Novinky

30 dní 90 dní 365 dní

Slovenčina

Jednočlenné a dvojčlenné vety

Rozhodovačka • ľahké

Jednočlenné a dvojčlenné vety

Rozbory • stredné

Jednočlenné a dvojčlenné vety

Rozbory • ľahké

Ohybné a neohybné slovné…

Rozbory • ťažké

Ohybné a neohybné slovné…

Rozbory • stredné

Ohybné a neohybné slovné…

Rozbory • ľahké

Čítanie slov: veľké písmená

Presúvanie • ťažké

Čítanie slov: veľké písmená

Presúvanie • stredné

Čítanie slov: veľké písmená

Presúvanie • ľahké

Vedľajšie vety príslovkové…

Rozbory • stredné

Vedľajšie vety prísudkové…

Rozbory • stredné

Zámená: druhy

Rozbory • stredné

Zámená: druhy

Rozbory • ľahké

Určovanie slovies

Rozbory • ťažké

Určovanie slovies

Rozbory • stredné

Určovanie slovies

Rozbory • ľahké

Vedľajšie vety podmetové…

Rozbory • stredné

Šport

Vpisovanie • stredné

Pocahontas

Rozbory • stredné

Pocahontas

Rozbory • ľahké

Čo sa deje na Rokforte?

Rozbory • ťažké

Čo sa deje na Rokforte?

Rozbory • stredné

Čo sa deje na Rokforte?

Rozbory • ľahké

Podstatné mená

Slovíčka vo vetách • stredné

Fotky s príbehom II

Čítanie s porozumením

Fotky s príbehom I

Čítanie s porozumením

Určovanie citosloviec

Rozbory • stredné

Určovanie častíc

Rozbory • stredné

Homomorfy

Hádanky

Homonymá

Hádanky

Spisovatelia svetoví

Čítanie s porozumením

Spisovatelia slovenskí

Čítanie s porozumením

Šport

Pexeso • ľahké

Oblečenie

Pexeso • stredné

Kuchyňa

Pexeso • stredné

Jedlo

Pexeso • ťažké

Jedlo

Pexeso • stredné

Hudba a nástroje, tanec

Pexeso • stredné

Veci

Pexeso • stredné

Nástroje

Pexeso • ťažké

Dopravné prostriedky

Pexeso • ťažké

Šport

Vpisovanie • ťažké

Oblečenie

Vpisovanie • stredné

Kuchyňa

Vpisovanie • stredné

Jedlo

Vpisovanie • ťažké

Jedlo

Vpisovanie • stredné

Hudba a nástroje, tanec

Vpisovanie • stredné

Veci

Vpisovanie • ťažké

Veci

Vpisovanie • stredné

Nástroje

Vpisovanie • ťažké

Nástroje

Vpisovanie • stredné

Dopravné prostriedky

Vpisovanie • ťažké

Dopravné prostriedky

Vpisovanie • stredné

Sviatky

Hádanky

Veci

Hádanky

Zvieratá

Hádanky

Ovocie a zelenina, rastliny

Hádanky

Čas, obdobia roka a počasie

Hádanky

Prídavné mená: vzory

Otázky • ťažké

Prídavné mená: vzory

Otázky • stredné

Prídavné mená: vzory

Rozraďovačka • ťažké

Prídavné mená: vzory

Rozraďovačka • stredné

Druhy viet

Otázky • stredné

Druhy viet

Otázky • ľahké

Druhy viet

Rozraďovačka • stredné

Druhy viet

Rozraďovačka • ľahké

Slabika

Rozhodovačka • ľahké

Harry Potter

Rozbory • ťažké

Harry Potter

Rozbory • ľahké

Čítanie slov: malé písmená

Otázky • ťažké

Čítanie slov: malé písmená

Otázky • stredné

Čítanie slov: malé písmená

Otázky • ľahké

Čítanie slov: veľké písmená

Otázky • ťažké

Čítanie slov: veľké písmená

Otázky • stredné

Čítanie slov: veľké písmená

Otázky • ľahké

Čítanie slov: malé písmená

Pexeso • ťažké

Čítanie slov: malé písmená

Pexeso • stredné

Čítanie slov: malé písmená

Pexeso • ľahké

Čítanie slov: veľké písmená

Pexeso • ťažké

Čítanie slov: veľké písmená

Pexeso • stredné

Čítanie slov: veľké písmená

Pexeso • ľahké

Písanie ŕ, ĺ

Diktáty • stredné

Slovenské povesti

Čítanie s porozumením

Malé písmená na začiatku slov

Otázky • ľahké

Veľké písmená na začiatku…

Otázky • ľahké

Malé a veľké písmená

Otázky • ľahké

Malé a veľké písmená

Pexeso • ľahké

Malé písmená na začiatku slov

Pexeso • ľahké

Veľké písmená na začiatku…

Pexeso • ľahké

Hlavná a vedľajšia veta

Rozbory • stredné

Krátka alebo dlhá?

Rozhodovačka • ťažké

Krátka alebo dlhá?

Rozhodovačka • stredné

Krátka alebo dlhá?

Rozhodovačka • ľahké

Stupňovanie prídavných mien

Vpisovanie • ťažké

Stupňovanie prídavných mien

Vpisovanie • ľahké

Zdrobneniny

Vpisovanie • ťažké

Zdrobneniny

Vpisovanie • stredné

Zdrobneniny

Vpisovanie • ľahké

Slabika

Vpisovanie • ťažké

Slabika

Vpisovanie • stredné

Slabika

Vpisovanie • ľahké

Písmeno a hláska

Vpisovanie • ťažké

Písmeno a hláska

Vpisovanie • stredné

Písmeno a hláska

Vpisovanie • ľahké

S mäkčeňom alebo bez

Rozhodovačka • ťažké

S mäkčeňom alebo bez

Rozhodovačka • stredné

S mäkčeňom alebo bez

Rozhodovačka • ľahké

Slovesá: vid

Otázky • ťažké

Slovesá: vid

Otázky • ľahké

Slovesá: vid

Rozraďovačka • ťažké

Slovesá: vid

Rozraďovačka • ľahké

Písanie dvojhlásky ô

Diktáty • stredné

Imperatív

Vpisovanie • ťažké

Imperatív

Vpisovanie • stredné

Imperatív

Vpisovanie • ľahké

Krátke vety písané veľkými…

Slovíčka vo vetách • ťažké

Krátke vety písané veľkými…

Slovíčka vo vetách • stredné

Krátke vety písané veľkými…

Slovíčka vo vetách • ľahké

Skloňovanie čísloviek

Vpisovanie • stredné

Skloňovanie čísloviek

Vpisovanie • ťažké

Skloňovanie čísloviek

Vpisovanie • ľahké

Skloňovanie zámen

Vpisovanie • ťažké

Skloňovanie zámen

Vpisovanie • stredné

Skloňovanie zámen

Vpisovanie • ľahké

Matematika

Dĺžka úsečky v rovine

Presúvanie • stredné

Priamky

Presúvanie • stredné

Vzdialenosť bodov v priestore

Presúvanie • stredné

Násobilka čísla 10

Presúvanie • ľahké

Násobilka čísla 9

Presúvanie • ľahké

Násobilka čísla 8

Presúvanie • ľahké

Násobilka čísla 7

Presúvanie • ľahké

Násobilka čísla 6

Presúvanie • ľahké

Násobilka čísla 5

Presúvanie • ľahké

Násobilka čísla 4

Presúvanie • ľahké

Veľkosť vektora v rovine

Presúvanie • stredné

Násobilka čísla 3

Presúvanie • ľahké

Násobilka čísla 2

Presúvanie • ľahké

Súradnice vektorov

Presúvanie • stredné

Súradnice bodov v rovine

Pexeso • ľahké

Vzdialenosť bodov v rovine

Presúvanie • stredné

Vektory: násobenie…

Rozhodovačka • ťažké

Vektory: násobenie…

Rozhodovačka • stredné

Súradnice bodov v priestore

Presúvanie • stredné

Vektory: pojmy

Rozhodovačka • ťažké

Súradnice bodov v rovine

Presúvanie • stredné

Sčítacia a dosadzovacia…

Rozhodovačka • stredné

Násobilka čísla 10

Vpisovanie • stredné

Násobilka čísla 10

Vpisovanie • ľahké

Násobilka čísla 9

Vpisovanie • stredné

Násobilka čísla 9

Vpisovanie • ľahké

Násobilka čísla 8

Vpisovanie • stredné

Násobilka čísla 8

Vpisovanie • ľahké

Násobilka čísla 7

Vpisovanie • stredné

Násobilka čísla 7

Vpisovanie • ľahké

Násobilka čísla 6

Vpisovanie • stredné

Násobilka čísla 6

Vpisovanie • ľahké

Násobilka čísla 5

Vpisovanie • stredné

Násobilka čísla 5

Vpisovanie • ľahké

Násobilka čísla 4

Vpisovanie • stredné

Násobilka čísla 4

Vpisovanie • ľahké

Násobilka čísla 3

Vpisovanie • stredné

Násobilka čísla 3

Vpisovanie • ľahké

Násobilka čísla 2

Vpisovanie • stredné

Násobilka čísla 2

Vpisovanie • ľahké

Nákupy, spoločné výdaje…

Presúvanie • ľahké

Nákupy, spoločné výdaje…

Presúvanie • stredné

Dosadzovanie do výrazov

Rozhodovačka • ťažké

Dĺžka oblúka

Vpisovanie • ťažké

Dĺžka oblúka

Vpisovanie • stredné

Obvod kruhu, dĺžka kružnice

Rozhodovačka • ťažké

Obvod kruhu, dĺžka kružnice

Rozhodovačka • stredné

Obvod kruhu, dĺžka kružnice

Vpisovanie • ťažké

Obvod kruhu, dĺžka kružnice

Vpisovanie • stredné

Obvod kruhu, dĺžka kružnice…

Vpisovanie • ľahké

Nákupy, spoločné výdaje…

Slovné úlohy • stredné

Peniaze a percentá

Slovné úlohy • stredné

Finančné produkty: pojmy

Rozhodovačka • stredné

Základné finančné pojmy

Rozhodovačka • ľahké

Nákupy, spoločné výdaje…

Slovné úlohy • ľahké

Peniaze a percentá

Rozhodovačka • stredné

Prevody mien

Rozhodovačka • stredné

Odhad ceny bežných vecí

Rozhodovačka • stredné

Odhad ceny bežných vecí

Rozhodovačka • ľahké

Obsah lichobežníka (na…

Rozhodovačka • ľahké

Obsah lichobežníka

Rozhodovačka • ťažké

Obsah lichobežníka

Rozhodovačka • stredné

Obvod lichobežníka

Rozhodovačka • stredné

Obvod lichobežníka

Rozhodovačka • ľahké

Obvod lichobežníka

Vpisovanie • stredné

Obsah rovnobežníka (na…

Rozhodovačka • ľahké

Obsah rovnobežníka

Rozhodovačka • ťažké

Obsah rovnobežníka

Rozhodovačka • stredné

Obvod rovnobežníka

Rozhodovačka • stredné

Obvod rovnobežníka

Rozhodovačka • ľahké

Obvod rovnobežníka

Vpisovanie • stredné

Obvod štvorca a obdĺžnika

Rozhodovačka • stredné

Obvod štvorca a obdĺžnika

Rozhodovačka • ľahké

Obsah trojúholníka

Vpisovanie • stredné

Obsah trojuholníka (na…

Vpisovanie • ľahké

Obsah trojúholníka

Rozhodovačka • ťažké

Obsah trojúholníka

Rozhodovačka • stredné

Obsah trojuholníka (na…

Rozhodovačka • ľahké

Obvod trojuholníka

Vpisovanie • stredné

Obvod trojuholníka

Rozhodovačka • stredné

Obvod trojuholníka (na…

Vpisovanie • ľahké

Obvod trojuholníka

Rozhodovačka • ľahké

Vzájomná poloha dvoch kružníc

Rozhodovačka • stredné

Povrch gule

Rozhodovačka • stredné

Povrch kužeľa

Rozhodovačka • stredné

Povrch valca

Rozhodovačka • ľahké

Povrch valca

Rozhodovačka • stredné

Povrch kocky a kvádra

Rozhodovačka • ťažké

Obsah, obvod: mix kruh…

Rozhodovačka • ťažké

Obsah, obvod: mix kruh…

Rozhodovačka • stredné

Obsah kruhového výseku (na…

Vpisovanie • ľahké

Obsah kruhu (na mriežke)

Vpisovanie • ľahké

Obvod kruhu, dĺžka kružnice…

Rozhodovačka • ľahké

Obsah kruhu (na mriežke)

Rozhodovačka • ľahké

Obsah kruhového výseku (na…

Rozhodovačka • ľahké

Objem okrúhlych telies

Rozhodovačka • stredné

Objem kužeľa

Rozhodovačka • stredné

Objem valca

Rozhodovačka • stredné

Obvod na mriežke: štvorec…

Vpisovanie • ľahké

Objem gule

Rozhodovačka • stredné

Obsah lichobežníka

Vpisovanie • stredné

Obsah rovnobežníka

Vpisovanie • stredné

Trojuholník: mix

Rozhodovačka • ťažké

Trojuholník: mix

Rozhodovačka • stredné

Obsah: trojuholník…

Rozhodovačka • ťažké

Obsah na mriežke…

Vpisovanie • ľahké

Obsah rovnobežníka (na…

Vpisovanie • ľahké

Obsah lichobežníka (na…

Vpisovanie • ľahké

Obsah štvorca a obdĺžnika

Rozhodovačka • ťažké

Obvod štvorca a obdĺžnika

Vpisovanie • stredné

Obsah štvorca a obdĺžnika

Vpisovanie • stredné

Obsah štvorca a obdĺžnika (na…

Vpisovanie • ľahké

Obvod štvorca a obdĺžnika (na…

Vpisovanie • ľahké

Radiány

Rozhodovačka • ťažké

Radiány

Rozhodovačka • ľahké

Obvod: pravidelné…

Rozhodovačka • ľahké

Obvod: pravidelné…

Rozhodovačka • stredné

Povrch kužeľa

Rozhodovačka • ťažké

Povrch gule

Rozhodovačka • ťažké

Povrch valca

Rozhodovačka • ťažké

Povrch okrúhlych telies

Rozhodovačka • ťažké

Povrch hranatých telies

Rozhodovačka • stredné

Povrch ihlanu

Rozhodovačka • stredné

Povrch hranola

Rozhodovačka • stredné

Povrch kocky a kvádra

Rozhodovačka • stredné

Objem kužeľa

Vpisovanie • stredné

Objem valca

Vpisovanie • stredné

Objem gule

Vpisovanie • stredné

Objem ihlanu

Vpisovanie • ťažké

Objem ihlanu

Vpisovanie • stredné

Objem hranola

Vpisovanie • ťažké

Objem hranola

Vpisovanie • stredné

Objem kocky a kvádra

Vpisovanie • ťažké

Objem kocky a kvádra

Vpisovanie • stredné

Obsah, obvod: mix kruh…

Vpisovanie • ťažké

Obsah, obvod: mix kruh…

Vpisovanie • stredné

Objem kužeľa

Rozhodovačka • ťažké

Objem valca

Rozhodovačka • ťažké

Objem hranatých telies

Rozhodovačka • stredné

Objem ihlanu

Rozhodovačka • stredné

Objem hranola

Rozhodovačka • stredné

Objem kocky a kvádra

Rozhodovačka • stredné

Objem gule

Rozhodovačka • ťažké

Objem okrúhlych telies

Rozhodovačka • ťažké

Obsah kruhového výseku

Vpisovanie • ťažké

Obsah kruhového výseku

Vpisovanie • stredné

Obvod: rovnobežník…

Rozhodovačka • stredné

Obvod: rovnobežník…

Rozhodovačka • ľahké

Obvod: štvorec, obdĺžnik…

Rozhodovačka • stredné

Obvod: štvorec, obdĺžnik…

Rozhodovačka • ľahké

Obvod: rovnobežník…

Vpisovanie • stredné

Obvod: štvorec, obdĺžnik…

Vpisovanie • stredné

Obsah: trojuholník…

Vpisovanie • stredné

Obsah: štvorec, obdĺžnik

Vpisovanie • stredné

Obsah kruhového výseku

Rozhodovačka • ťažké

Obsah kruhového výseku

Rozhodovačka • stredné

Obsah: trojuholník…

Rozhodovačka • stredné

Obsah štvorca a obdĺžnika

Rozhodovačka • stredné

Obsah na mriežke…

Rozhodovačka • ľahké

Obsah štvorca a obdĺžnika (na…

Rozhodovačka • ľahké

Dĺžka lomenej čiary (na…

Presúvanie • ľahké

Dĺžka úsečky (na mriežke)

Presúvanie • ľahké

Kruh a kružnica

Rozhodovačka • ľahké

Trojuholník: mix

Rozhodovačka • ľahké

Dĺžka oblúka

Rozhodovačka • ťažké

Dĺžka oblúka

Rozhodovačka • stredné

Radiány

Rozhodovačka • stredné

Angličtina

Hmyz a ďalšie bezstavovce

Pexeso • ťažké

Hmyz a ďalšie bezstavovce

Prekladateľ • ťažké

Hmyz a ďalšie bezstavovce

Otázky • ťažké

Sports

Čítanie s porozumením

Exotic Animals

Čítanie s porozumením

Wh- questions

Rozhodovačka • ľahké

Past tense: questions

Rozhodovačka • ťažké

To do, to have, to be in…

Rozhodovačka • ťažké

Adjectives comparative vs…

Rozhodovačka • ťažké

Adjectives comparative vs…

Rozhodovačka • ľahké

Present tense: negatives

Rozhodovačka • ľahké

Reálie anglicky hovoriacich…

Rozhodovačka • ľahké

Present tense: negatives

Stavba viet • ľahké

To do, to have, to be…

Stavba viet • ľahké

Past tense: negatives

Vpisovanie • stredné

Past tense: negatives

Rozhodovačka • stredné

To do, to have, to be…

Rozhodovačka • stredné

Present tense: negatives

Rozhodovačka • stredné

Present perfect tense

Rozhodovačka • ľahké

Nouns: countable, uncountable

Rozhodovačka • ľahké

Present perfect simple vs…

Rozhodovačka • stredné

Past simple vs. present…

Rozhodovačka • stredné

Past simple vs. past…

Rozhodovačka • stredné

Past simple vs. present…

Rozhodovačka • stredné

Present simple vs. present…

Rozhodovačka • ľahké

Present simple vs. present…

Rozhodovačka • ľahké

To have in present simple

Rozhodovačka • ľahké

Anglické antonymá: prídavné…

Otázky • stredné

Anglické antonymá: slovesá

Otázky • stredné

Anglické antonymá: podstatné…

Otázky • stredné

Anglické synonymá: prídavné…

Otázky • stredné

Anglické synonymá: slovesá

Otázky • stredné

Anglické synonymá: podstatné…

Otázky • stredné

Synonyma slov použitých ve…

Rozhodovačka • stredné

Multiple adjectives

Rozhodovačka • stredné

Position of adjectives…

Rozhodovačka • stredné

Family tree (rodokmeň)

Presúvanie • stredné

Adverbs comparative vs…

Rozhodovačka • ľahké

Adverbs comparative vs…

Rozhodovačka • ťažké

Some, any, no, every

Rozhodovačka • ľahké

Some, any, no, every

Rozhodovačka • ťažké

Family tree (rodokmeň)

Vpisovanie • stredné

Výslovnosť: písmeno C

Rozraďovačka • stredné

Výslovnosť: písmeno Y

Rozraďovačka • stredné

Výslovnosť: písmeno E

Rozraďovačka • stredné

Výslovnosť: písmeno O

Rozraďovačka • stredné

Výslovnosť: písmeno A

Rozraďovačka • stredné

Výslovnosť: písmeno G

Rozraďovačka • stredné

Štáty, národnosti, jazyky

Rozhodovačka • ľahké

Štáty, národnosti, jazyky

Vpisovanie • stredné

Linking words

Rozhodovačka • stredné

Kolokácie: slovesá

Rozhodovačka • ťažké

Kolokácie: prídavné…

Rozhodovačka • ťažké

Adjective or adverb?

Rozhodovačka • stredné

Adverbs with two forms

Rozhodovačka • stredné

Určovanie dátumu

Rozhodovačka • ľahké

Určovanie času

Rozhodovačka • ľahké

Suffixes

Rozhodovačka • stredné

Prefixes

Rozhodovačka • stredné

Word forms

Rozhodovačka • stredné

Denné rutiny

Prekladateľ • ťažké

Denné rutiny

Otázky • ťažké

Denné rutiny

Pexeso • ťažké

Sviatky, oslavy

Pexeso • ľahké

Sviatky, oslavy

Prekladateľ • ľahké

Sviatky, oslavy

Otázky • ľahké

Informatika

Řetězce: těžší

Programovanie v Pythone

Vektorová grafika

Presúvanie • ľahké

Procházky s rozhodováním II

Kód kocky

Funkcie kocky

Kód kocky

Dvojité opakovanie

Kód kocky

Opakuj dokým

Kód kocky

Opakovanie

Kód kocky

Rozcvička kociek

Kód kocky

Prechádzky s rozhodovaním

Kód kocky

Tabuľky: podmienky

Rozhodovačka • ťažké

Tabuľky: odkazy

Rozhodovačka • ťažké

Základné kódovanie textu

Rozhodovačka • ľahké

Tabuľky: rozsahy

Rozhodovačka • ťažké

Tabuľky: počtové operácie

Presúvanie • stredné

Podmienený príkaz (if): ťažší

Programovanie v Pythone

Funkcie II

Python korytnačka

Základné kódovanie textu

Presúvanie • stredné

Radenie dát v tabuľkách

Presúvanie • stredné

Tabuľky: základné porozumenie

Presúvanie • ľahké

Počítačové ikony

Presúvanie • stredné

Vektorová grafika

Presúvanie • stredné

Zaraďovanie dát

Presúvanie • ľahké

Evidencia príšeriek

Presúvanie • ľahké

Nemčina

Životní události, rodina

Prekladateľ • ľahké

Životní události, rodina

Prekladateľ • stredné

Životní události, rodina

Prekladateľ • ťažké

Životní události, rodina

Pexeso • ľahké

Životní události, rodina

Pexeso • stredné

Životní události, rodina

Pexeso • ťažké

Svátky

Prekladateľ • ľahké

Svátky

Pexeso • ľahké

Svátky

Pexeso • stredné

Svátky

Pexeso • ťažké

Skloňovanie príd. m. po čl…

Rozhodovačka • ťažké

Silné slovesá – prítomný čas

Diktáty • ťažké

Silné slovesá – prítomný čas

Diktáty • stredné

Slabá slovesa – přítomný čas

Rozhodovačka • stredné

Slovesá s odluč. a neodluč…

Rozhodovačka • ťažké

Slovesá s odluč. a neodluč…

Rozhodovačka • stredné

Zápor

Rozhodovačka • stredné

Slabá slovesa – přítomný čas

Diktáty • ťažké

Biológia

Jednotky s exponenty

Rozhodovačka • ťažké

Jednotky s exponenty

Rozhodovačka • stredné

Jednotky s exponenty

Rozhodovačka • ľahké

Jednotky s předponami

Rozhodovačka • ťažké

Jednotky s předponami

Rozhodovačka • stredné

Chalkogény (16. skupina)

Rozhodovačka • ťažké

Chalkogény (16. skupina)

Rozhodovačka • stredné

Voda, vzduch, kyslík, vodík

Rozhodovačka • ťažké

Mikrobiologie: mix

Rozhodovačka • ťažké

Prvoky, protisty

Rozhodovačka • ťažké

Lékárnička

Rozhodovačka • ľahké

Mikrobiologie: mix

Rozhodovačka • stredné

Geologické obdobia

Rozhodovačka • ťažké

Krv

Rozhodovačka • ťažké

Enzýmy

Rozhodovačka • ťažké

Vylučovacia sústava

Rozhodovačka • ťažké

Namibie

Diktáty • ľahké

Anorganické sloučeniny: mix

Prekladateľ • stredné

Anorganické sloučeniny: mix

Prekladateľ • ťažké

Anorganické sloučeniny: mix

Pexeso • stredné

Anorganické sloučeniny: mix

Pexeso • ťažké

Anorganické sloučeniny: mix

Otázky • stredné

Anorganické sloučeniny: mix

Otázky • ťažké

Elektrochémia

Rozhodovačka • ťažké

Bezstavovce: mix

Rozhodovačka • stredné

Skupiny prírodných látok: mix

Rozhodovačka • ťažké

Lipidy

Rozhodovačka • ťažké

Sacharidy

Rozhodovačka • ťažké

Proteíny

Rozhodovačka • ťažké

Archimédův zákon

Diktáty • stredné

Skupiny prírodných látok: mix

Rozhodovačka • stredné

Ekológia: mix

Rozhodovačka • ľahké

Ekológia: mix

Rozhodovačka • stredné

Úvod do ekológie: mix

Rozhodovačka • ľahké

Úvod do ekológie: mix

Rozhodovačka • stredné

Ekológia ako veda…

Rozhodovačka • stredné

Bunka všeobecne

Rozhodovačka • ľahké

Potravinové reťazce a vzťahy

Rozhodovačka • stredné

Kolobehy látok v prírode

Rozhodovačka • stredné

Lipidy

Rozhodovačka • ľahké

Nukleové kyseliny…

Rozhodovačka • ľahké

Uhľovodíky…

Rozhodovačka • ľahké

Krytosemenné rastliny –…

Rozhodovačka • stredné

Krytosemenné rastliny –…

Rozhodovačka • ťažké

Čeľade jednoklíčnolistových…

Rozhodovačka • stredné

Čeľade jednoklíčnolistových…

Rozhodovačka • ťažké

Ľudské telo: mix

Diktáty • stredné

Podnebné pásy a biómy

Rozhodovačka • stredné

Typy znakov, dedičné choroby

Rozhodovačka • ťažké

Bunkové dýchanie, kvasenie

Rozhodovačka • stredné

Fotosyntéza

Rozhodovačka • stredné

Fotosyntéza

Rozhodovačka • ťažké

Nukleové kyseliny…

Rozhodovačka • stredné

Prejavy a dedičnosť znakov…

Rozhodovačka • ťažké

Elektrochémia

Rozhodovačka • stredné

Huby: mix

Rozhodovačka • ľahké

Byliny v lese, kríkové…

Prekladateľ • ľahké

Byliny v lese, kríkové…

Pexeso • ľahké

Byliny v lese, kríkové…

Otázky • ľahké

Vyššie dvojklíčnolisté: mix

Rozhodovačka • stredné

Vyššie dvojklíčnolisté: mix

Rozhodovačka • ťažké

Ľuľkovité, astrovité

Rozhodovačka • stredné

Ľuľkovité, astrovité

Rozhodovačka • ťažké

Prejavy a dedičnosť znakov…

Rozhodovačka • stredné

Nukleové kyseliny…

Rozhodovačka • ťažké

Dedičnosť a rozmnožovanie

Rozhodovačka • stredné

Nukleové kyseliny…

Diktáty • stredné

Laboratórne vybavenie

Rozhodovačka • ťažké

Mrkvovité, hluchavkovité

Rozhodovačka • stredné

Mrkvovité, hluchavkovité

Rozhodovačka • ťažké

Hmyz: mix

Diktáty • stredné

Hmotnostný zlomok

Rozhodovačka • ťažké

Cicavce všeobecne, vajcorodé…

Rozhodovačka • ťažké

Látkové množstvo, molárna…

Vpisovanie • stredné

Chemické výpočty: mix

Vpisovanie • stredné

Látková koncentrácia

Vpisovanie • stredné

Správanie sa živočíchov

Rozhodovačka • stredné

Voda, vzduch, kyslík, vodík

Rozhodovačka • stredné

Dvojprvkové zlúčeniny vodíka

Prekladateľ • stredné

Dvojprvkové zlúčeniny vodíka

Pexeso • stredné

Dvojprvkové zlúčeniny vodíka

Otázky • stredné

Hmotnostný zlomok

Vpisovanie • stredné

Viacnôžky

Rozhodovačka • stredné

Rádioaktivita

Rozhodovačka • stredné

Lékárnička

Rozhodovačka • stredné

Deriváty uhľovodíkov: mix

Rozhodovačka • stredné

Deriváty uhľovodíkov: mix

Rozhodovačka • ťažké

Orientácia v periodickej…

Rozhodovačka • stredné

Deriváty karboxylových…

Rozhodovačka • ťažké

Výpočty z chemických rovníc

Vpisovanie • stredné

Chemické výpočty: mix

Rozhodovačka • stredné

Chemické reakcie: mix

Rozhodovačka • ľahké

Chemické reakcie: mix

Rozhodovačka • stredné

Prechodné kovy: mix

Rozhodovačka • stredné

Prechodné kovy 8.–12. skupiny

Rozhodovačka • stredné

Prechodné kovy 3.–7. skupiny

Rozhodovačka • stredné

Poľné plodiny a buriny

Rozhodovačka • ľahké

Lastúrniky, hlavonožce

Rozhodovačka • ťažké

Zemepis

Jednotky s exponenty

Rozhodovačka • ťažké

Jednotky s exponenty

Rozhodovačka • stredné

Jednotky s exponenty

Rozhodovačka • ľahké

Jednotky s předponami

Rozhodovačka • ťažké

Jednotky s předponami

Rozhodovačka • stredné

Chalkogény (16. skupina)

Rozhodovačka • ťažké

Chalkogény (16. skupina)

Rozhodovačka • stredné

Voda, vzduch, kyslík, vodík

Rozhodovačka • ťažké

Mikrobiologie: mix

Rozhodovačka • ťažké

Prvoky, protisty

Rozhodovačka • ťažké

Lékárnička

Rozhodovačka • ľahké

Mikrobiologie: mix

Rozhodovačka • stredné

Geologické obdobia

Rozhodovačka • ťažké

Krv

Rozhodovačka • ťažké

Enzýmy

Rozhodovačka • ťažké

Vylučovacia sústava

Rozhodovačka • ťažké

Namibie

Diktáty • ľahké

Anorganické sloučeniny: mix

Prekladateľ • stredné

Anorganické sloučeniny: mix

Prekladateľ • ťažké

Anorganické sloučeniny: mix

Pexeso • stredné

Anorganické sloučeniny: mix

Pexeso • ťažké

Anorganické sloučeniny: mix

Otázky • stredné

Anorganické sloučeniny: mix

Otázky • ťažké

Elektrochémia

Rozhodovačka • ťažké

Bezstavovce: mix

Rozhodovačka • stredné

Skupiny prírodných látok: mix

Rozhodovačka • ťažké

Lipidy

Rozhodovačka • ťažké

Sacharidy

Rozhodovačka • ťažké

Proteíny

Rozhodovačka • ťažké

Archimédův zákon

Diktáty • stredné

Skupiny prírodných látok: mix

Rozhodovačka • stredné

Ekológia: mix

Rozhodovačka • ľahké

Ekológia: mix

Rozhodovačka • stredné

Úvod do ekológie: mix

Rozhodovačka • ľahké

Úvod do ekológie: mix

Rozhodovačka • stredné

Ekológia ako veda…

Rozhodovačka • stredné

Bunka všeobecne

Rozhodovačka • ľahké

Potravinové reťazce a vzťahy

Rozhodovačka • stredné

Kolobehy látok v prírode

Rozhodovačka • stredné

Lipidy

Rozhodovačka • ľahké

Nukleové kyseliny…

Rozhodovačka • ľahké

Uhľovodíky…

Rozhodovačka • ľahké

Krytosemenné rastliny –…

Rozhodovačka • stredné

Krytosemenné rastliny –…

Rozhodovačka • ťažké

Čeľade jednoklíčnolistových…

Rozhodovačka • stredné

Čeľade jednoklíčnolistových…

Rozhodovačka • ťažké

Ľudské telo: mix

Diktáty • stredné

Podnebné pásy a biómy

Rozhodovačka • stredné

Typy znakov, dedičné choroby

Rozhodovačka • ťažké

Bunkové dýchanie, kvasenie

Rozhodovačka • stredné

Fotosyntéza

Rozhodovačka • stredné

Fotosyntéza

Rozhodovačka • ťažké

Nukleové kyseliny…

Rozhodovačka • stredné

Prejavy a dedičnosť znakov…

Rozhodovačka • ťažké

Elektrochémia

Rozhodovačka • stredné

Huby: mix

Rozhodovačka • ľahké

Byliny v lese, kríkové…

Prekladateľ • ľahké

Byliny v lese, kríkové…

Pexeso • ľahké

Byliny v lese, kríkové…

Otázky • ľahké

Vyššie dvojklíčnolisté: mix

Rozhodovačka • stredné

Vyššie dvojklíčnolisté: mix

Rozhodovačka • ťažké

Ľuľkovité, astrovité

Rozhodovačka • stredné

Ľuľkovité, astrovité

Rozhodovačka • ťažké

Prejavy a dedičnosť znakov…

Rozhodovačka • stredné

Nukleové kyseliny…

Rozhodovačka • ťažké

Dedičnosť a rozmnožovanie

Rozhodovačka • stredné

Nukleové kyseliny…

Diktáty • stredné

Laboratórne vybavenie

Rozhodovačka • ťažké

Mrkvovité, hluchavkovité

Rozhodovačka • stredné

Mrkvovité, hluchavkovité

Rozhodovačka • ťažké

Hmyz: mix

Diktáty • stredné

Hmotnostný zlomok

Rozhodovačka • ťažké

Cicavce všeobecne, vajcorodé…

Rozhodovačka • ťažké

Látkové množstvo, molárna…

Vpisovanie • stredné

Chemické výpočty: mix

Vpisovanie • stredné

Látková koncentrácia

Vpisovanie • stredné

Správanie sa živočíchov

Rozhodovačka • stredné

Voda, vzduch, kyslík, vodík

Rozhodovačka • stredné

Dvojprvkové zlúčeniny vodíka

Prekladateľ • stredné

Dvojprvkové zlúčeniny vodíka

Pexeso • stredné

Dvojprvkové zlúčeniny vodíka

Otázky • stredné

Hmotnostný zlomok

Vpisovanie • stredné

Viacnôžky

Rozhodovačka • stredné

Rádioaktivita

Rozhodovačka • stredné

Lékárnička

Rozhodovačka • stredné

Deriváty uhľovodíkov: mix

Rozhodovačka • stredné

Deriváty uhľovodíkov: mix

Rozhodovačka • ťažké

Orientácia v periodickej…

Rozhodovačka • stredné

Deriváty karboxylových…

Rozhodovačka • ťažké

Výpočty z chemických rovníc

Vpisovanie • stredné

Chemické výpočty: mix

Rozhodovačka • stredné

Chemické reakcie: mix

Rozhodovačka • ľahké

Chemické reakcie: mix

Rozhodovačka • stredné

Prechodné kovy: mix

Rozhodovačka • stredné

Prechodné kovy 8.–12. skupiny

Rozhodovačka • stredné

Prechodné kovy 3.–7. skupiny

Rozhodovačka • stredné

Poľné plodiny a buriny

Rozhodovačka • ľahké

Lastúrniky, hlavonožce

Rozhodovačka • ťažké

Chémia

Jednotky s exponenty

Rozhodovačka • ťažké

Jednotky s exponenty

Rozhodovačka • stredné

Jednotky s exponenty

Rozhodovačka • ľahké

Jednotky s předponami

Rozhodovačka • ťažké

Jednotky s předponami

Rozhodovačka • stredné

Chalkogény (16. skupina)

Rozhodovačka • ťažké

Chalkogény (16. skupina)

Rozhodovačka • stredné

Voda, vzduch, kyslík, vodík

Rozhodovačka • ťažké

Mikrobiologie: mix

Rozhodovačka • ťažké

Prvoky, protisty

Rozhodovačka • ťažké

Lékárnička

Rozhodovačka • ľahké

Mikrobiologie: mix

Rozhodovačka • stredné

Geologické obdobia

Rozhodovačka • ťažké

Krv

Rozhodovačka • ťažké

Enzýmy

Rozhodovačka • ťažké

Vylučovacia sústava

Rozhodovačka • ťažké

Namibie

Diktáty • ľahké

Anorganické sloučeniny: mix

Prekladateľ • stredné

Anorganické sloučeniny: mix

Prekladateľ • ťažké

Anorganické sloučeniny: mix

Pexeso • stredné

Anorganické sloučeniny: mix

Pexeso • ťažké

Anorganické sloučeniny: mix

Otázky • stredné

Anorganické sloučeniny: mix

Otázky • ťažké

Elektrochémia

Rozhodovačka • ťažké

Bezstavovce: mix

Rozhodovačka • stredné

Skupiny prírodných látok: mix

Rozhodovačka • ťažké

Lipidy

Rozhodovačka • ťažké

Sacharidy

Rozhodovačka • ťažké

Proteíny

Rozhodovačka • ťažké

Archimédův zákon

Diktáty • stredné

Skupiny prírodných látok: mix

Rozhodovačka • stredné

Ekológia: mix

Rozhodovačka • ľahké

Ekológia: mix

Rozhodovačka • stredné

Úvod do ekológie: mix

Rozhodovačka • ľahké

Úvod do ekológie: mix

Rozhodovačka • stredné

Ekológia ako veda…

Rozhodovačka • stredné

Bunka všeobecne

Rozhodovačka • ľahké

Potravinové reťazce a vzťahy

Rozhodovačka • stredné

Kolobehy látok v prírode

Rozhodovačka • stredné

Lipidy

Rozhodovačka • ľahké

Nukleové kyseliny…

Rozhodovačka • ľahké

Uhľovodíky…

Rozhodovačka • ľahké

Krytosemenné rastliny –…

Rozhodovačka • stredné

Krytosemenné rastliny –…

Rozhodovačka • ťažké

Čeľade jednoklíčnolistových…

Rozhodovačka • stredné

Čeľade jednoklíčnolistových…

Rozhodovačka • ťažké

Ľudské telo: mix

Diktáty • stredné

Podnebné pásy a biómy

Rozhodovačka • stredné

Typy znakov, dedičné choroby

Rozhodovačka • ťažké

Bunkové dýchanie, kvasenie

Rozhodovačka • stredné

Fotosyntéza

Rozhodovačka • stredné

Fotosyntéza

Rozhodovačka • ťažké

Nukleové kyseliny…

Rozhodovačka • stredné

Prejavy a dedičnosť znakov…

Rozhodovačka • ťažké

Elektrochémia

Rozhodovačka • stredné

Huby: mix

Rozhodovačka • ľahké

Byliny v lese, kríkové…

Prekladateľ • ľahké

Byliny v lese, kríkové…

Pexeso • ľahké

Byliny v lese, kríkové…

Otázky • ľahké

Vyššie dvojklíčnolisté: mix

Rozhodovačka • stredné

Vyššie dvojklíčnolisté: mix

Rozhodovačka • ťažké

Ľuľkovité, astrovité

Rozhodovačka • stredné

Ľuľkovité, astrovité

Rozhodovačka • ťažké

Prejavy a dedičnosť znakov…

Rozhodovačka • stredné

Nukleové kyseliny…

Rozhodovačka • ťažké

Dedičnosť a rozmnožovanie

Rozhodovačka • stredné

Nukleové kyseliny…

Diktáty • stredné

Laboratórne vybavenie

Rozhodovačka • ťažké

Mrkvovité, hluchavkovité

Rozhodovačka • stredné

Mrkvovité, hluchavkovité

Rozhodovačka • ťažké

Hmyz: mix

Diktáty • stredné

Hmotnostný zlomok

Rozhodovačka • ťažké

Cicavce všeobecne, vajcorodé…

Rozhodovačka • ťažké

Látkové množstvo, molárna…

Vpisovanie • stredné

Chemické výpočty: mix

Vpisovanie • stredné

Látková koncentrácia

Vpisovanie • stredné

Správanie sa živočíchov

Rozhodovačka • stredné

Voda, vzduch, kyslík, vodík

Rozhodovačka • stredné

Dvojprvkové zlúčeniny vodíka

Prekladateľ • stredné

Dvojprvkové zlúčeniny vodíka

Pexeso • stredné

Dvojprvkové zlúčeniny vodíka

Otázky • stredné

Hmotnostný zlomok

Vpisovanie • stredné

Viacnôžky

Rozhodovačka • stredné

Rádioaktivita

Rozhodovačka • stredné

Lékárnička

Rozhodovačka • stredné

Deriváty uhľovodíkov: mix

Rozhodovačka • stredné

Deriváty uhľovodíkov: mix

Rozhodovačka • ťažké

Orientácia v periodickej…

Rozhodovačka • stredné

Deriváty karboxylových…

Rozhodovačka • ťažké

Výpočty z chemických rovníc

Vpisovanie • stredné

Chemické výpočty: mix

Rozhodovačka • stredné

Chemické reakcie: mix

Rozhodovačka • ľahké

Chemické reakcie: mix

Rozhodovačka • stredné

Prechodné kovy: mix

Rozhodovačka • stredné

Prechodné kovy 8.–12. skupiny

Rozhodovačka • stredné

Prechodné kovy 3.–7. skupiny

Rozhodovačka • stredné

Poľné plodiny a buriny

Rozhodovačka • ľahké

Lastúrniky, hlavonožce

Rozhodovačka • ťažké

NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia