Ako prepojiť systémy s výukou?

Prečo si študenti pamätajú tak málo učiva o jeden alebo dva roky?

Študenti sa učia nárazovo deň či hodiny pred písomkou. To nie je dobré a látka sa im z hlavy rýchlo „vyparí“. Pre skutočné zapamätanie si je potrebné látku precvičovať opakovane a pritom striedať jednotlivé témy. Ako teda systém používať vo výuke tak, aby mal čo najväčší efekt?

Video: začíname používať systémy Vieme v škole


1. Precvičujte po prebraní učiva

  • Precvičovanie je efektívny spôsob, ako si látku osvojiť a zapamätať, pretože núti študenta vyvolať si danú látku z pamäti.
  • V porovnaní s inými metódami vykazuje „testovanie mimo písomky“ veľmi dobré výsledky zapamätávania.
  • Naopak typické metódy, ako memorovanie kľúčových slov, podčiarkovanie, opakované čítanie alebo zhrnutie výkladu vykazujú horšie výsledky.

2. Precvičujte danú látku periodicky s časovým odstupom

  • Ak chceme, aby si študenti osvojili učivo dlhodobo, je ideálne precvičovať periodicky s časovým odstupom.
  • Pre dlhodobé zapamätávanie v priebehu rokov je ideálne mať rozostupy niekoľko týždňov až mesiacov.
  • Buď zadajte študentom danú úlohu opakovane alebo ich motivujte na získanie tzv. „hviezdnych štítov“.

3. Precvičujte aj mix tém

  • Ak cvičíme mix látky (napr. všetky vybrané slová namiesto jednotlivých kategórií), podporujeme rozpoznanie problémov a použitie správneho pravidla.
  • Študent si trénuje rozpoznanie problému, čo ďalej prispieva k dlhodobému zapamätávaniu.

4. Postup získavania štítov v systéme

Systém vyvíjame na základe výskumov