Nástenka

Nástenka je skvelým nástrojom na rýchle a efektívne zdieľanie úlohy priamo na hodine alebo pri príprave na ďalšiu hodinu. Vyberte vhodnú tému a typ cvičenia a zdieľajte ich vybranej triede na nástenku. Vybrané cvičenie vydrží na nástenke 7 dní, následne automaticky zmizne. Pri nástenke učiteľ nemá dlhodobý prehľad o tom, kto zo žiakov úlohy splnil. Ak potrebujete túto funkcionalitu, využite domáce úlohy.

Pre zdieľanie cvičení na triednu nástenku:

  1. Otvorte si príslušné cvičenie (ako keby ste ho chceli riešiť ako riešiteľ).
  2. Kliknite na ikonku „Nazdieľať žiakom“ (vpravo horev hlavičke cvičenia).
  3. Vyberte zo zoznamu triedu, ktorej chcete úlohu nazdieľať.

Po úspešnom zdieľaní budete v novom okne presmerovaní do vybranej triedy, kde uvidíte cvičenie na Triednej nástenke.

Pokyny pre žiakov, ako nájsť a spustiť zdieľané cvičenia na triednej nástenke:

  1. Kliknite v danom systéme na záložku „Trieda“.
  2. Kliknite na možnosť „Moja trieda“.
  3. Kliknite na tlačidlo s vybranou obťažnosťou.