Správa triedy

Úprava údajov triedy

Pre zmenu hesla triedy, názvu triedy, ročníka a nastavenia štatistík:

 1. Otvorte záložku „Učiteľ“ a vyberte možnosť „Správa tried“.
 2. V časti „Moje triedy“ kliknite na tlačidlo „Upraviť“.
 3. Preveďte požadovanú zmenu v časti „Úprava údajov“.
 4. Potvrďte kliknutím na tlačidlo „Upraviť triedu“ .

Odobratie žiakov, zmazanie triedy pre uvoľnenie kapacity školskej licencie.

V priebehu školského roka dochádza k zmenám v triedach (fluktuácia žiakov, odchod deviatakov na stredné školy), pričom nastáva potreba odobrať odchádzajúcich žiakov (príp. celé triedy) pre uvoľnenie kapacity školskej licencie pre prichádzajúcich žiakov.

Odobratie žiaka môžete tiež využiť na uvoľnenie kapacity v prípade nepoužívaných účtov žiakov triedy (napr. žiak zabudne svoje heslo, musí si vytvoriť nový účet, pričom zaberá 2 miesta licencie).

Pri odobratí žiaka alebo zmazaní triedy nedochádza k mazaniu účtov žiakov. Len sa preruší vzťah žiakov k škole a študenti tak typicky prídu o prístup k licencii (ak napríklad nie sú členmi viacerých tried).

Postup pre odobratie žiakov z triedy:

 1. Prejdite na úpravu danej triedy: Učiteľ → Správa tried → výber triedy → Upraviť.
 2. Vo výpise nájdete časť „Správa študentov triedy“.
 3. Odoberte zo zoznamu žiaka tlačidlom „Odobrať“, potvrďte odobratie.

Pokyny pre zmazanie triedy:

 1. Prejdite na úpravu danej triedy: Učiteľ → Správa tried → výber triedy→ Upraviť.
 2. Prejdite do časti „Výnimočné akcie“.
 3. Zmažte triedu kliknutím na tlačidlo „Zmazať triedu“, potvrďte zmazanie.

Zdieľanie triedy s kolegami

Pre zdieľanie triedy kolegom (napr. pri suplovaní, pre prehľad o znalostiach žiakov v iných predmetoch alebo pri skupinovej výuke):

 1. Prejdite na úpravu danej triedy: Učiteľ → Správa tried → výber triedy → Upraviť.
 2. Prejdite do časti „Sprístupniť triedu kolegom“.
 3. Sprístupnite vybraným kolegom zo zoznamu danú triedu.
 4. Potvrďte kliknutím na tlačidlo „Nastaviť prístup kolegom“.
 5. Zdieľanú triedu kolegu nájdete v prehľade tried.
NAPÍŠTE NÁM

Čoho sa správa týka?

Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia Rôzne

Text správy

E-mailová adresa (aby sme Vám mohli zaslať odpoveď)


Vzhľadom na uzatvorenie škôl majú systémy Vieme zvýšenú prevádzku a množstvo otázok. Prosím, zasielajte iba nevyhnutné otázky a pripomienky. Pred zaslaním otázky si, prosím, prezrite časté otázky. Ďakujeme za pochopenie.
Prosím, nezasielajte otázky na prezradenie riešenia úloh alebo na vysvetlenie postupu. Ďakujeme.

Odoslať