti: základné

Rozhodovačka • ľahké

Jednotky dĺžky: exotické

Rozhodovačka • ťažké

Jednotky dĺžky: pokročilé

Rozhodovačka • ťažké

Jednotky dĺžky: pokročilé

Rozhodovačka • stredné

Jednotky dĺžky: pokročilé

Rozhodovačka • ľahké

Jednotky dĺžky: základné

Rozhodovačka • ťažké

Jednotky dĺžky: základné

Rozhodovačka • stredné

Jednotky dĺžky: základné

Rozhodovačka • ľahké

Chalkogény (16. skupina)

Rozhodovačka • ťažké

Chalkogény (16. skupina)

Rozhodovačka • stredné

Kyslík, vodík, vzduch a voda

Rozhodovačka • ťažké

Mikrobiológia: mix

Rozhodovačka • ťažké

Lekárnička

Rozhodovačka • ľahké

Mikrobiológia: mix

Rozhodovačka • stredné

Ochorenia, prevencia, liečba: mix

Rozhodovačka • stredné

Civilizačné a genetické choroby

Rozhodovačka • stredné

Infekčné ochorenia

Rozhodovačka • stredné

Ochorenia všeobecne, prevencia

Rozhodovačka • stredné

Geologické obdobia

Rozhodovačka • ťažké

Úvod do biológie človeka, tkanivá

Rozhodovačka • ťažké

Krv

Rozhodovačka • ťažké

Enzýmy

Rozhodovačka • ťažké

Kognitívne omyly

Rozhodovačka • ťažké

Vodný režim rastlín

Rozhodovačka • ťažké

Dráha zrýchleného pohybu

Rozhodovačka • ťažké

Dráha zrýchleného pohybu

Rozhodovačka • stredné

Dráha zrýchleného pohybu

Rozhodovačka • ľahké

Atmosférický tlak

Rozhodovačka • stredné

Anorganické zlúčeniny: mix

Prekladateľ • stredné

Anorganické zlúčeniny: mix

Prekladateľ • ťažké

Anorganické zlúčeniny: mix

Pexeso • stredné

Anorganické zlúčeniny: mix

Pexeso • ťažké

Anorganické zlúčeniny: mix

Otázky • stredné

Anorganické zlúčeniny: mix

Otázky • ťažké

Hydrostatický tlak: základy

Rozhodovačka • stredné

Hydrostatický tlak: základy

Rozhodovačka • ľahké

Elektrochémia

Rozhodovačka • ťažké

Hydrostatický tlak: dôsledky

Rozhodovačka • ťažké

Hydrostatický tlak: dôsledky

Rozhodovačka • stredné

Hydrostatický tlak: dôsledky

Rozhodovačka • ľahké

Skupiny prírodných látok: mix

Rozhodovačka • ťažké

Proteíny

Rozhodovačka • ťažké

Tlak v kvapalinách vyvolaný vonkajšou silou

Rozhodovačka • ťažké

Tlak v kvapalinách vyvolaný vonkajšou silou

Rozhodovačka • stredné

Tlak v kvapalinách vyvolaný vonkajšou silou

Rozhodovačka • ľahké

Rozpoznávanie potrieb

Rozhodovačka • ľahké

Rozpoznávanie emócií

Rozhodovačka • ľahké

Skupiny prírodných látok: mix

Rozhodovačka • stredné

Chémia

Klimatická zmena: mix

Pexeso • ľahké

Klimatická zmena: mix

Otázky • ľahké

Skleníkové plyny

Rozhodovačka • ľahké

Ako fungujú potreby

Rozhodovačka • ľahké

Ako fungujú emócie

Rozhodovačka • ľahké

Dávanie komplimentov

Krok po kroku • stredné

Rokovanie o klimatických zmenách, výskum

Rozhodovačka • stredné

Klimatická zmena: mix

Rozhodovačka • stredné

Dôsledky klimatických zmien, adaptácia

Rozhodovačka • stredné

Klimatická zmena: mix

Pexeso • stredné

Klimatická zmena: mix

Otázky • stredné

Skleníkové plyny

Rozhodovačka • stredné

Klimatický systém a jeho vývoj

Rozhodovačka • stredné

Látky ako súčasť výživy

Rozhodovačka • ťažké

Ochorenia spojené s výživou

Rozhodovačka • stredné

Údaje na obaloch potravín

Rozhodovačka • stredné

Výber a úprava potravín, stravovanie

Rozhodovačka • stredné

Spôsoby stravovania, výživové doplnky

Rozhodovačka • stredné

Látky ako súčasť výživy

Rozhodovačka • stredné

Výživa a metabolizmus všeobecne

Rozhodovačka • stredné

Látky ako súčasť výživy

Prekladateľ • stredné

Látky ako súčasť výživy

Pexeso • stredné

Látky ako súčasť výživy

Otázky • stredné

Výživa a metabolizmus všeobecne

Prekladateľ • stredné

Výživa a metabolizmus všeobecne

Pexeso • stredné

Výživa a metabolizmus všeobecne

Otázky • stredné

Geológia: mix

Prekladateľ • ťažké

Geológia: mix

Otázky • ťažké

Redoxné reakcie

Rozhodovačka • ťažké

Uhľovodíky: mix

Rozhodovačka • ľahké

Soli

Prekladateľ • ľahké

Soli

Pexeso • ľahké

Soli

Otázky • ľahké

Bernoulliho rovnica

Rozhodovačka • stredné

Obrany proti emóciam

Rozhodovačka • stredné

Vytekanie kvapaliny malým otvorom

Rozhodovačka • stredné

Regulácia smútku

Rozhodovačka • stredné

Regulácia hnevu

Rozhodovačka • stredné

Regulácia strachu

Rozhodovačka • stredné

Súčasti nervovej sústavy

Rozhodovačka • stredné

Súčasti nervovej sústavy

Rozhodovačka • ťažké

Nervová sústava všeobecne

Rozhodovačka • stredné

Nervová sústava všeobecne

Rozhodovačka • ťažké

Čeľade jednoklíčnolistových rastlín

Prekladateľ • ľahké

Čeľade jednoklíčnolistových rastlín

Pexeso • ľahké

Čeľade jednoklíčnolistových rastlín

Otázky • ľahké

Vyššie dvojklíčnolisté: mix

Prekladateľ • ľahké

Vyššie dvojklíčnolisté: mix

Prekladateľ • stredné

Vyššie dvojklíčnolisté: mix

Pexeso • ľahké

Vyššie dvojklíčnolisté: mix

Pexeso • stredné

Vyššie dvojklíčnolisté: mix

Otázky • ľahké

Vyššie dvojklíčnolisté: mix

Otázky • stredné

Laboratórne vybavenie

Rozhodovačka • stredné

Baktérie a vírusy: mix

Diktáty • stredné

Baktérie a vírusy: mix

Rozhodovačka • stredné

Baktérie a vírusy: mix

Rozhodovačka • ťažké

Drsnokožce

Rozhodovačka • stredné

Základné jednotky s exponentmi

Rozhodovačka • ťažké

Základné jednotky s exponentmi

Rozhodovačka • stredné

Základné jednotky s exponentmi

Rozhodovačka • ľahké

Rovnica kontinuity

Rozhodovačka • stredné

Rovnica kontinuity

Rozhodovačka • ľahké

Pentely (15. skupina)

Rozhodovačka • stredné

Kombinované jednotky s exponentmi

Rozhodovačka • ťažké

Kombinované jednotky s exponentmi

Rozhodovačka • stredné

Archimedov zákon

Rozhodovačka • ťažké

Archimedov zákon

Rozhodovačka • stredné

Archimedov zákon

Rozhodovačka • ľahké

Jednotky lineárne: dĺžky, času, hmotnosti...

Rozhodovačka • ľahké

Jednotky pokročilé

Rozhodovačka • ľahké

Jednotky základné

Rozhodovačka • ľahké

Jednotky v mechanike

Rozhodovačka • ťažké

Jednotky v mechanike

Rozhodovačka • stredné

Jednotky hmotnosti: pokročilé

Rozhodovačka • ťažké

Jednotky hmotnosti: pokročilé

Rozhodovačka • stredné

Jednotky hmotnosti: pokročilé

Rozhodovačka • ľahké

Jednotky hmotnosti: základné

Rozhodovačka • ťažké

Jednotky hmotnosti: základné

Rozhodovačka • stredné

Jednotky hmotnosti: základné

Rozhodovačka • ľahké

Jednotky dĺžky: exotické

Rozhodovačka • ťažké

Jednotky dĺžky: pokročilé

Rozhodovačka • ťažké

Jednotky dĺžky: pokročilé

Rozhodovačka • stredné

Jednotky dĺžky: pokročilé

Rozhodovačka • ľahké

Jednotky dĺžky: základné

Rozhodovačka • ťažké

Jednotky dĺžky: základné

Rozhodovačka • stredné

Jednotky dĺžky: základné

Rozhodovačka • ľahké

Chalkogény (16. skupina)

Rozhodovačka • ťažké

Chalkogény (16. skupina)

Rozhodovačka • stredné

Kyslík, vodík, vzduch a voda

Rozhodovačka • ťažké

Mikrobiológia: mix

Rozhodovačka • ťažké

Lekárnička

Rozhodovačka • ľahké

Mikrobiológia: mix

Rozhodovačka • stredné

Ochorenia, prevencia, liečba: mix

Rozhodovačka • stredné

Civilizačné a genetické choroby

Rozhodovačka • stredné

Infekčné ochorenia

Rozhodovačka • stredné

Ochorenia všeobecne, prevencia

Rozhodovačka • stredné

Geologické obdobia

Rozhodovačka • ťažké

Úvod do biológie človeka, tkanivá

Rozhodovačka • ťažké

Krv

Rozhodovačka • ťažké

Enzýmy

Rozhodovačka • ťažké

Kognitívne omyly

Rozhodovačka • ťažké

Vodný režim rastlín

Rozhodovačka • ťažké

Dráha zrýchleného pohybu

Rozhodovačka • ťažké

Dráha zrýchleného pohybu

Rozhodovačka • stredné

Dráha zrýchleného pohybu

Rozhodovačka • ľahké

Atmosférický tlak

Rozhodovačka • stredné

Anorganické zlúčeniny: mix

Prekladateľ • stredné

Anorganické zlúčeniny: mix

Prekladateľ • ťažké

Anorganické zlúčeniny: mix

Pexeso • stredné

Anorganické zlúčeniny: mix

Pexeso • ťažké

Anorganické zlúčeniny: mix

Otázky • stredné

Anorganické zlúčeniny: mix

Otázky • ťažké

Hydrostatický tlak: základy

Rozhodovačka • stredné

Hydrostatický tlak: základy

Rozhodovačka • ľahké

Elektrochémia

Rozhodovačka • ťažké

Hydrostatický tlak: dôsledky

Rozhodovačka • ťažké

Hydrostatický tlak: dôsledky

Rozhodovačka • stredné

Hydrostatický tlak: dôsledky

Rozhodovačka • ľahké

Skupiny prírodných látok: mix

Rozhodovačka • ťažké

Proteíny

Rozhodovačka • ťažké

Tlak v kvapalinách vyvolaný vonkajšou silou

Rozhodovačka • ťažké

Tlak v kvapalinách vyvolaný vonkajšou silou

Rozhodovačka • stredné

Tlak v kvapalinách vyvolaný vonkajšou silou

Rozhodovačka • ľahké

Rozpoznávanie potrieb

Rozhodovačka • ľahké

Rozpoznávanie emócií

Rozhodovačka • ľahké

Skupiny prírodných látok: mix

Rozhodovačka • stredné

NAPÍŠTE NÁM

Ďakujeme za vašu správu, bola úspešne odoslaná.

Napíšte nám

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia