Časté otázky

O projekte

Čo systémy Vieme vlastne ponúkajú?

Systémy Vieme ponúka precvičovanie učiva v mnohých oblastiach.
Rýchlu predstavu si spravíte z tohto videa.

Kto systémy Vieme vyvíja?

 • Systémy Vieme vyvíja rozsiahly tím informatikov, pedagógov a ďalších odborníkov.
 • Vývoj prebieha v spolupráci s výskumnou skupinou Adaptive Learning na Fakulte informatiky Masarykovej univerzity.
 • Na tvorení obsahu sa podieľajú skúsení učitelia.
 • Viac si o nás môžete prečítať tu.

Licence

Je systém dostupný zdarma, alebo je nutné platiť?

 • Systém je dostupný zdarma na individuálne použitie s obmedzeným počtom odpovedí na deň.
 • Pre neobmedzený individuálny prístup je nutné mať platnú licenciu.
 • Rodina si môže zakúpiť rodinnú licenciu.
 • Pre použitie na školách je nutné zakúpiť školskú multilicenciu.
 • Na vyskúšanie systému má škola prevádzku prvé dva mesiace zdarma.

Prečo si musím kupovať licenciu, keď sú iné weby zdarma?

 • Vývoj kvalitného výukového webu je naozaj náročný.
 • Iné dostupné online systémy na precvičovanie majú výrazne menšiu ponuku aktivít a obsah a sú financované z reklamy.
 • Reklamu vo vyučovacom systéme však považujeme za rušivú a úplne nevhodnú.
 • Učebnice a pracovné listy tiež nie sú zadarmo. Licencia Vieme vyjde výrazne lacnejšie ako nákup učebníc.

Kúpil som si licenciu, ale systém mi píše, že limit vypršal.

 • Ste naozaj prihlásený a máte licenciu platnú pre daný systém?
 • Pre členov rodiny: Naozaj ste si aktivovali kód rodiny?
  • Kód rodiny by Vám mal doraziť e-mailom ihneď po zaplatení.
 • Pre členov školy: Ste spárovaný s Vašou triedou?
  • Váš učiteľ by Vám mal poskytnúť heslo triedy alebo kód školy.
  • Heslo triedy zadáte v menu Moja trieda vo vybranom systéme.
  • Kód školy vložíte v menu Aktivácia licencie.

Koľko učiteľských účtov zahŕňa jedna školská multilicencia?

Obmedzený je celkový počet účtov v rámci školy (podľa veľkosti zakúpenej licencie), na počet učiteľských účtov žiadne špeciálne obmedzenie nie je.

Učitelia

Čo je to učiteľský režim?

Pre predstavu sa pozrite priamo na stránku o učiteľskom režime.

Kto je to autorizovaný učiteľ?

Autorizovaný učiteľ školy. V systéme potom môžete vykonávať rad operácií. Napríklad:

 • Generovať a spravovať kódy školy.
 • Pridávať a odoberať študentov školy.
 • Resetovať zabudnuté heslá študentom.
 • Prezerať zoznam tried a zoznam učiteľov.
 • Udeľovať a odoberať autorizáciu ostatným učiteľom.

Ako môžem sledovať postup mojich žiakov?

Vo vybranom systéme využite menu učiteľ a tam:

 • V prehľade tried nájdete súhrnné informácie o triedach.
 • V sekcii živý náhľad vidíte, čo žiaci práve riešia.
 • V sekcii štatistiky nájdete prehľad aktivity žiakov.

Môžem žiakom zmazať štíty, aby museli precvičovať znovu?

Mazaní štítov systém neumožňuje, to by žiakov miatlo a nepotešilo. Môžete však využiť:

 • Štíty s hviezdičkami – tie sa udeľujú za opakované vyriešenie témy (po časovom predĺžení)
 • Domáca úloha, do ktorej sa nezapočítavajú štíty splnené pred zadaním úlohy.

Rodičia

Ako môžem sledovať postup svojho dieťaťa?

Vo vybranom systéme využite menu rodina a tam:

 • V sekcii Moja rodina nájdete súhrnné informácie o členoch rodiny.
 • V sekcii štatistiky nájdete prehľad aktivity žiakov.
 • Môžete tu rovnako zadávať domáce úlohy svojim deťom.

Ako nájdem vhodné cvičenie pre moje dieťa?

Na vyhľadanie obsahu môžete využiť niekoľko možností:

 • Ak viete, akú konkrétnu tému chcete s dieťaťom precvičovať, využite vyhľadávanie na vrchu stránky.
 • Ak chcete všeobecné precvičenie, skúste rozdelenie podľa triedy.
 • Na začiatku je vhodné vyskúšať rôzne typy cvičení (výber priamo v hlavnom menu), aby ste vyskúšali, aký štýl cvičení vášmu dieťaťu najlepšie vyhovuje.

Znázornenie postupu v systéme

Čo je to miera zvládnutia“? Podľa čoho sa určuje rýchlosť posunu?

Miera zvládnutia ukazuje, ako dobre tému zvládate. Kombinuje snahu (počet odpovedí) a úspešnosť. Dáva väčšiu váhu nedávnym pokusom, takže aj ak vám to na začiatku nejde, vždy máte možnosť dostať sa až na maximálnu mieru zvládnutia.

Rýchlosť posunu závisí od náročnosti zadania a od toho, či je možné riešenie uhádnuť. Napríklad: Ak riešite matematickú slovnú úlohu s dlhým zadaním, po správnej odpovedi vyrastie miera znalostí výrazne. Ak riešite doplňovačku na vybrané slová, v ktorej je zadanie krátke a vyberáte len z dvoch možností, rastie miera znalostí iba pomaly.

Keď odpoviem zle, tak miera zvládnutia klesne. Prečo?

Cieľom systému je, aby vysokú mieru zvládnutia dosiahli iba tí, ktorí téme skutočne rozumejú. Nemôže byť teda možné dosiahnuť vysokú mieru zvládnutia iba vytrvalým náhodným skúšaním. Na dosiahnutie vysokej miery zvládnutia musíte podávať vyrovnaný výkon.

Čo značia farebné štíty? Prečo sú v systéme dva typy zelených štítov?

Štít vyjadruje najvyššiu dosiahnutú mieru zvládnutia na stupnici od 0 do 4. V priebehu riešenia úlohy sa miera zvládnutia zobrazuje pomocou postupne sa vypĺňajúceho obdĺžnika, ktorý je sprevádzaný slovným komentárom a „štítom“. Po ukončení riešení sa v prehľadových štatistikách už iba štíty.

Zelené štíty (vyjadrujúce mieru zvládnutia 3 a 4) značia dobrý výkon. Štít 3 značí dostatočné zvládnutie témy, používa sa ako kritérium pre domáce úlohy. Štít 4 slúži ako výzva a značí majstrovské zvládnutie témy.

Čo znamenajú hviezdičky pri štítoch? Ako môžem získať hviezdičku?

 • Hviezdne štíty najviac prispievajú k udržaniu znalostí v dlhodobej pamäti.
 • Ak svoju znalosť potvrdíte po 14 dňoch od prvého zvládnutia, získate hviezdny štít.
 • Ak svoju znalosť potvrdíte po 30 dňoch od druhého zvládnutia, získate dvojitý hviezdny štít.
NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia