Štíty: čo znamenajú a ako fungujú

Základné precvičovanie v systémoch Vieme je „na štíty“. Tu sa môžete dozvedieť, čo presne štíty znamenajú a ako fungujú.

Význam štítov

Riešiteľ tému riešil, ale zatiaľ nepreukázal dostatočnú znalosť.
Riešiteľ preukázal znalosť témy, štít úrovne 3 sa vo Vieme považuje za „splnené“ (napr. pre hodnotenie Domácich úloh).
„Bonusová“ úroveň, riešiteľ preukázal dôkladnú znalosť témy.

Riešiteľ preukázal opakované zvládnutie témy, štíty s kryštálmi slúžia na motiváciu pre dôkladné upevnenie znalostí.

Indikátor postupu – základné princípy

V priebehu riešenia sa ukazuje indikátor postupu – miera zvládnutia. Tá ukazuje, ako dobre tému zvládate. Správanie tohto indikátora sa riadi nasledujúcimi princípmi:

  • Zohľadňuje správnosť odpovedí.
  • Zohľadňuje kvalitu odpovede (napr. preklep nehodnotí tak prísne).
  • Zohľadňuje žiakovusnahu (počet odpovedí).
  • Podporuje poučenie sa z chýb, lebo dáva väčšiu váhu nedávnym pokusom, takže aj ak to žiakovi na začiatku nejde, má možnosť dostať sa na maximálny štít.
  • Penalizuje náhodné tipovanie bez premýšľania, aby nebolo možné dostať sa na úroveň splnené iba vytrvalým klikaním.

Indikátor postupu – detaily

Rýchlosť posunu závisí od náročnosti zadania a na tom, či je možné riešenie uhádnuť. Príklady:

  • Ak riešite matematickú slovnú úlohu s dlhým zadaním, miera znalostí povyrastie po správnej odpovedi výrazne.
  • Ak riešite doplňovačku na vybrané slová, kde je zadanie krátke a vyberáte len z dvoch možností, miera znalostí rastie len pomaly.

Pri nesprávnej odpovedi miera postupu klesne. Prečo? Cieľom je, aby vysokú mieru zvládnutia dosiahli len tí, ktorí téme skutočne rozumejú. Nemôže byť teda možné dosiahnuť vysokú mieru zvládnutia len vytrvalým náhodným skúšaním. Pre dosiahnutie vysokej miery zvládnutia musíte podávať vyrovnaný výkon.

Presné nastavenie algoritmu, ktorý určuje získavanie štítov, je kombinácia vedy a mágie. Ak vás zaujíma veda, ktorá sa skrýva za týmito algoritmami, môžete sa pozrieť na naše publikácie. Ak vás zaujíma mágia, prihláste sa k Radkovi na doktorát.

Hviezdne štíty

Na to, aby si žiak látku zapamätal, je potrebné ju opakovane precvičovať. Na to slúžia hviezdne štíty, ktoré žiak získa opakovaným dosiahnutím vysokého štítu v dane téme:

Máte štít:Zopakujete tému po viac ako:Získate:
14 dňoch
30 dňoch
60 dňoch
120 dňoch

Súčet štítov

Na stránke Moja aktivita uvidí žiak číslo, ktoré vyjadruje súčet všetkých štítov. Hodnota štítu sa pre tento súčet počíta ako: číslo na štíte + počet hviezdičiek + (úroveň obtiažnosti-1). Táto hodnota približne vyjadruje, ako náročné bolo štít získať.

Vieme na osobné využitie Typy cvičení vo Vieme Návody pre učiteľov Časté otázky
NAPÍŠTE NÁM

Ďakujeme za vašu správu, bola úspešne odoslaná.

Napíšte nám

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia