Odobratie žiakov, vymazanie triedy na uvoľnenie kapacity školskej licencie

Počas školského roka dochádza k zmenám v triedach (fluktuácia žiakov, odchod deviatakov na stredné školy), pričom nastáva potreba odobrať odchádzajúcich žiakov (príp. celé triedy) na uvoľnenie kapacity školskej licencie pre prichádzajúcich žiakov.

Odobratie žiaka môžete tiež využiť na uvoľnenie kapacity licencie v prípade nepoužívaných účtov žiakov triedy (napr. žiak zabudne svoje heslo, musí si vytvoriť nový účet, pričom zaberá 2 miesta licencie).

Pri odobratí žiaka alebo vymazaní triedy nedochádza k mazaniu účtov žiakov. Iba sa preruší vzťah žiakov ku škole a žiaci tak typicky prídu o prístup k licencii (ak nie sú napríklad členmi viac tried).

Postup na odobratie žiakov z triedy

  1. Prejdite na úpravu danej triedy: Škola → Triedy školy → výber triedy → Upraviť.
  2. Vo výpise nájdete časť „Žiaci triedy“.
  3. Odoberte zo zoznamu žiaka tlačidlom „Odobrať“, potvrďte odobratie.

Postup na vymazanie triedy

  1. Prejdite na úpravu danej triedy: Škola → Triedy školy → výber triedy → Upraviť.
  2. Vymažte triedu kliknutím na tlačidlo „Zmazať triedu“, potvrďte vymazanie.

Späť na prehľad návodov pre učiteľov

NAPÍŠTE NÁM

Ďakujeme za vašu správu, bola úspešne odoslaná.

Napíšte nám

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia