Správa triedy

Úprava údajov triedy

Pre zmenu hesla triedy, názvu triedy, ročníka a nastavenia štatistík:

 1. Otvorte záložku „Škola“ a vyberte možnosť „Moje triedy“.
 2. V časti „Moje triedy“ kliknite na tlačidlo „Upraviť“.
 3. Preveďte požadovanú zmenu v časti „Úprava údajov“.
 4. Potvrďte kliknutím na tlačidlo „Upraviť triedu“ .

Odobratie žiakov, zmazanie triedy pre uvoľnenie kapacity školskej licencie.

V priebehu školského roka dochádza k zmenám v triedach (fluktuácia žiakov, odchod deviatakov na stredné školy), pričom nastáva potreba odobrať odchádzajúcich žiakov (príp. celé triedy) pre uvoľnenie kapacity školskej licencie pre prichádzajúcich žiakov.

Odobratie žiaka môžete tiež využiť na uvoľnenie kapacity v prípade nepoužívaných účtov žiakov triedy (napr. žiak zabudne svoje heslo, musí si vytvoriť nový účet, pričom zaberá 2 miesta licencie).

Pri odobratí žiaka alebo zmazaní triedy nedochádza k mazaniu účtov žiakov. Len sa preruší vzťah žiakov k škole a žiaci tak typicky prídu o prístup k licencii (ak napríklad nie sú členmi viacerých tried).

Postup pre odobratie žiakov z triedy:

 1. Prejdite na úpravu danej triedy: Škola → Moje triedy → výber triedy → Upraviť.
 2. Vo výpise nájdete časť „Správa žiakov triedy“.
 3. Odoberte zo zoznamu žiaka tlačidlom „Odobrať“, potvrďte odobratie.

Pokyny pre zmazanie triedy:

 1. Prejdite na úpravu danej triedy: Škola → Moje triedy → výber triedy→ Upraviť.
 2. Prejdite do časti „Výnimočné akcie“.
 3. Zmažte triedu kliknutím na tlačidlo „Zmazať triedu“, potvrďte zmazanie.

Zdieľanie triedy s kolegami

Pre zdieľanie triedy kolegom (napr. pri suplovaní, pre prehľad o znalostiach žiakov v iných predmetoch alebo pri skupinovej výuke):

 1. Prejdite na úpravu danej triedy: Škola → Moje triedy → výber triedy → Upraviť.
 2. Prejdite do časti „Sprístupniť triedu kolegom“.
 3. Sprístupnite vybraným kolegom zo zoznamu danú triedu.
 4. Potvrďte kliknutím na tlačidlo „Nastaviť prístup kolegom“.
 5. Zdieľanú triedu kolega nájde v prehľade tried.
NAPÍŠTE NÁM

Ďakujeme za vašu správu, bola úspešne odoslaná.

Napíšte nám

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia