Cvičenia a ich hodnotenie

Systémy Vieme obsahujú niekoľko typov cvičení, pri každom z nich sa postup hodnotí iným spôsobom.

Štíty: riešenie série zadaní

Základný spôsob precvičovania vo Vieme sú cvičenia „na štíty“, napr. Pexeso, Rozhodovačka, Vpisovanie, Rozraďovačka. V týchto cvičeniach riešiteľ rieši sériu zadaní, v priebehu riešenia hore na stránke narastá „indikátor postupu“.

Postupne tak získava riešiteľ štít stupňa 1 až 4. Ak úlohu znovu vypracuje s časovým odstupom, môže získať hviezdny štít. Štíty sa zobrazujú v prehľadoch a štatistikách a väčšinou slúžia aj na hodnotenie domácich úloh. Viac o štítoch na samostatnej stránke.

Kryštály: riešenie samostatných úloh

Tam, kde sú jednotlivé zadania rozsiahlejšie, pristupujú riešitelia k úlohám jednotlivo. Ide typicky o programátorské úlohy, logické úlohy na Vieme matiku, pri jazykoch ide napríklad o čítanie a posluch s porozumením. Tieto úlohy sú hodnotené „kryštálmi“, pričom rozlišujeme dva druhy:

  • „Žlté kryštály“ – Úlohy, ktoré sa dajú splniť rôzne kvalitne (napr. čítanie s porozumením či hovorený diktát). Počet kryštálov zodpovedá hodnoteniu kvality odpovede:

    • 3 žlté kryštály = perfektné riešenie,
    • 2 žlté kryštály = s chybou, ale celkom dobré,
    • 1 žltý kryštál = zodpovedaná celá úloha, ale s mnohými chybami.

    Úlohy tohoto typu nie je možné opakovať dvakrát v rovnaký deň, aby sa zabránilo podvádzaniu pri získavaní kryštálov.

  • Modré kryštály – Úlohy, ktoré nie je možné splniť nesprávne, môžu byť iba „zatiaľ nevyriešené“ (typicky logické či programátorské úlohy). Splnené úlohy sú označené modrým kryštálom, ktorého veľkosť je úmerná náročnosti úloh. Úlohy je možné riešiť opakovane, ale na štatistikách postupu sa to nijak neprejaví.

Hry na levely

Okrem cvičení nájdete v systémoch aj hry pre jedného hráča: Strieľačku, Tetris, Robotov. Tieto hry obsahujú zložku časového stresu, a vyžadujú tak rýchle reakcie. Okrem sprestrenia základného precvičovania tak ponúkajú aj tréning plynulosti a slúžia na zautomatizovanie základných znalostí, čo je užitočné. Precvičovanie na čas však nevyhovuje každému a nie je dobré doň žiakov nútiť.

Podobne ako v bežných počítačových hrách prechádza hráč sériou levelov, ktorých obťažnosť sa postupne zvyšuje (ťažšie zadanie, kratší časový limit na splnenie). Hráč je hodnotený maximálnym levelom, do ktorého sa dostal.

Hry pre viacerých hráčov

Systémy ponúkajú aj hry pre viacerých hráčov: Preteky, Územíčka, Tímovku, Tipovačku, RoboArénu a Odkrývačku. Hodia sa typicky na hodinu, umožňujú viacerým hráčom riešiť súčasne rovnakú tému a súťažiť spolu.

V priebehu hry a po jej ukončení vidia hráči výsledkovú listinu. Výsledky týchto hier sa nijak dlhodobo nezaznamenávajú, krátkodobá súťaž je tu typicky dostatočnou motiváciou.

NAPÍŠTE NÁM

Ďakujeme za vašu správu, bola úspešne odoslaná.

Napíšte nám

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia