Domáce úlohyDomáca úloha v systémoch Vieme zahŕňa:

 1. zoznam cvičení,
 2. termín odovzdania,
 3. komentár.

Typické využitie zodpovedá názvu, teda úloha na samostatné spracovanie doma. Tento nástroj sa však dá využiť aj inými spôsobmi, napríklad:

 1. rozcvička na začiatku hodiny,
 2. samostatná práca na hodine,
 3. test v podobe kombinácie viacerých cvičení.

Oproti nástenke umožňuje učiteľovi zadať termín vypracovania a následnú kontrolu splnenia. Pre úspešné splnenie domácej úlohy musí žiak dosiahnuť štít minimálne 3. úrovne („zelený“). V prípade cvičení, ktoré obsahujú samostatné väčšie úlohy (napr. čítanie s porozumením, programovanie), učiteľ určuje, koľko úloh majú žiaci vyriešiť.

Pri zadaní domácej úlohy postupujte takto:

 1. V menu konkrétneho systému (napr. Vieme matiku) vyberte: Učiteľ → Domáce úlohy.
 2. Vyberte triedu a cvičenie.
 3. Vyplňte hlavičku úlohy a vyberte látku.
 4. Potvrďte tlačidlom „Vytvoriť domácu úlohu“.
 5. Po vyplnení môžete zvoliť, či bude domáca úloha hodnotená zvlášť alebo sa žiakom budú započítavať už získané štíty a či chcete o novej úlohe žiakom odoslať e-mail.

Typy domácich úloh a hodnotení

Pre detailnejší rozpis venujte pozornosť samostatnej stránke cvičenia a ich hodnotenie.

 • Precvičovanie so štítmi (napr. Doplňovačka, Počítanie, Pexeso, Rozraďovačka) – pri týchto úlohách sa za „splnené“ považuje dosiahnutie zeleného štítu (3).
 • Precvičovanie s modrými kryštálmi (úlohy „na zvládnutie vyriešenia“, napr. Programovanie v Pythone, Sokoban) – tu môžete zadať, koľko úloh z daného súboru majú žiaci vyriešiť. Nemôžete zadávať konkrétne úlohy (súbory sú však pripravené tak, aby obsahovali úlohy podobného typu a náročnosti).
 • Precvičovanie so žltými kryštálmi (úlohy „na kvalitu riešenia“, napr. Čítanie s porozumením, Hovorené diktáty) – tu opäť zadávate, koľko úloh z daného súboru majú žiaci vyriešiť. Za vyriešenie sa považuje splnenie zadania na 3 kryštály (bez chýb). Tu je dôležité mať na pamäti, že získanie 3 kryštálov často nie je jednoduché a že žiaci sa o to nemôžu behom jedného dňa pokúšať opakovane (z dôvodu zabránenia podvádzania – riešenie úlohy opakovaným prechádzaním bez premýšľania).
 • Hry na levely a hry pre viacerých hráčov nie je možné zadať ako domácu úlohu.

Domácu úlohu a výsledky nájdete takto:

 1. V menu vyberte: Učiteľ → Domáce úlohy.
 2. Vyberte triedu, ktorej ste zadali domácu úlohu.
 3. Kliknite na tlačidlo „Podrobnosti“.

Žiaci nájdu domáce úlohy takto:

 1. Kliknite na záložku „Trieda“.
 2. Vyberte možnosť „Domáce úlohy“.
 3. Kliknite na tlačidlo s vybranou náročnosťou.

Žiaci nájdu domáce úlohy taktiež na triednej nástenke týmto postupom:

 1. Kliknite na záložku „Trieda“.
 2. Vyberte možnosť „Moja trieda“.
 3. Kliknite na tlačidlo domácej úlohy s vybranou náročnosťou.

NAPÍŠTE NÁM

Ďakujeme za vašu správu, bola úspešne odoslaná.

Napíšte nám

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia