Podložené výskumom

Systémy projektu Vieme sú budované a neustále vylepšované na základe skúseností z vedeckého výskumu realizovaného v rámci Fakulty informatiky MU v Brne. Nižšie uvádzame publikácie, ktoré s projektom úzko súvisia.

Odborné publikácie

Publikácie, ktoré s projektom bezprostredne súvisia:

Ďalšie publikácie výskumnej skupiny Adaptive Learning: Publikácie

Záverečné práce