Autori projektu

Na projekte webov Vieme sa podieľa rozsiahly tím, ktorého hlavní členovia sú uvedení nižšie. Príprava projektu prebieha v spolupráci s výskumnou skupinou Adaptive Learning na Fakulte informatiky Masarykovej univerzity.

Petr Jarušek

V rámci svojho doktorského štúdia vyvinul projekt Tutor logických úloh. Je hlavným ťahúňom projektu a autorom implementácie.V rámci projektu sa venuje prakticky všetkým oblastiam – od návrhu jednotlivých cvičení, cez prípravu podkladov, po samotnú implementáciu celkovej funkcionality.

Baví ho vytvárať nové výukové formy, prototypovanie a premýšľanie nad tým, ako môže technológie spraviť vzdelávanie pestrejším a zábavnejším.

Radek Pelánek

Docent na Fakulte informatiky Masarykovej univerzity, na ktorej vedie výskumnú skupinu Adaptive Learning zaoberajúcu sa vývojom inteligentných výukových systémov. Je tiež autorom niekoľkých kníh, okrem iného z oblasti zážitkovej pedagogiky.V rámci tohto projektu predovšetkým vymýšľa formy a obsah cvičení, návrh metód hodnotenia, analyzuje dáta z prevádzky a vykonáva revízie príkladov. Vytvára taktiež niektoré zadania, predovšetkým z matematiky a programovania.


Autori obsahu

Alena Schindlerová

Autorka mnohých zadaní pre češtinu, predovšetkým pre diktáty, doplňovačku, vtipy a rozbory. Píše tiež vysvetlenia.

Matěj Klusáček

Autor mnohých vtipných slovných úloh, diktátov, zadaní pre čítanie s porozumením a ďalších úloh. Svoj hlas a nápady prepožičiava aj našim videám.

Pavla Fryštáková

Autorka mnohých zadaní pre angličtinu, predovšetkým z gramatiky a skladby viet.

Simona Tarageľová

Autorka podkladov pre nemčinu.

Erik Gliwitzky

Autor podkladov pre nemčinu.

Kristína Melišová

Autorka podkladov pre angličtinu.

Kristína Klasová

Autorka podkladov pre slovenčinu.

Jiří Plesník

Autor podkladov pre chémiu.

Eliška Kutná

Autorka podkladov pre dejepis.

Michaela Kratochvílová

Autorka podkladov pre biológiu.

Kristina Medalová

Pomáha s prípravou obsahu pre češtinu a angličtinu. Je autorkou zadaní diktátov, vtipov a vetných členov.

Lenka Jedličková

Autorka príkladov a vysvetlení z češtiny, predovšetkým na rozbory.


Vzhľad a používateľské rozhranie

Pavel Hamřík

Design, UX poradenstvo.

Adéla Miklíková

Autorka ilustrácií webu.

Markéta Müllerová

Autorka ilustrácií hry Šípkovaná.

Podpora na školách


Mirek Mráz

Aktívny učiteľ, podpora na školách.

Veronika Ranušová

Podpora na školách.


Ďalšia výpomoc

Členovia výskumnej skupiny Adaptive Learning

(Jan Papoušek, Jiří Řihák, Jan Karásek, Tomáš Effenberger a další): Testovanie, pripomienky, skúsenosti, konzultácie analýz dát, tvorba zadaní logických úloh.

Jan Papoušek, Vít Stanislav

Autori projektu slepemapy.cz, z ktorého vychádza realizácia cvičenia „Slepé mapy“ na Umíme fakta.

Hana Žižková

Konzultácie k obsahu a spracovaniu Umíme česky.

Predtým aktívni

Petr Kuběnský

Autor rozsiahlych základných databáz príkladov pre češtinu, ako aj niektorých špecializovaných cvičení (diktáty, čiarky).

Monika Stančíková

Autorka zadaní z matematiky (kombinatorika, geometria).

Hana Komínková

Autorka zadaní pre češtinu (doplňovačka, čiarky).

Jesika Mlčochová, Lucie Blažková

Autorky niektorých vysvetlení pravopisných javov.

Radka (Rissie) Janská

Autorka podkladov pre nemčinu.

Jan Drábek

Autor projektu poznavackaprirody.cz, z ktorého vychádzajú „poznávačky“ zvierat a rastlín na Umíme fakta.

Martina Duničková, David Končák

Analýzy dát z Umíme česky.