Štíty: čo znamenajú a ako fungujú

Základné precvičovanie v systémoch Vieme je „na štíty“. Tu sa môžete dozvedieť, čo presne štíty znamenajú a ako fungujú.

Význam štítov

Riešiteľ tému riešil, ale zatiaľ nepreukázal dostatočnú znalosť.
Riešiteľ preukázal znalosť témy, štít úrovne 3 sa vo Vieme považuje za „splnené“ (napr. pre hodnotenie Domácich úloh).
„Bonusová“ úroveň, riešiteľ preukázal dôkladnú znalosť témy.

Riešiteľ preukázal opakované zvládnutie témy, štíty s hviezdičkami slúžia na motiváciu pre dôkladné upevnenie znalostí.

Indikátor postupu – základné princípy

V priebehu riešenia sa ukazuje indikátor postupu – miera zvládnutia. Tá ukazuje, ako dobre tému zvládate. Správanie tohto indikátora sa riadi nasledujúcimi princípmi:

  • Zohľadňuje správnosť odpovedí.
  • Zohľadňuje kvalitu odpovede (napr. preklep nehodnotí tak prísne).
  • Zohľadňuje študentovu snahu (počet odpovedí).
  • Podporuje poučenie sa z chýb, lebo dáva väčšiu váhu nedávnym pokusom, takže aj ak to študentovi na začiatku nejde, má možnosť dostať sa na maximálny štít.
  • Penalizuje náhodné tipovanie bez premýšľania, aby nebolo možné dostať sa na úroveň splnené iba vytrvalým klikaním.

Indikátor postupu – detaily

Rýchlosť posunu závisí od náročnosti zadania a na tom, či je možné riešenie uhádnuť. Príklady:

  • Ak riešite matematickú slovnú úlohu s dlhým zadaním, miera znalostí povyrastie po správnej odpovedi výrazne.
  • Ak riešite doplňovačku na vybrané slová, kde je zadanie krátke a vyberáte len z dvoch možností, miera znalostí rastie len pomaly.

Pri nesprávnej odpovedi miera postupu klesne. Prečo? Cieľom je, aby vysokú mieru zvládnutia dosiahli len tí, ktorí téme skutočne rozumejú. Nemôže byť teda možné dosiahnuť vysokú mieru zvládnutia len vytrvalým náhodným skúšaním. Pre dosiahnutie vysokej miery zvládnutia musíte podávať vyrovnaný výkon.

Presné nastavenie algoritmu, ktorý určuje získavanie štítov, je kombinácia vedy a mágie. Ak vás zaujíma veda, ktorá sa skrýva za týmito algoritmami, môžete sa pozrieť na naše publikácie. Ak vás zaujíma mágia, prihláste sa k Radkovi na doktorát.

Hviezdne štíty

Na to, aby si študent látku zapamätal, je potrebné ju opakovane precvičovať. Na to slúžia hviezdne štíty, ktoré študent získa opakovaným dosiahnutím vysokého štítu v dane téme:

Máte štít:Zopakujete tému po viac ako:Získate:
14 dňoch
30 dňoch
60 dňoch
120 dňoch

Súčet štítov

Na stránke Moja aktivita uvidí študent číslo, ktoré vyjadruje súčet všetkých štítov. Hodnoty jednotlivých štítov pre tento súčet uvádzame nižšie.

257
Získaný štítHodnotaZískaný štítHodnotaZískaný štítHodnota
145
256
367
478
NAPÍŠTE NÁM

Čoho sa správa týka?

Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia Rôzne

Text správy

E-mailová adresa (aby sme Vám mohli zaslať odpoveď)


Vzhľadom na uzatvorenie škôl majú systémy Vieme zvýšenú prevádzku a množstvo otázok. Prosím, zasielajte iba nevyhnutné otázky a pripomienky. Pred zaslaním otázky si, prosím, prezrite časté otázky. Ďakujeme za pochopenie.
Prosím, nezasielajte otázky na prezradenie riešenia úloh alebo na vysvetlenie postupu. Ďakujeme.

Odoslať